Hopp til innhold
29. mars 2023

Brukervilkår (EULA) for app

Brukervilkår for app og tilknyttede tjenester.
Versjon 1.2 revidert 19. mai 2022

1. Kort om Appene og Brukervilkårene

Heimgard Technologies AS med org.nr. 985 439 419 («Leverandøren») er et norsk selskap som tilbyr nettverksutstyr og en Internet-of-Things (“IoT”) plattform med tilhørende mobilapplikasjoner («Appene») hvor privatpersoner eller en juridisk enhet kan kjøpe en hjemmesentral (Hub eller Smart Router/Mesh) og andre komponenter som privatpersoner eller en juridisk enhet kan bruke i sin egen bolig, fritidsbolig, kontor eller liknende for å bruke Leverandørens nettverksprodukter og løsning for smarte hjem.

Disse generelle vilkårene («Brukervilkår») regulerer bruken av Appene mellom deg som sluttbruker (heretter kalt «du» eller «Kunden» eller «du») og Leverandøren.

Som sluttbruker kan du bruke Appene fritt, blant annet for å styre ditt nettverksutstyr eller dine IoT-enheter, enten lokalt eller via Internett. Alle tjenester fra Leverandøren inkludert Appene kalles heretter “Tjenestene”. Disse Brukervilkårene gjelder i tillegg til andre brukervilkår til nåværende eller fremtidige tilleggstjenester i Appene, eller tredjepartstjenester tilgjengelig via Tjenestene, og Avtalen mellom deg og Leverandøren om kjøp av, Hub eller Smart Router/Mesh, og andre fysiske komponenter fra Leverandøren. Leverandøren kan til enhver tid oppdatere Appene og implementere ny funksjonalitet som blir kommunisert til deg som bruker av Appene.

Ved å bruke, eller på annen måte få tilgang til, Appene med tilknyttede Tjenester, godtar du å være bundet av disse Brukervilkårene. Hvis du har spørsmål om Tjenestene eller disse Brukervilkårene, kan du kontakte Leverandøren. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, har du ikke rett til å bruke Appene med tilknyttede Tjenester.

2. Definisjoner

Appene: Et utvalg av mobilapplikasjoner for nettverk og/eller smarthus laget av Leverandøren med lisensgivere som gjør at Produktet kan brukes av Bruker med tilgang til tilknyttede Tjenester for Produktet så lenge Avtalen varer. Kunden bruker Appene til å kontrollere Kundens Hub eller Smart Router/Mesh. Leverandørens tilbudte Apper er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Avtalen: Denne avtalen for Produktet med Tjenestene inkludert Brukervilkår for App og Tjenestene.

Abonnementspris: Periodeprisen for Basistjenesten eller andre Abonnementstjenester for Produktet som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Betales forskuddsvis for hver Periode.

Basistjenesten: Basistjenesten inneholder et sett standardiserte tjenester tilknyttet et kjøpt Produkt. Basistjenesten kan tilbys i abonnementsform i Appene. Innholdet i basistjenesten kan variere pr. produkt, og vil være nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte Basistjeneste for hvilke Produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Dersom annet ikke fremgår for en Tjeneste, består Basistjenesten av fri ikke-eksklusiv bruk for Kunden av Appene for de Produkter som Kunden har kjøpt fra Leverandøren.

Brukeren: Bruker av Tjenestene via Appene fra Leverandøren.

Brukervilkår: De generelle brukervilkårene for bruk av Appene som er tilgjengelig på Leverandørens nettside heimgard.com og for de tilknyttede Tjenestene som Brukeren har rettmessig tilgang til.

Cloud-løsning: Den delen av Tjenesten som består av skyløsning levert av andre leverandører (Google Cloud brukes for datalagring, og andre leverandørers nettverk brukes for kommunikasjon mellom Produktene, Appene og Tjenestene). Når Kunden er borte fra sitt lokale nettverk, kan data videresendes fra Appene til Kundens Hub eller Smart Router/Mesh hvor anonyme bruksdata lagres i skytjenesten.

