Hopp til innhold
16. juni 2023

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Heimgard Technologies AS Versjon 1.2 revidert 19. mai 2022

1. Oppsummering

Heimgard Technologies AS («Leverandøren» eller «vi») tilbyr nettverksutstyr, en Internet of Things “IoT” -plattform samt tilhørende mobilapplikasjoner under merkevaren Heimgard som tillater at sluttbrukeren (kalles også «Bruker» eller «du») kan kontrollere sine nettverks- og IoT-enheter, enten lokalt eller via Internett, heretter kalt “Tjenesten”.

Det er viktig for oss i Heimgard Technologies at du vet hvilke opplysninger vi behandler om deg når du besøker våre nettsider heimgard.com og heimgardtechnologies.com, og kjøper og bruker våre Tjenester, og at du føler deg trygg på at personvernet ditt er godt ivaretatt. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om personopplysningene som samles inn, hvorfor vi samler inn opplysningene, hvordan de behandles, og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.

Hva Tjenesten omfatter avhenger av hvilke Produkter og Tjenester du har kjøpt. De generelle Tjenestene er beskrevet på heimgard.com, og for ditt vedkommende er de beskrevet i din ordrebekreftelse.

2. Definisjoner

Appene: Et utvalg av mobilapplikasjoner for nettverk og/eller smarthus laget av Leverandøren med lisensgivere som gjør at Produktet kan brukes av Bruker med tilgang til tilknyttede Tjenester for Produktet så lenge Avtalen varer. Kunden bruker Appene til å kontrollere Kundens Hub eller Smart Router/Mesh. Leverandørens tilbudte Apper er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Avtalen: Denne avtalen for Produktet med Tjenestene inkludert Brukervilkår for App og Tjenestene.

Abonnementspris: Periodeprisen for Basistjenesten eller andre Abonnementstjenester for Produktet som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Betales forskuddsvis for hver Periode.

Abonnementstjenester: Det man bestiller i tillegg utover Basistjenesten

Basistjenesten: Basistjenesten inneholder et sett standardiserte tjenester tilknyttet et kjøpt Produkt. Basistjenesten kan tilbys i abonnementsform i Appen, og vil være nærmere presisert i produktbeskrivelsen.. Dersom annet ikke fremgår for et Produkt, består Basistjenesten av fri ikke-eksklusiv bruk for Kunden av Appene for de Produkter som Kunden har kjøpt fra Leverandøren.

Bruker: Bruker av Tjenestene via Appene fra Leverandøren.

Brukervilkår: De generelle brukervilkårene for bruk av Appene som er tilgjengelig på Leverandørens nettside heimgard.com og for de tilknyttede Tjenestene som Brukeren har rettmessig tilgang til.

Cloud-løsning: Den delen av Tjenesten som består av skyløsning levert av andre leverandører (Google Cloud brukes for datalagring, og andre leverandørers nettverk brukes for kommunikasjon mellom Produktene, Appene og Tjenestene). Når Kunden er borte fra sitt lokale nettverk, kan data videresendes fra Appene til Kundens Hub eller Smart Router/Mesh hvor anonyme bruksdata lagres i skytjenesten.

Hub: Leverandørens hjemmesentral for smarthus / «IoT» for oppkobling av system og Tjenesten. For at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden, må Kunden benytte en aktivert Hub. Med aktivert Hub menes en Hub som har forhåndsinstallert programvare på produktet (firmware) fra Leverandøren slik at Hub kan fungere sammen med Appene og Tjenestene fra Leverandøren.

Kunden: Den fysiske personen (privatpersonen) eller den juridiske enheten som er registrert hos Leverandøren som kjøper av Produkt og dermed mottaker av Tjenestene.

Leverandøren: Heimgard Technologies AS med organisasjonsnummer 985 439 419 og forretningsadresse Sommerrogata 13-15, N-0255 Oslo.

Leveringsadresse: Gjeldende adresse der Kunden har registrert at Produktet skal leveres til.

Installasjonsadresse: Gjeldende adresse der Kunden har registrert at Produktet og Tjenesten brukes. Slik adresse kan Kunden selv endre i Appene.

Partene: Partene som inngår denne Avtalen, det vil si Kunden og Leverandøren.

