Hopp til innhold

Kan Mesh nodene pares trådløst?

Ja. Du kan pare nodene trådløst ved å trykke på SYNC knappen på nodene som skal pares.

1. Koble til den nye noden:

  • Plugg noden inn i strøm.
  • Vent til LED-lampen lyser fast blått, noe som indikerer at den er klar til bruk.

2. Start synkronisering:

  • Trykk en gang på “SYNC” knappen på baksiden av noden (merket med en pil i en sirkel).
  • LED-lampen vil nå begynne å blinke blått, noe som indikerer at den er i paringsmodus.

3. Par den nye noden med hovednoden:

  • Trykk på “SYNC”-knappen på hovednoden.
  • LED-lampen på hovednoden vil begynne å blinke blått når den søker etter den nye tilleggsnoden.

4. Bekreftelse på tilkobling:

  • Etter kort tid vil du se den nytilkoblede noden vises i Heimgard Connect-appen, bekreftende at paringen er vellykket!