Hopp til innhold

Detektor for Brennbar Gass

Hva inneholder boksen?

Innehold

Oversikt over enheten

Oversikt

Koble til hubb

  1. Koble enheten (A) til en stikkontakt
koble til stikkontakt
  1. Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din
  1. Sett inn funksjonsverktøyet (B) og trykk på tilkoblingsknappen (C) i 3 sekunder mens appen din skanner etter enheten.
  1. Enheten vises i listen Oppdagede enheter . Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom.

    Enheten er forhåndskonfigurert som en del av alarmsystemet ditt og vil høres når alarmen utløses.

Montering

Før bruk må du sjekke om gassen som skal påvises, er tyngre eller lettere enn luft.

Hvis gassen har tyngre tetthet enn luft, installerer du enheten 30-100 cm over gulvet med mindre enn 150 cm fra gasskilden.
Foreksempel LPG (propan, butan etc).

Hvis gassen har lettere tetthet enn luft, installerer du sensoren 30-100 cm under taket
og mindre enn 150 cm fra kilden. Naturgass, produsert gass, myrgass, etc.

LED-beskrivelse

OperasjonellLyser grønt
Starter oppBlinker vekselvis grønt/rødt/gult
TestBlinker vekselvis grønt/rødt/gult
Lyd «Di-di»
AlarmBlinker rødt
Lyd «Di-di»
FeilLyser gult
Lyd: Lang «diiii»

Koble fra hub – Tilbakestilling til fabrikkinnstilling(reset):

reset

Sett inn funksjonsverktøyet (B) og trykk på tilbakestillingsknappen (C) i 5 sekunder for å koble
enheten fra nettverket. LED-lampen blinker sakte (x 6) for å indikere vellykket frakobling.