Hopp til innhold

Door Lock Touch/Smart/Pro

FAQ

Hvorfor kan jeg ikke kontrollere dørlåsen når jeg lagt den til i Heimgard appen?


Første timene fra at man lagt til dørlåsen til hubben lastes en firmware-oppdatering ned til dørlåsen og først etter at denne er kommet gjennom vil stabilitet og funksjon for dørlåsen være på plass ifra appen. Dette forutsetter god signal mellom hubb og dørlås.

Hva betyr det når låsen piper 8 ganger etter bruk av pin-kode?


Dette er en advarsel for lavt batteri-nivå. Bytt batteriene.

Hvorfor forbruker dørlåsen mye batteri?


Dette kan ha flere svar.

Wattle touch uten zigbee-modul

Prøv en fabrikk-innstilling(og nye batterier) av låsen hvis den fortsatt forbruker mye batteri kan det være en garantisak kontakt kundeservice.

Wattle Smart & Pro (Touch komplettert med zigbee-modul)

Hvis låsen ikke er koblet mot hubb så bør Zigbee-modulen fjernes fra låsen da denne søker etter nettverk og drenerer batteri.

Hvis låsen er oppkoblet mot hubb og ikke har dålig signal anbefales at teste en fabrikk-innstilling og nye batterier, hvis det ikke hjelper kan det være en garanti-sak, kontakt kundeservice.

Hvis det er dålig signal så tappes batteriene for strøm fortere.
Signalet må styrkes gjennom at sette hubben og dørlåsen nærmere hverandre. Eventuelt komplettere med utstyr koblet mot veggstrøm(smart plug, smart lyspære m,m) som signal-forlenger mellom.

Hvordan bruke nødnøkkelen?


Du skal kun vride nøkkel 90° (1/4 varv) og den vil ikke gripe tak i noe men vil være mulig at åpne når nøkkel står riktig.

Kan man installere dørlåsen selv?

Ja vi tror det er lett for de aller fleste at selv installere denne låsen, se vår installasjonsvideo

Kan man få installasjonshjelp hvis man ikke ønsker montere selv?

I utgangspunktet er det tenkt at man utfør montering selv men hvis man føler at man likevel ønsker installasjonshjelp så kan Elkjøp bidra med dette. Eventuelt bør også de fleste låsesmedene kunne hjelpe med dette.

Hvilken RFID type bruker Wattle dørlås?

Vi støtter MIFARE Classic 1–3 of ISO/IEC 14443 Type A

Frekvensen er den samme på tvers av MIFARE variant.

Tommelfingerregelen vil være at vi støtter de enkleste RFID brikkene. Vi har IKKE støtte for MIFARE DESFIRE f.eks.

VIKTIG INFORMASJON

WATTLE® elektroniske dørlåser leveres med mekanisk nødnøkkel. Det er viktig å ha
kontroll på disse utenfor boligen da det kun er disse som kan åpne døren om
batteriene dør ut, eller om det blir en feil på elektronikken. Nødnøkkelfunksjonen
er kun ment til bruk i nødstilfeller og skal ikke benyttes i hverdagen.

Om du opplever feil på låsen bør du umiddelbart ta kontakt med WATTLE®
kundeservice for utbedring slik at låsen til enhver tid fungerer både elektronisk,
og med den mekaniske nødnøkkelen. Test at nødnøkkel fungerer etter
installasjon av låsen. WATTLE® fraskriver seg alle direkte og indirekte
kostnader knyttet til manglende nødnøkkel ved for eksempel åpning av låsen
ved hjelp av låsesmed,
(om man eksempelvis skulle få feil på den elektroniske delen av låsen).

Se vår detaljerte monteringsvideo på YouTube (klikk på bildet under) 
eller følg instruksjonen som følger under videoen.


Dette trenger du før monteringen

Skrutrekker (stjerne) og avbiter.
Ikke bruk batteridrill.