Hub: Leverandørens hjemmesentral for smarthus / «IoT», for oppkobling av system og Tjenesten. For at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden, må Kunden benytte en aktivert Hub. Med aktivert Hub menes en Hub som har forhåndsinstallert programvare på produktet (firmware) fra Leverandøren slik at Hub kan fungere sammen med Appene og Tjenestene fra Leverandøren.

Kunden: Den fysiske personen (privatpersonen) eller den juridiske enheten som er registrert hos Leverandøren som kjøper av Produkt og dermed mottaker av Tjenestene.

Leverandøren: Heimgard Technologies AS med organisasjonsnummer 985 439 419 og forretningsadresse Sommerrogata 13-15, N-0255 Oslo.

Leveringsadresse: Gjeldende adresse der Kunden har registrert at Produktet skal leveres til.

Installasjonsadresse: Gjeldende adresse der Kunden har registrert at Produktet og Tjenesten brukes. Slik adresse kan Kunden selv endre i Appene.

Partene: Partene som inngår denne Avtalen, det vil si Kunden og Leverandøren.

Periode: Periode for betaling av Abonnementspris. Dersom annet ikke fremgår, regnes en Periode som en kalendermåned så lenge Avtalen varer.

Produktene: De fysiske produktene som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Som minimum må Hub eller Smart Router/Mesh kjøpes og aktiveres for at Tjenestene skal kunne fungere. Produktene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Smart Router/Mesh: Leverandørens hjemmenettverksløsning for trådløst (Wi-Fi) og kablet (Ethernet) deling av internett. Enheten har også en innebygget smarthus Hub for å kunne koble til dine IoT-enheter. For at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden, må Kunden benytte en aktivert Smart Router/Mesh-enhet. Med aktivert Smart Router/Mesh menes en Smart Router/Mesh-enhet som har forhåndsinstallert programvare på produktet (firmware) fra Leverandøren slik at Smart Router/Mesh-enheten kan fungere sammen med Appene og Tjenestene fra Leverandøren.

Tjenestene: De tjenestene som Leverandøren leverer til Kunden, relatert til Produktet, ved hjelp av Appene. Tjenestene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. De generelle Tjenestene er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Tjenestene består av flere komponenter som sammen med Produktene gjør at Kunden har sin egen smarthusløsning: IoT-plattform som lar Kunden kontrollere sine IoT-enheter, enten lokalt eller via Internett, inkluderer App, Hub eller Smart Router/Mesh og Cloud-løsning. Leverandørens Basistjeneste er selve grunnmodulen av disse tjenestene. Leverandøren kan i tillegg til Basistjenesten tilby Kunden ekstra tjenester, f.eks. spesialtjenesten Boligalarm eller andre Abonnementstjenester

3. Appene og Tjenestene er for Kundens eget bruk.

Appene og Tjenestene er gjort tilgjengelig for Kundens eget bruk, og skal ikke brukes til kommersielle formål eller for ulovlig eller uautorisert bruk.

Når Kunden bruker Appene og Tjenestene, må Kunden overholde gjeldende lover og krav til normal bruk som angitt av Leverandøren i Avtalen eller skriftlig på heimgard.com, i brukerveiledning eller som del av produktets emballasje.

Kunden har lest og akseptert følgende:

  1. Kunden skal ikke bruke Appene eller Tjenestene på en ulovlig måte eller på en måte som fremmer eller oppfordrer til ulovlig aktivitet, inkludert (uten begrensning) brudd på opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter; eller
  2. Kunden skal avstå fra forsøk på å få uautorisert tilgang til Tjenestene eller eventuelle nettverk, servere eller datasystemer som er koblet til Appene eller Tjenestene; eller
  3. Bruke Tjenestene til noe annet enn Tjenestene er lagd for eller til noe ut over normal bruk i henhold til Tjenestenes funksjoner.


