Hopp til innhold

Hvor mye kan jeg spare?

Det er mange faktorer som spiller inn på hvor mye du kan spare, og besparelsen vil også variere på bakgrunn av størrelse på bolig, preferanser og bruksmønster.

Variasjoner i spot-pris
På dager med stor variasjon i strømprisen gjennom dagen (spot-pris) samt i perioder med stort forbruk, vil den potensielle besparelsen være større.
Preferanser for Eco- og komforttemperatur.
Du velger selv hvilken Eco- og komforttemperatur du ønsker i hjemmet. Differansen mellom Eco- og komforttemperatur avgjør hvor mye systemet har å spille på når det flytter forbruket for oppvarming.
Effekttariffer
Mye samtidig forbruk i løpet av noen få timer i måneden kan koste det flere hundre kroner i måneden. Ved å jevne ut forbruket i løpet av døgnet og eksempelvis flytte deler av oppvarming, oppvarming av varmtvannet eller justere ned eller pause strømtrekket for lading av elbilen din når andre enheter som trekker mye strøm benyttes, vil du kunne unngå høye strømtopper.