VIKTIGE TIPS

 1. WATTLE® låsene kommer fra fabrikk slik at de kan passe til dører som slår mot høyre og mot venstre uavhengig
  om de slår inn eller ut. Derfor må man i noen tilfeller vende slagretning på låskassen. Det gjør man ved å skrue av
  de fire små skruene som holder selve stolpen til låskassen. Ta av stolpen og vend de to nederste tappene som
  eventuelt peker feil. (hakereilen skal ikke vendes). Man må også til slutt i monteringen sette på håndtaket riktig
  vei på både ytter- og innerdel ved å benytte de to festeskruene og den medfølgende verktøyet.

 2. Når man skal sette ytterdelen på, har firkantpinnen to piler som begge må peke opp når man trer den gjennom låskassen og den siden av firkantpinnen som er rød skal være opp mot toppen av låsen.

 3. Nødnøklene har en litt annerledes virkemåte enn andre nøkkelsystemer. For å låse opp setter man nøkkelen i og vrir 90 grader til en av sidene, når nøkkelen står vannrett kan man åpne døren. For å få nøkkelen ut igjen vrir man 90 grader tilbake, da kan man trekke den ut igjen. Det er viktig å ha god kontroll på hvor nødnøklene befinner seg, og de kan ikke ligge inne i boligen om man kun har én inngang.

 4. Man må bruke medfølgende isolasjon mellom ytter- og innerdel, ellers vil det kunne kondensere mellom kald/varm side og man kan få fuktskader inne i døren og i låsen, da vil garantien bortfalle.

 5. Når du er ferdig med monteringen, er det viktig å gå gjennom sjekklisten før du lukker igjen døren.

MONTERINGSVEILEDNING

 1. MONTERING

  Ta ut vedlagte nøkler og putt disse i lommen før du monterer låsen. Dette er en sikkerhet
  om du skulle glemme å sette batteri i når du er ferdig med å montere og deretter lukke
  døren. Når du har demontert den eksisterende låskassen mm. setter du inn den nye som
  ligger vedlagt i esken.

  Husk å påse at fallen og utløseren på låskassen peker rett vei i forhold til døren er
  hengslet, les punkt 1 på side 6. Fest låskassen med de samme skruene som holdt den
  gamle låskassen på plass. Deretter monterer du det medfølgende sluttstykke i karmen.

  Det medfølger også et utbyggingsbeslag på 2mm som man må benytte om avstanden
  mellom låskasse og sluttstykke blir for stor slik at låskassens hakereile ikke automatisk
  slår ut når døren lukkes.

 2. UTVENDIG ENHET

  Plasser den medfølgende gummipakningen på låsens utvendige bakside, det er forskjell
  på pakningene så sørg for å benytte den riktige med kun en leppe som skal dekke låsen
  utvendig. Den andre pakningen har to lepper som skal dekke både lås og innvendig
  brakett. Tre ledningen igjennom øverste hull på døren og firkantpinnen
  gjennom det nederste.

MERK! Pilen på firkantpinnen MÅ peke opp og rødt merke skal være opp
mot toppen av låsen, ellers vil ikke låsen virke!

MERK! Benytt medfølgende isolasjon når låsen monteres på ytterdør.
Fordel isolasjonen oppe og nede for å forhindre kuldebro.

 1. INNVENDIG ENHET

  Sett på den medfølgende brakett riktig vei. Denne skrues fast til den utvendige enheten
  med de 4 medfølgende maskinskruene fra dørens bakside/innside gjennom låskassen.

  Ikke stram disse skruene med drill eller med for stor kraft på skrutrekkeren da dette kan
  føre til at nødnøkkel funksjon kan bli skadet.

  Skruene må tilpasses/kappes i lengde (bruk avbiter), sørg for å ha minimum 0,5 cm
  lengde å skru inn, men de kan heller ikke være for lange da de butter I bunnen av gjengene.
 1. Tre deretter på den innvendige gummipakningen og koble ledningen fra ytterdelen inn
  på innvendig del. Det er kun en måte å koble ledningen til innvendig del. Overskytende
  ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot låskassen samtidig som du trer den innvendige
  enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren.