4. Immaterielle rettigheter

Leverandøren med lisensgivere har og beholder alle rettigheter til Appene, Produktene og Tjenestene, herunder blant annet, men ikke begrenset til opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter, varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter (heretter kalt «IPR»). Leverandørens IPR omfatter merkevaren, materiale på heimgard.com, informasjon, data, tekst, musikk, lyd, fotografier, grafikk og video knyttet til Appene, Produktene og/eller Tjenestene, herunder enhver kildekode og annet materiale fra Leverandøren med oppdateringer, modifikasjoner, bearbeidelser, forbedringer og endringer.

Kunden kan bruke Appene, Produktene og Tjenestene i samsvar med disse Brukervilkårene. Fra den dagen Kunden har betalt for Produktene, har Kunden eiendomsrett til slike Produkter. Kunden kan bruke Appene og Tjenestene i samsvar med brukerveiledning og ellers som angitt på heimgard.com. Dersom Kunden vil bruke Appene eller Tjenestene ut over det som står i Brukervilkårene eller på heimgard.com, må Kunden innhente Leverandørens forhåndsgodkjenning skriftlig.

Kunden erkjenner at bruken av Tjenesten kan kreve tredjeparts programvare som er underlagt tredjeparts lisenser. Kunden godtar at Kunden må forholde seg til slike lisenser, herunder automatisk motta oppdaterte versjoner av Tjenestene og tilhørende tredjeparts programvare.

5. Bruksrett

Ved godkjenning av Brukervilkårene gis Kunden som Bruker av Appene og Tjenestene en, personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar bruksrett til å bruke Appene med tilknyttede Tjenester i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til Brukervilkårene.

Kunden kan la personer i samme husstand bruke Tjenestene, og Kunden er ansvarlig for å lære slike personer normal bruk av Produktene, Appene og/eller Tjenestene samt hva som er krav til normal bruk. Dersom Kunden vil la en annen person bruke Tjenestene regelmessig, må Kunden be slik person laste ned Appene selv for å bli Bruker.

6. Bruk av Appen

Du er selv ansvarlig for bruken av Appene og er forpliktet til å bruke Appene med de tilknyttede Tjenestene kun til de formål som følger av Brukervilkårene, beskrivelse av Appene og Tjenestene på heimgard.com, herunder spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester i Appene som du bruker, og før øvrig innenfor begrensninger i gjeldende lov.

7. Krav til Kundens utstyr

Kunden må ha en mobiltelefon eller nettbrett med iOS/Android av nyere versjon for å kunne bruke Appene. Med nyere versjon menes minimum iOS 11.0 eller senere eller Android 5.1 eller senere. For å bruke Appene må Kunden også ha internett som Produktene og Appene kobles opp på. Kunden må sørge for å til enhver tid å oppdatere Appene til siste gjeldende versjon. I tillegg må Kunden ha en Hub eller Smart Router/Mesh fra Leverandøren som Kunden har aktivert.

8. Begrensinger i Leverandørens ansvar
8.1 Tredjepartstjenester
Appene og Tjenestene kan inneholde lenker til og på forespørsel integrere tjenester som drives eller leveres av tredjepart (“Tredjepartstjenester”). Leverandøren har ingen innflytelse eller kontroll over slike Tredjepartstjenester. Leverandøren er ikke ansvarlig for Tredjepartstjenester, inkludert tilgjengelighet, funksjonalitet, bruksvilkår eller innhold, med mindre annet er uttrykkelig oppgitt av Leverandøren for en bestemt Tjeneste. Dersom Kunden selv velger å integrere eller på annen måte bruke Tredjepartstjenester sammen med Tjenestene, er Kunden ansvarlig for disse, og hvordan Tredjepartstjenester interagerer med Tjenesten.

Appene og Tjenestene leveres som de er («as is») uten noen garantier for at de dekker et bestemt behov eller krav, oppetid, funksjonalitet eller support. Leverandøren har ikke ansvar for noen tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til Appene.

