Hopp til innhold

Automatisering: Handlinger(tidsplan), Hurtigregler og Scener

Handlinger

Her kan du lage tidsplaner, f eks: “Slå på håndklevarmeren hver dag kl 07”

 1. Du velger om du ønsker operasjonen(e) skal bestå av en handling for et helt rom, enskild enhet eller om du ønsker tidsplan-legge en scene.
  • Ved valg av rom: Alle lys i et rom(Dim, Av/På og eventuell Farge) eller Sett ønsket temperatur for rommet.
  • Ved valg av enhet: Smart lyspære, Dimm, Av/På og eventuell Farge. Smart plug: Av/På
  • Ved valg av scene: Handlinger allerede lagret til en scene
 1. Velg innstillingsknappen for at forandre på tid og dag(er) som tidsplan skal aktiveres.
 2. Velg bruk

Du kan også velge at lagre til tidsplan innefra romsvyen gjennom at klikke på Heimgard-logoen ned til høyre. Dette kan gjøres for hele rommet eller inne på hvert enkelte enhet.

Scener

Scener er en samling handlinger som kan brukes for å lagre et ønsket oppsett av ditt hjem. Du kan bruke oppsettet når du vil.

Sett opp scener
 1. Gå til Automatisering-> Scener
 2. Trykk på plusstegnet for at legge til en ny scene
 3. Skriv scenenavn og velg bilde
Velg operasjon
 1. Du velger om du ønsker operasjonen(e) skal bestå av en handling for et helt rom, enskild enhet eller alarmmodus.
  • Ved valg av rom: Alle lys i et rom(Dim, Av/På og eventuell Farge) eller Sett ønsket temperatur for rommet.
  • Ved valg av enhet: Smart lyspære, Dimm, Av/På og eventuell Farge. Smart plug: Av/På
  • Ved valg av alarmmodus: Natt/Inne og Borte-modus.
 2. Velg bruk
Velg Scene

Scener er synlige på startskjermen

 1. Sveip til venstre eller høyre over scenene for å finne ønsket scene
 2. Trykk på den aktuelle scenen og velg Aktiver
 3. Scenens handlinger er nå trigget.
Rediger scene
 1. Gå til Automatisering -> Scener
 2. Trykk på Scen-iconen for at endre
 3. Velg scene du vil redigere her kan du redigere ulike parametere (bilde, navn, handlinger)
 4. Trykk på Lagre når ønskede endringer er gjort
Slett Scene
 1. Gå til Automatisering -> Scener
 2. Trykk på tannhjulet
 3. Velg slett
 4. Velg scene du vil slette
 5. Svar ok på spørsmål om å være sikker på å slette scenen
 6. Scene er nå slettet

Hurtigregler

Gå til Automatisering -> Hurtigregler

Styr et lys med en sensor

Bruksområde for denne regelen er å utløse ett eller flere lys (i et rom) når en sensor registrerer aktivitet / bevegelse. For eksempel kan nattlys konfigureres til automatisk å lyse opp når det er registrert bevegelse på nattestid.

 1. Velg trigger-enhet (magnet, bevegelsessensor etc)
 2. Velg aktivitetstyp Ett lys / Alle lys i et Rom
 3. Still inn lys som du ønsker med (f eks på og 80%dim og eventuellt farge)
 4. Velg om du ønsker tidsbegrensing(spesifiser hva tider HR skal være aktiv) og hvis lys skal skru av etter en bestemt tid automatisk.
 5. Lagre navn slik at du gjenkjenner HR.

Lys vil nå bli utløst av sensoraktivitet avhengig av konfigurasjonen.

Skru av en enhet automatisk

Bruksområde for denne regelen kan brukes til automatisk å slå av ladere, kaffetraktere og andre apparater etter bruk.

 1. Velg enhet du ønsker skal skru av etter en bestemt tid. (smart plug, smart lys etc)
 2. Velg hvor lang forsinkelse før enheten stenger av som ønskes
 3. Lagre navn slik at du gjenkjenner HR.

Nå vil enheten være på for tiden som er satt før den slås av. Du kan nå hver gang du kobler til laderen, være sikker på at den blir slått av uten at du trenger å fjerne den fra kontakten. Sikker og i kontroll, også over strømregningen.

Sett en scene med en knapp

Bruksområde for dette kan være veldig bredt avhengig av hvilke handlinger du lagret til en scene. Nå kan du manuelt trigge en scene med et trykk på en knapp uten å åpne appen i det hele tatt.

 1. Velg knapp som du ønsker skal aktivere en scene (Husk at knapp kun kan være satt opp som annet for at brukes i hurtigregel)
 2. Velg scene som du ønsker skal aktiveres ved knapptrykk.
 3. Lagre navn slik at du gjenkjenner HR.
Aktiver en scene når alarmen går

Bruksområde for denne regelen kan være f eks for å utløse ikke-smarte sirener, spotlights og så videre hvis de er koblet til en stikkontakt som er smart.

 1. Velg alarmmodus (Natt, Inne eller Borte)
 2. Velg en scene som skal aktiveres når alarmen går ved trigget husmodus.
 3. Lagre navn slik at du gjenkjenner HR.
Aktiver en scenen med en sensor

Bruksområde, når aktivitet er registrert på en sensor, utløser den en scene. Et eksempel på dette er at hvis du har et filmrom, da kan du ha en bevegelsessensor som når den registrerer bevegelse kan sette lyset til pent nedtonet og slå på utstyr som tv, dekodere og så videre. Når du er i filmrommet, aktiveres scenen for filmkveld automatisk. Dette er bare ett eksempel på hvordan du bruker disse reglene i kombinasjon med scener (som vanligvis utløses manuelt)

 1. Velg en sensor som du ønsker skal aktivere en scene.
 2. Velg en scene som skal aktiveres
 3. Lagre navn slik at du gjenkjenner HR.
Utfør operasjoner når en enhet endrer verdier

Bruksområde, denne regeln er den mest avanserte og mulig at bruke til flere saker.

 1. Velg en enhet vars statusforandring du ønsker trigge en operasjon basert på. Her kan det velges forskjellige endepunkter som temperatur, luftfuktighet, lysnivå, effekt(strøm),Statusnivå m.m.

  Du kan velge at lage regel basert på fire nivåer:
  høyere, høyere eller lik, mindre eller lik og mindre enn valgt verdi.

 2. Velg operasjons-type, du kan velge mellom:
  velg en enhet, velg et rom, velg en scene eller velg alarmmodus og undervalg for at sette modus, scen, romsoperasjon eller enhetsoperasjon. Du kan legge til flere operasjoner.

 3. Velg om regel skal ha tidsbegrensing eller være aktiv i hele døgnet.
 4. Lagre navn slik at du gjenkjenner HR.