 1. Skru deretter fast innerdelen til braketten med de 3 korte med- følgende maskinskruene.
  1 under håndtaket (den lengste av de), og de 2 korteste gjennom batteriholderen på hver
  sin side øverst. Sett i batteriene 3 stk. AA 1,5V, husk å vende «+» og «-» polene riktig.
  Sett deretter på batteridekselet.

 1. Velg retning på håndtakene til ute og innerdel og sett disse på, de festes med to skruer
  på baksiden av håndtaket ved hjelp av det medfølgende verktøy. Forventet levetid er
  ca. 6 – 12 mnd. Når låsen varsler med flere raske pipelyder ved åpning, bør man bytte
  batterier. Det anbefales og benytte batterier av god kvalitet ved batteribytte.

SJEKKLISTE

VIKTIG!
PRØV ALLTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.

Før du lukker døren, gå gjennom følgende punkter:
 1. Prøv nå å beveg det innvendige håndtaket nedover, dette skal bevege seg lett, samtidig
  som den store tappen på låskassen dras inn. Hvis ikke denne beveger seg lett kan det
  være at låsen er montert skjevt på døren.

 2. Ved å trykke inn den minste tappen på låskassen skal hakereilen sprette ut. Trykk
  håndtaket innvendig helt ned for å trekke denne inn igjen, og slipp. Hakereilen skal nå
  være trukket tilbake i låskassen.

 3. Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining.
  Utvendig håndtak skal nå være i inngrep. Vri en kvart omdreining tilbake for å ta ut
  nøkkelen.

 4. Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen (HOLD DØREN ÅPEN)
  ved å taste inn fabrikkoden på ytterdelen og låsen låses opp. Displayet blinker
  grønt og låsen avgir et «PIP» før døren kan åpnes. Koden er fra fabrikk satt til
  123 #, og man avslutter alltid med # også etter at man har endret koden til sin egen.

 5. Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket, håndtaket
  må slippes. Hvis den ikke spretter ut er det fordi avstanden mellom døren og
  karmen er for stor, da må man fore ut sluttstykket i karmen.
  Benytt medfølgende beslag på 2 mm.

PROGRAMMERINGSVEILEDNING

VIKTIG INFORMASJON OM BRUK AV FINGERAVTRYKK
(Kun for WATTLE® DOOR PRO)

For å ivareta din sikkerhet stiller vi høye krav til identifisering. Det er derfor viktig at fingeren alltid
ligger helt stille på skanneren, slik at tilgangen ikke blir avvist. Et fåtall mennesker har svake
finger-avtrykk slik at avtrykket ikke alltid identifiseres, eller i ytterste konsekvens ikke kan identifiseres
i det hele tatt. Teknologien er under stadig utvikling, men din sikkerhet kommer alltid først!

REGISTRERING AV FINGERAVTRYKK (Kun for WATTLE® DOOR PRO)

Låsen kan ha 199 fingeravtrykk. Alle fingeravtrykk legges inn på tallene 000 til 199.
Masterfingre legges inn på tallene 000 – 001 – 002. Masterfingre er de som kan legge til
og slette vanlige brukere.

A. OPPRETTE FØRSTE MASTERFINGER

Trykk # # # og plasser finger på skanner. Når den piper, løft fingeren av og plasser
den tilbake på skanneren, et nytt pip og du løfter fingeren av og legger den på igjen.
Nå vil du få et langt pip, og fingeren din er godkjent. Den legges automatisk på 000.

B. OPPRETTE DE TO ANDRE MASTERFINGRE (Dette er valgfritt)

Trykk # # #, legg på masterfinger, trykk 001 * og legg på ny finger. Når den piper,
løft fingeren av og plasser den tilbake på skanneren, et nytt pip, og du løfter fingeren
av og legger den på igjen. Nå vil du få et langt pip og fingeren din er godkjent.
Samme prosedyre gjøres for masterfinger 002.