8.2 Feil bruk
Leverandøren, dets konsulenter, ansatte eller leverandører er under ingen omstendigheter ansvarlige for Tjenesten for; (i) eventuelle skader som er forårsaket av eller på Kundens eiendom som følge av feil bruk eller tolkning av Produktene, Appene og/eller Tjenestene, (ii) eventuelle skader forårsaket av teknisk svikt på Internett og/eller Tjenestene, (iii) tapt fortjeneste, følgeskader, konsekvenstap, tap av data eller andre indirekte tap som Kunden måtte få ved bruk av Produktene, Appene eller Tjenestene, eller (iv) for eventuelle skader på Appene, Produktene eller Tjenestene forårsaket av feil, virus eller lignende som ikke skyldes Leverandøren.

Kunden er kjent med at indirekte tap og tap Kunden pådrar seg som følge av Kundens feil bruk av Appene, Produktene eller Tjenestene, er Kundens ansvar.

Ingenting i disse Brukervilkårene skal tolkes som å ekskludere eller begrense ansvaret for Leverandøren for død eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra Leverandøren eller andre Leverandøren har ansvaret for.

8.3 Tilgjengelighet
Appene eller Tjenestene kan fra tid til annen være delvis eller helt utilgjengelig på grunn av blant annet vedlikehold eller andre tekniske forhold. Leverandøren gir ingen garanti for tilgjengeligheten av Appene eller Tjenestene. Leverandøren vil gi informasjon om eventuelle begrensninger i tilgjengelighet knyttet til Appene eller Tjenestene på heimgard.com dersom tilgjengeligheten vil vare ut over det Kunden med rimelighet kan forvente.

8.4 Frakobling av tjenestene
Leverandøren forbeholder seg retten til å suspendere eller slutte å levere Tjenester knyttet til Appene, med eller uten varsel, f.eks. av sikkerhetshensyn, ved feil bruk av Appene og tilhørende Tjenester, beskyttelse av Kundens data og ellers for å beskytte Kundens interesser. Leverandøren har ikke ansvar på noe som helst måte hvis Leverandøren velger å utøve denne rettigheten. Ved frakobling av Appene vil ikke lenger Appene eller Tjenestene være tilgjengelig for Kunden.

9. Bruk av personopplysninger

Appene behandler ved nedlasting alene ikke personopplysninger om Kunden som Leverandøren gis tilgang til. Hvis Kunden ønsker å bruke funksjoner i Appene eller Tjenester som krever at Leverandøren behandler personopplysninger, vil Leverandøren begrense slik behandling til det som er nødvendig for å oppfylle Avtalen mellom Partene, herunder for at Leverandøren skal oppfylle dets rettigheter og plikter som angitt i Brukervilkår og i annen avtale med Kunden, f.eks. en kjøpsavtale som beskriver hvilke Tjenester som skal leveres.

Leverandøren har informasjon om sin behandling av personopplysninger i Personvernerklæringen. For å kunne bruke Appene og/eller Tjenestene må Kunden bekrefte å ha lest og akseptert Personvernerklæringen.

Hvis Kunden ønsker Tjenester eller funksjonalitet som krever visse behandlinger av personopplysninger, vil Leverandøren kun behandle personopplysningene i den art og utstrekning det er nødvendig for å levere Tjenesten eller funksjonaliteten. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er avtale, det vil si disse Brukervilkårene, en eventuell Kjøpsavtale mellom Partene med vedlegg og Personvernerklæringen.

Normalt begrenses behandling om en Kunde til alminnelige personopplysninger som navn, e-post, adresse (leveringsadresse og installasjonsadresse), telefonnummer og annen kontaktinformasjon. I tillegg kan det være nødvendig at Leverandøren behandler din IP-adresse og annen informasjon om enheten din for å kunne administrere Tjenestene.

