Hopp til innhold

Styres Heimgard Strømsparing både etter pris- og effekttariffer?

Tjenesten styrer i dag automatisk etter spot-pris, men vil også hensynta effekttariffer innen kort tid.

Støtte for effekttariffer implementeres automatisk som del av Heimgard Strømsparing når funksjonaliteten er klar.