C. OPPRETTE BRUKERE

Dette er brukere som kun kan åpne døren, ikke legge til eller slette brukere, disse
legges inn på 003 – 199 Trykk # # #, legg på masterfinger, trykk 003 * og legg på
ny finger. Når den piper, løft fingeren av og legg den tilbake på skanneren. Et nytt
pip og du løfter fingeren av og legger den på igjen. Nå vil du få et langt pip,
og fingeren din er godkjent. Har man flere personer samlet som skal ha adgang
kan man rett etter det lange pipet fortsette innleggingen av fingeravtrykk da låsen
fortsatt er i programmering smodus. Dvs. at man så kan taste f.eks. 004 * og
neste person legger på sin finger tre ganger. Slik kan man fortsette uten at man
trenger å starte hele prosessen på nytt. Husk å notere hvilke brukere
som har hvilke brukernummer.

D. SLETTE EN BRUKER

Det er viktig å ha en oversikt over hvilke brukere du legger inn på hvilke tall.
Dette gjør jobben med å slette brukere i etterkant enklere. Trykk # # # og legg
på masterfinger. Du hører nå et pip. Tast så tallet som brukeren er lagt inn på,
og avslutt med #. Langt pip og rødt lys i tastatur bekrefter at finger avtrykket
er slettet. Skal du f.eks. slette bruker nr. 005, taster du følgende: # # #,
legg på masterfinger, 005 #.

INNLEGGING AV KODER

Låsen kan ha 999 individuelle koder. Alle brukerkoder legges inn på tallene
000 til 999. Masterkodene legges inn på tallene 000 – 001 og 002. Masterkodene
er de som kan legge til og slette brukere. Alle koder kan inneholde fra 1 til 10 sifre.
Fabrikkoden er 123 #.

A. OPPRETT MASTERKODE

Trykk: * 000 123 * ny masterkode * Ny masterkode igjen *
Eksempel: * 000 123 * 3456 * 3456 * Displayet blinker grønt og du høre en lang
pipelyd. Da er inntastingen vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket.
Du kan ha brukt for lang tid.

B. OPPRETT DE TO ANDRE MASTERKODENE

(Det er valgfritt å legge inn to ekstra masterkoder, man kan ha kun en)
Trykk: * 001 masterkoden * ny masterkode * ny masterkode igjen *
Eksempel: * 001 3456 * 6789 * 6789 *
Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen
vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

C. OPPRETTE BRUKERKODER

(Brukerkodene legges på brukernummer mellom 003-999)
Trykk: * 003 masterkoden * ny brukerkode * ny brukerkode igjen *
Eksempel: * 003 3456 * 2323 * 2323 *
Displayet blinker grønt og du høre en lang pipelyd. Da er inntastingen
vellykket, rødt lys er inntastingen mislykket. Du kan ha brukt for lang tid.

ÅPNING AV LÅSEN FRA YTTERSIDEN

Berør displayet, det vil da begynne å lyseblått. Tast koden og avslutt med #.
Du hører motoren setter håndtaket i inngrep og du kan nå åpne døren.

INNVENDIG TASTATUR (Kun for WATTLE® DOOR PRO)

Det innvendige tastaturet benyttes til å låse innvendig håndtak. Det er samme
kode på innerdelen som på ytterdelen. Man benytter denne funksjonen for å
unngå uønsket åpning av dør, som for eksempel for å ha kontroll på små barn
som ikke skal kunne åpne døren eller om man har en hund som kan åpne døren
ved å ta ned håndtaket. For å låse/sette det innvendige håndtaket ut av funksjon,
tast «kode #» (Eks. 3456#) før du lukker døren. For å re-aktivere det innvendige
håndtaket taster man igjen 3456 #. Om man låser opp døren utenfra med en av
kodene vil innvendig håndtak automatisk gå i inngrep igjen, dette pga. brannsikkerhet.

Vi minner om at denne funksjonen kan gå på bekostning av sikkerheten I forhold
til nødutgang ved en eventuell brann eller røykutvikling. Funksjonen er derfor i
all hovedsak tiltenkt brukt for å låse det innvendige håndtaket når man forlater
boligen slik at man ikke kan bryte seg inn ved å knuse et vindu for å låse opp døren.