Periode: Periode for betaling av Abonnementspris. Dersom annet ikke fremgår, regnes en Periode som en kalendermåned så lenge Avtalen varer.

Produktene: De fysiske produktene som Kunden har kjøpt av Leverandøren. Som minimum må Hub eller Smart Router/Mesh kjøpes for at Tjenestene skal kunne fungere. Produktene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. Leverandørens tilbudte produkter er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com.

Smart Router/Mesh: Leverandørens hjemmenettverksløsning for trådløst (Wi-Fi) og kablet (Ethernet) deling av internett. Enheten har også en innebygget smarthus Hub for å kunne koble til dine IoT-enheter. For at Tjenesten skal være tilgjengelig for Kunden, må Kunden benytte en aktivert Smart Router/Mesh-enhet. Med aktivert Smart Router/Mesh menes en Smart Router/Mesh-enhet som har forhåndsinstallert programvare på produktet (firmware) fra Leverandøren slik at Smart Router/Mesh-enheten kan fungere sammen med Appene og Tjenestene fra Leverandøren. 

Tjenestene: De tjenestene som Leverandøren leverer til Kunden, relatert til Produktet, ved hjelp av Appene. Tjenestene er nærmere presisert i Leverandørens ordrebekreftelse eller på annen måte for det enkelte kjøp. De generelle tjenestene er beskrevet på Leverandørens nettside heimgard.com. Tjenestene består av flere komponenter som sammen med Produktene gjør at Kunden har sin egen smarthusløsning: Internett-of-Things (“IoT”) plattform som lar Kunden kontrollere sine IoT-enheter, enten lokalt eller via Internett, inkluderer App, Hub eller Smart Router/Mesh og Cloud-løsning. Leverandørens Basistjeneste er selve grunnmodulen av disse tjenestene. Leverandøren kan i tillegg til Basistjenesten tilby Kunden ekstra tjenester, f.eks. spesialtjenesten Boligalarm eller andre Abonnementstjenester.

3. Hvem er Behandlingsansvarlig?

Det er Heimgard Technologies AS med organisasjonsnummer 985 439 419 og forretningsadresse Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo («Leverandøren»), ved administrerende direktør som har ansvaret for all behandling av personopplysninger som foretas gjennom Appene, Tjenesten og på nettsiden heimgard.com.

Ansvaret for den daglige oppfølgningen av etterlevelsen av regelverket ligger hos personvernkoordinator hos Leverandøren. For spørsmål du måtte ha om Leverandørens behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernkoordinator ved å sende e-post: personvern@heimgard.com

4. Om Leverandørens behandling av personopplysninger

Vi tar din sikkerhet og personvern alvorlig. Leverandørens policy er å gjøre det så vanskelig som mulig å misbruke dine personlige data. Vi gjør dette blant annet ved å ha et autorisasjonssystem som ikke krever personlig informasjon for å fungere – du kan laste ned og bruke Appene uten å dele dine personopplysninger med andre. For å aktivere ekstra funksjonalitet (som push-varsling) i Appene eller ta i bruk Tjenestene som beskrevet på heimgard.com, er det nødvendig at Leverandøren behandler visse personlige opplysninger. Et eksempel er at vi må vite adressen for å levere produkter du kjøper fra oss til slik oppgitt leveringsadresse, og vi må ta vare på kjøpsopplysninger som norsk lov krever for slike kjøp.

Når du bruker nettsiden heimgard.com, heimgardtechnologies.com, Appene eller andre Tjenester vil Leverandøren i noen tilfeller behandle personopplysninger om deg. Personvernerklæringen forklarer deg om hvilke personopplysninger Leverandøren behandler om deg i forbindelse med disse forskjellige måtene å være Kunde.

Vi forsøker å unngå behandling av dine personlige data (inkludert, men ikke begrenset til, navn, telefonnummer, hjemmeadresse og e-post) eller data som kan brukes til å identifisere Brukerne i vår skyløsning. Leverandøren forplikter seg til ikke å selge eller misbruke din personlige informasjon. Hvis vi må lagre personlige opplysninger om deg, vil vi sørge for god behandlingssikkerhet som kryptering av datalagringstjenester slik at dine opplysninger ikke mistes ved datainnbrudd.

