Hopp til innhold

Sikkerhetsalarm – Innbrudd

Startskjermen: Alarmmodulen
Her er alarmsystemet på hjemme modus og det er aktivitet på Bevegelsessensor

Du kan velge mellom at sette smarthuset i følgende Alarmmodus:

  • Hjemme (Deaktivert)
  • Natt (skallsikring)
  • Inne (skallsikring)
  • Borte (alle sensorer+eventuelle kamera)
Her er bortemodus valgt

Alle alarm-sensorer er aktive. I dette moduset er også kamera som er satt opp som “Ved bevegelse og bortemodus er aktiv” med som støttespiller og lager opptak ved trigget bevegelse. Les mere om kamera her.

Skallsikring

Magnetsensorer

er som standard satt opp for å trigge på alle tre modus: Natt / Inne / Borte

Bevegelsessensorer

er som standard satt opp for skallsikring å trigge kun på Bortemodus slik at man kan bevege seg innendørs mens inne eller nattmodus er aktivt. Dette gjør at systemet er forberedt at brukes med skallsikring uten noen ekstra innstillinger.

Ønskes så kan man selvsagt stille hvert enkelt sensor for hva modus den skal trigge på.

Dette kan være fornuftig hvis man har områder i boligen der man ønsker bruke bevegelses-sensorene til tross for at man er hjemme. F eks kan man justere nattmodus til at alle sensorer utenom dem som er på veien til nærmeste toalett er aktive slik at man får en liten sone man kan ferdes i på natten uten å måtte inaktivere alarmen først.

…mer -> enheter -> konfigurer.

bevegelsessensorer der man ikke ferdes på natten kan legges til nattmodus skallsikring
Alarmoversiktsiden
Her er alarmet trigget av reigstrert bevegelse

Hvis du går tilbake til startskjermen uten å ha trykket på “stopp alarmer” så vil du ha denne muligheten fra startskjermen også.

Hva betyr varsel-ikonene?
Aktivitet på sensorSabotasje-alarmBatteri-varsel
Bevegelse/Aktivitet er registrertSjekk at sensors deksel/feste er satt på plassLavt batteri
Hvis noen prøver og tukle med sensorene når alarmet er aktivt vil det bli trigget av sabotasje alarm for de sensorer som støtter dette.
Still in varslinger
sms
push
E-post

Heimgard støtter forskjellige type av varslinger derav noen rettet opp mot alarmsystem. Du kan lese mere her

Sirener og Gracetime

For at man skal ha tid at inaktivere alarm via keypad så er det en gracetime på 30sekunder fra sensor blir trigget til at Push-varsel og/eller epost/sms blir sendt og sirener starter.

Røykvarslere koblet opp mot Heimgard dobler som sirene ved innbrudd. Våre røykvarslerne er også seriekoblet via hubben og går en av går alle av.

Alarmet skrudd av grunnet inaktivitet

Alarmen/sirenene hyler maksimalt 5minutter om gangen. Om det da er fortsatt eller ny bevegelse går alarmen igjen med sirener. Hvis bevegelse ikke lenger registreres stopper sirener og alarmen er aktiv. Du kan alltid selv stoppe en pågående innbruddsalarm via appen eller noen av følgende måter:

Keypad, knapper og dørlås

Her skal vi gå gjennom et par alternativ for dere som ikke ønsker bruke appen for aktivering/deaktivering av alarm.

Hvordan stille inn PIN-kode for dedikert keypad

En keypad må først være lagt til systemet for at dette valget skal synes i menyen.

Gå til …mer-> Sikkhetspanel og sett her en 4 siffer PIN-kode for bruk opp mot keypad.

Hvordan bruke en dedikert keypad?

Tradisjonelt sett aktiveres de fleste keypads med med modus+pin-kode eller omvendt. Du finner manual for vår keypad her.

Deaktiver alarmen med pin-kode på din smarte dørlås?

Hvis du bruker en av våre lås eller f eks ID-lock så kan du via appen lage en pin-kode for låsen og i innstillingene for denne pin-koden kan man også da angi hvis man ønsker den skal skru av alarmen når man tastet den inn på dørlåsen. Du finner disse innstillingene på …mer-> enheter -> konfigurer(på dørlåsen) -> koder

Hvis man ikke har dedikert keypad eller smart dørlås men en trådløs knapp?

Her har vi tatt utgangspunktet at bruke en IKEA on/off switch og satt denne opp for å aktivere og inaktivere borte-modus.

OBS! Advarsel!
Husk at denne knappen da vil kunne skru av alarm-modus uten PIN-kode, dette gjør at du bør gjemme denne knappen godt slik at kun de som skal være i boligen vet hvor denne er.