Hopp til innhold

Tilgangskontroll: Brukere

Legg til en bruker

Heimgard lar deg legge til flere brukere med ulike nivåer av tillatelse.

Alt den nye brukeren trenger å gjøre er å laste ned appen og koble appen til din hubb.

Kontroller at smarttelefonen er koblet til samme wifi-nettverk(router) som hubben er koblet til.

1. Åpne den nye brukerens app og klikk “Start Heimgard” for å starte forbindelsen.
2. Les & Godkjenn vilkår og betingelser. Velg siden NYtt prosjekt.
 1. Velg type hubb og velg neste og neste. (forutsatt at hubb allerede er blitt oppkoblet hvis ikke, les instruksene i appen)
 2. Trykk på knappen på hubben for å slå på tilkoblingsmodus. *  Hubben er i tilkoblingsmodus når den grønne LED-lampen lyser.
 3. Vent til hubben og smarttelefonen kobles sammen.
 4. Skriv inn prosjekt- og brukerdetaljer, og klikk deretter “OK, jeg er ferdig”.

For å se den nye brukeren, velg Innstillinger fra menyen, velg tilgangskontroll fra noen av de koblede appene.

Tillatelser og tilgangskontroll

Vi har lagt til fire nivåer av tillatelser for Heimgard. Hver nye bruker vil som standard få rollen Administrator. Gå til Innstillinger – Tilgangskontroll for å endre rettighetene.

Rollebeskrivelse og tilgangsnivå:

 • Administrator: Kan gjøre alt.
 • Installer: Kan gjøre alt, unntatt: Gjøre endringer i eksisterende kamerakontoer og endre eksisterende roller.
 • Beboer: Kan bruke alle enheter, alarmer etc. De kan ikke gjøre noen endringer i enhetskonfigurasjonen.
 • Gjest: Kan bruke alle enheter med unntak av å styre alarmer, dørlås / låse opp eller enhetskonfigurasjon.

Endre brukertilgang

 1. Gå til Meny -> Innstillinger
 2. Velg Tilgangskontroll
 3. Du vil se en liste over brukere
 4. Velg ønsket bruker
 5. Velg brukerroll og velg ok.

Valg inkluderer, Administrator, Installer, Beboer og Gjest

Fjern bruker

 1. Gå til Meny -> Innstillinger
 2. Velg Tilgangskontroll
 3. Du vil se en liste over brukere
 4. Velg Fjern tilgang og deretter det røde krysset av ønsket bruker
 5. Bekreft valget