Overføring av personlig informasjon vil skje kryptert, ende-til-ende, gjennom sky-løsningen. Slike opplysninger kan kun dekrypteres av avsenderen eller mottakeren, noe som gjør det umulig for uautoriserte brukere å skaffe seg opplysninger som kan leses fra skyløsningen. Leverandøren har tatt tilstrekkelige tiltak for å beskytte Brukerens personvern, herunder fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap, endringer, tyveri og uautorisert tilgang til informasjon. Appene er designet med hensyn til innebygd personvern, såkalt «privacy by design» og «privacy by default».

Noen av funksjonene i Appene er ikke mulig å levere uten å behandle personopplysninger. F.eks. for å gi en SMS-varsling på telefonen din når din Hub eller Smart Router/Mesh er offline, må vi innhente og lagre telefonnummeret ditt. Slik funksjonalitet som ikke er nødvendig for å levere deg de avtalte Tjenestene, er bare aktivert med ditt forutgående samtykke, og du administrerer dine samtykker via Appene. Du velger selv om funksjoner som krever behandling av personopplysninger skal være på. Du kan når som helst gi og trekke ditt samtykke til disse funksjonene gjennom innstillingene i Appene.

5. Hvilke personopplysninger behandles?

5.1 Introduksjon
Når du bruker nettsiden heimgard.com, heimgardtechnologies.com og Tjenestene, vil Leverandøren i noen tilfeller behandle personopplysninger om deg. Denne delen av personvernerklæringen gir deg detaljert informasjon om hvilke personopplysninger Leverandøren behandler om deg i forbindelse med disse forskjellige måtene å være Kunde.

I de tilfellene Leverandøren behandler personopplysninger om deg er dette de personopplysningene som behandles: For- og etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon samt betalingsinformasjon. Leverandøren kan også samle inn din IP-adresse og annen informasjon om enheten din for administrasjonsformål, se Cookie Policy. I tilfelle du ønsker å betale med faktura må du også oppgi personnummer.

Noen Tjenester innebærer at Leverandøren behandler flere personopplysninger om deg. Dersom du f.eks. velger spesialtjenesten Boligalarm, må du registrere dine personopplysninger hos alarmselskapet som leverer slik alarmtjeneste som er del av Boligalarmtjenesten.

5.2 Appene
Du kan bruke Appene uten å registrere en konto og oppgi personlig informasjon som navn og kontaktinformasjon til Leverandøren.

Visse tjenester krever at Leverandøren behandler personopplysninger, blant annet skytjenesten som driftes av Google Cloud. Dersom du lagrer video i skytjenesten, vil dette kunne innebære at det lagres personopplysninger hvis det er personer som er identifiserbare i videoen.

5.3 Kjøp av Produkter
Når du kjøper Produkter på heimgard.com eller gjennom en forhandler behandler Leverandøren personopplysninger om deg for å forsikre seg om at du er den du utgir deg for å være, for å kunne innhente betaling og for å kunne gjennomføre kjøpet.

I disse tilfellene behandler Leverandøren og underdatabehandlere følgende personopplysninger: navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, betalingsinformasjon. Dersom du vil betale med Klarna faktura må du i tillegg oppgi personnummer. For de tilfellene der du skal få levert Produktet, vil også befrakter behandle personopplysninger.

5.4 Tjenestene
Avhengig av hva du gjør er det forskjellig hvilke personopplysninger Leverandøren behandler om deg. For andre tjenester som tilkommer etter hvert på heimgard.com eller i Appene vil det være aktuelt at Leverandøren behandler flere personopplysninger om deg.

Dersom du kjøper Boligalarm, er Leverandøren nødt til å behandle flere personopplysninger om deg for å oppfylle Avtalen dere har inngått om disse Tjenestene. Leverandøren vil også overføre personopplysninger til Avarn Security AS («Avarn») som leverer Boligalarm.

Dersom du kjøper Boligalarm, vil Leverandøren behandle følgende personopplysninger om deg:

Navn, adresse der Boligalarm er installert og utrykning skjer, telefonnummer, e-postadresse, kredittkortinformasjon.

Navn og telefonnummer til kontaktperson som skal ringes til, hvis Avarn ikke får kontakt med deg ved utrykning.