Som del av Tjenestene vil Kunden gis tilgang til informasjon om hvordan Kunden kan bruke Tjenestene, herunder om oppdateringer og spesielle tjenester som kan bestilles fra Leverandøren. Du kan i tillegg avgi et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke under registrering eller senere i innstillingene i Appen, slik at Leverandøren kan sende deg tilpasset markedsføring og informasjon på e-post og/eller SMS. Samtykket kan trekkes når som helst, og like enkelt som det var å gi slikt samtykke, og det er mulig å sende melding til Leverandøren via Appene.

Leverandøren vil ikke bruke dine personopplysninger til andre formål eller i annen utstrekning enn det som er beskrevet i disse Brukervilkårene, annen avtale mellom Partene eller i Leverandørens Personvernerklæring. Leverandøren vil ikke selge eller gi bort personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i Brukervilkårene eller Personvernerklæringen. Dersom Kunden velger å bruke Tjenestene, vil anonymisert data bli delt med Google Cloud som er Leverandørens skylagringstjeneste.

Kunder som ønsker at opplysninger om seg selv skal slettes eller endres eller har spørsmål vedrørende bruk av personopplysninger eller om Appene, kan gjøre dette ved å sende epost til support@heimgard.com.

10. Endring av vilkårene

Leverandøren forbeholder seg retten til å oppdatere disse Brukervilkårene ved behov. Hvis det gjøres, vil den oppdaterte versjonen bli effektiv umiddelbart fra publisering, og de nye Brukervilkårene vil bli tilgjengelige gjennom Appene og bli publisert på heimgard.com. Leverandøren anbefaler at Kunden gjennomgår vilkårene regelmessig slik at Kunden er klar over eventuelle endringer, og innledningsvis fremgår det når vilkårene ble sist revidert (dato for når vilkår sist ble oppdatert). Kunden vil bli varslet om endringer som har betydelig innvirkning på bruken av Appene eller Tjenestene. Kundens fortsatte bruk av Appene etter at Brukervilkårene er oppdatert eller ved mottak av varsel om eventuelle vesentlige endringer, anses som bekreftelse på at siste versjon av Brukervilkårene gjelder som del av Avtalen med Leverandøren.

Du kan selv terminere Avtalen med Leverandøren med umiddelbar virkning ved å slette Appene fra din enhet og slette en eventuell brukerprofil knyttet til visse Tjenester, eller ved å sende e-post til support@heimgard.com. Det må påregnes at bruk av sistnevnte alternativ vil innebære noe saksbehandlingstid. Dersom du betaler løpende Abonnementspris, anbefales det at du sier opp Avtalen som angitt i Kjøpsavtalen slik at abonnementet ikke fortsetter å løpe.

11. Gjeldende lov og verneting

Disse vilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov.  Ved å akseptere disse vilkårene godtar du den eksklusive jurisdiksjonen til de norske domstolene, med Oslo tingrett som verneting. Disse vilkårene vil ikke begrense noen rettigheter til forbrukerbeskyttelse som du kan ha krav på under de obligatoriske lovene i ditt bostedsland.

12. Gyldighet – tilsidesettelse av vilkår

Hvis noen bestemmelse(r) i disse vilkårene anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal slike bestemmelser tolkes for å gjenspeile intensjonene til partene (som reflektert i bestemmelsen(e)) og alle andre bestemmelser skal forbli i full kraft og virkning.

Leverandørens unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rett eller bestemmelse, med mindre Leverandøren Technologies skriftlig erkjenner og samtykker til det.

Disse vilkårene og tilhørende rettigheter, inkludert kundeforholdet, kan overdras av Leverandøren til en tredjepart, enten delvis eller i sin helhet.

13. Kontakt oss

Du kan ta kontakt med Leverandøren: Heimgard Technologies AS, Postboks 1618 Vika, 0119 Oslo, Norge,

Telefon +47 649 44 442, E-post: privacy@heimgard.com.