Hopp til innhold

Hvordan kan jeg fabrikkinnstille min Heimgard Home CX20?

Utfør følgende trinn for å gjøre en fabrikktinnstilling av Heimgard Home CX20:

  • Bruk en penn for å nå tilbakestillingsknappen på baksiden av Smart Mesh-noden.
  • Trykk og hold tilbakestillingsknappen på noden i minimum 10 sekunder. Fjern deretter nettverkskabelen (hvis noen) og strømledningen.
  • Vent 30 sekunder før du kobler til noden igjen, følg trinnene i Heimgard Connect-appen.