5.5 Heimgard.com og heimgardtechnologies.com
Nettsidene heimgard.com og heimgardtechnologies.com behandler personopplysninger om deg for å opprettholde din brukersesjon og hvorvidt du har samtykket til cookies. I tillegg fører Leverandøren statistikk over besøkende på siden og analyse av hvordan besøkende bruker våre nettsider.

I den grad vi bruker Cookies er dette forklart i vår Cookie Policy på overnevnte nettsider.


6. Formål med behandling av personopplysninger

Leverandøren kan under noen omstendigheter samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om deg. Formålet med å behandle personopplysninger er først og fremst for å oppfylle Avtalen med deg. Avtalen er at Leverandøren skal levere de avtalte Produktene og Tjenestene til Brukeren.

Leverandøren formål med behandling av personopplysninger om Brukere er:

For å oppfylle Avtalen med deg, det vil si å gjøre det mulig for deg å bruke Tjenesten og gjennomføre ditt kjøp av Produkter.

For å gjennomføre kommunikasjon med Brukeren, avhengig av brukeraktivitet fra Kunden, f.eks. at Kunden endrer innstillinger i Appene.

For å varsle Brukeren om relevante endringer i Tjenesten, Brukervilkårene eller denne Personvernerklæringen.

For å etterleve krav i kjøpsloven, regnskapsloven, bokføringsloven eller annen norsk lov eller forskrift.

For andre formål som vi vil varsle deg spesifikt på tidspunktet for innsamlingen eller som beskrevet i denne Personvernerklæringen eller som tillatt eller påbudt av lov, regel, regelverk eller annen juridisk prosess.

7. Behandlingsgrunnlag

7.1 Avtale som behandlingsgrunnlag
Leverandøren vil benytte dine personopplysninger så langt det er nødvendig for at Leverandøren skal kunne levere (administrere og drifte) Produktene og Tjenestene, herunder nettsiden og Appene.

Leverandøren samler inn og behandler personopplysninger med Avtalen du inngår med Leverandøren som behandlingsgrunnlag. Avtalen består av Brukervilkår og Personvernerklæring for Appene, og Kjøpsavtale for Produkter og Tjenester. Avtalen anses inngått når du har installert en av Appene, og du krysser av boksen som viser at du har godkjent Brukervilkår og Personvernerklæring for Appen. For Kjøpsavtale inngås Avtalen i det du godkjenner vilkår for kjøp og fullfører ditt kjøp.

7.2 Samtykke som behandlingsgrunnlag
Du kan avgi et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke i App eller på nettsidene til at Leverandøren benytter din kontaktinformasjon til å sende deg sms-varslinger og annen viktig informasjon på sms, og/eller push-varsler. Du kan også samtykke til tilpasset markedsføring. Samtykket kan trekkes når som helst, ved å endre innstillingene i hhv.  Appen eller på nettsidene. Samtykke som behandlingsgrunnlag gjelder når formålet med behandlingen av opplysningene faller utenfor det som er nødvendig for å oppfylle Avtalen med deg eller administrere deg som Bruker.

7.3 Lov som behandlingsgrunnlag
I noen tilfeller har Leverandøren en lovpålagt plikt til å behandle dine personopplysninger. I så fall er behandlingsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger være lov. Dette er aktuelt i de tilfellene der Leverandøren er pålagt å lagre visse personopplysninger, eksempelvis i forbindelse med kundekontroll, undersøkelse og rapportering etter hvitvaskingsloven. Vi er forpliktet til å overholde blant annet kjøpsloven, bokføringsloven og regnskapsloven.

8. Hvor lenge lagrer Leverandøren personopplysninger om deg?

Leverandøren lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Det betyr for eksempel at personopplysninger som Leverandøren behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes umiddelbart hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger Leverandøren behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når Avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter Leverandøren har.

9. Tredjepartstjenester – utlevering av personopplysninger

Du kan velge å integrere tredjeparts tjenester (“Tredjepartstjenester”) i Tjenesten. Leverandører av slike Tredjepartstjenester bør ha sin egen Personvernerklæring. Selv om Leverandøren på forespørsel fra deg kan dele personopplysninger med slike tredjeparter, er Leverandøren ikke ansvarlig for tredjeparts håndtering av personopplysninger. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med tredjepartstjenesters Personvernerklæring og brukervilkår.

10. Utlevering av personopplysninger til andre

Leverandøren gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil være Avtalen med deg eller et lovgrunnlag som pålegger Leverandøren å gi ut informasjonen.

Utlevering av personopplysninger kan også skje i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjon, oppkjøp, sammenslåing eller deling av Leverandørens virksomhet.

Leverandøren vil aldri selge eller gi bort personopplysninger til andre tredjeparter enn de som eksplisitt er omtalt i disse vilkårene eller i Tjenestene.

11. Om Leverandørens leverandører

Leverandøren har disse underleverandørene som kan behandle våre Kunders personopplysninger.

Google Cloud
Heimgards skytjeneste er basert på Google Cloud. Skytjenesten er kryptert ende-til-ende. Leverandøren bruker også en forhåndsdelt generert kryptering kalt public key-kryptering. Serverne er lokalisert i EU og personopplysninger overføres ikke utenfor EU/EØS. Google Cloud behandler personopplysninger som lagres i skytjenesten dersom du har Tjenester som krever behandling av personopplysninger, eller velger funksjoner i Appene som forutsetter behandling av personopplysninger. Samtlige Tjenester som inkluderer varsling via e-post, sms, push-varsler, videotjenester og Boligalarm forutsetter at Leverandøren behandler personopplysninger om deg.

Avarn
Avarn leverer Boligalarm integrert med øvrige Tjenester. Se mer informasjon om Tjenesten kalt Boligalarm på Heimgard.com. Avarn mottar blant annet kontaktinformasjon og Installasjonsadresse om Brukeren og andre registrerte som Brukerne opplyser om. Avarn har også informasjon knyttet til utrykninger. For mer informasjon om hvordan Avarn behandler personopplysninger vises til Avarns Personvernerklæring.

Befraktere
Når du kjøper Produkter fra Leverandøren, overfører Leverandøren personopplysninger til den befrakter som skal levere Produktet til deg. Hvilken befrakter dette er avhenger av hvilken type frakt du har valgt. Den valgte befrakteren vil også kommunisere direkte med deg om levering.

Betalingsløsninger
Heimgard.com tilbyr flere forskjellige betalingsløsninger når du bruker nettbutikken: Vipps, kredittkort, Stripe eller Paypal. Disse behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre betaling. Felles for disse er navn, e-postadresse og betalingsinformasjon. For å bruke Klarnas fakturafunksjon må du også oppgi fødselsnummer.

Ved betaling av Tjenester tilbudt av Heimgard i og utenfor Heimgards Apper vil betalingsløsning kunne variere basert på tilbudt Tjeneste. For betaling i App benyttes Stripe. Ved kjøp av Tjenester levert av Tredjepart vil betalingsløsningen baseres på deres integrasjonspartner.

Forhandlere

Når du kjøper Produkter gjennom en butikk eller forhandler av Leverandørens Produkter (slik tredjepart kalles «forhandler»), vil forhandleren behandle personopplysninger om deg. Forhandleren behandler personopplysninger om deg i henhold til deres Personvernerklæring.

12. Dine rettigheter

Som den registrerte etter personopplysningsloven og EUs personvernforordning kalt GDPR, har du visse rettigheter til dine egne personopplysninger Leverandøren er Behandlingsansvarlig for. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Leverandøren behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og rette innsigelse mot behandlingen. Etter vilkårene i personopplysningsloven og GDPR har den registrerte også rett til kreve dataportabilitet, og dette innebærer blant annet at du kan be oss om å overføre personopplysninger til deg eller til en annen Behandlingsansvarlig.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. I noen tilfeller kan du be oss om å begrense behandlingen av personopplysninger.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg eller utøvelse av andre rettigheter, kan rettes til Leverandørens personvernkoordinator.

For å ta i bruk dine rettigheter bes du om å sende en e-post til Leverandørens personvernkoordinator. Leverandøren vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter som den registrerte, på Datatilsynets nettside datatilsynet.no.

13. Kontakt oss

Du kan ta kontakt med Leverandøren: Heimgard Technologies AS, Postboks 1618 Vika, 0119 Oslo, Norge – Telefon +47 64 94 44 22, E-post: privacy@heimgard.com.