INNLEGGING AV BRIKKE

Låsen kan ha 999 brikker. Alle brikker legges inn på tallene 000 til 999.
Det følger med fem kodebrikker.
OPPRETTE EN BRIKKE
Trykk: # 8 blinker grønt to ganger – tast bruker id – blinker grønt to ganger – tast masterkoden # legg kortet inntil låsen
Eksempel: # 8 000 3456 # legg kortet inntil låsen

(Velg kun en bruker id per brikke)

(Eksempel BRIKKE 1: 000 BRIKKE 2: 001)

SLETTING AV KODER

SLETTE BRUKERKODER
Trykk * nummeret som koden ligger på, masterkode #
Eksempel: * 003 3456 #
Så blinker displayet rødt og du hører en lang pipelyd.
Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

Masterkodene kan IKKE slettes, men kun endres til nye masterkoder.
Eksempel: * 000 masterkode * ny masterkode * gjenta ny masterkode *
Låsen kan også nullstilles ved å kontakte oss på support@www.heimgard.com

SLETTING AV BRIKKER

SLETTE BRIKKER
Trykk # 9, bruker id masterkode #
Eksempel: # 9, 000 3456 #
Så blinker displayet rødt og du høre en lang pipelyd.
Da er brukeren slettet og inntastingen vellykket.

MIDLERTIDIG ÅPEN MODUS (MÅM)

Trykk: # 1 en av masterkodene # 1
Eksempel: # 1 3456 # 1

Displayet lyser grønt, og du hører ett langt pip. Du har nå gjort låsen klar for
midlertidig konstant åpen funksjon. Døren er nå fortsatt låst. For å aktivere
funksjonen må man taste en kode #, displayet blinker grønt, da vil du kunne
gå ut og inn av døren uten bruk av kode.

Ønsker man nå å låse yttersiden fra innsiden, trykker man på powerknappen
innvendig, da går håndtaket  utvendig i lås. Hold powerknappen inne i
2 sekunder, så låser du opp  håndtaket utvendig igjen.

NB; Når låsen er satt i åpen modus og du har låst
med powerknappen innvendig, er slik at om det kommer noen hjem og taster
kode utvendig, forblir låsen åpen. Da må man på nytt trykke på powerknappen
innvendig for å låse igjen. Man kan også låse ved å trykke koden fra yttersiden
om man forlater boligen.

TILBAKESTILLING TIL AUTOMATISK LÅST (ALM)

Trykk: # 1 en av masterkodene # 0
Display blinker grønt med ett langt pip. Så taster du en kode #, displayet vil
blinke rødt og låsen er da tilbake til konstant låst utvendig. Du må nå taste
kode hver gang du skal inn døren.
Eksempel: # 1 3456 # 0

INNVENDIG POWERKNAPP (Kun for WATTLE® DOOR TOUCH & SMART)

Holder man knappen inne i ca. to sekunder, aktiveres håndtaket utvendig.
Døren vil da være åpen utenfra. Den vil da være åpen frem til man igjen
trykker på powerknappen eller taster kode utenfra.

ENDRE VOLUMET PÅ LÅSEN

Trykk: # 0 en av masterkodene # så en av følgende koder;
0 lydløs, 1 lav, 2 normal
Eksempel: # 0 3456 # 1 (låsen kommer med kode 2 normal fra fabrikk)

ANTI HÆRVERKS / INNBRUDDSFUNKSJON

Denne funksjonen gjør at låsen blokkeres i 3 minutter, om man taster feil kode
5 ganger etter hverandre. Etter 3 minutter virker låsen normalt igjen.

SETTE FUNKSJONEN PÅ Trykk # 2 masterkode # 1 Eksempel: # 2 3456 # 1
SLÅ AV FUNKSJONEN Trykk # 2 masterkode # 0 Eksempel: # 2 3456 # 0

KAMUFLERE KODEN FOR ANDRE

Denne funksjonen gjør at du kan taste andre tall før og etter koden du bruker.
Dette kan for eksempel brukes når du skal taste koden din når du er sammen
med andre som ikke skal ha tilgang. Er din kode for eksempel 3456, kan du taste
21345681 #, så vil døren åpne seg. Låsen er satt i denne funksjonen fra fabrikk.

SETTE FUNKSJONEN PÅ Trykk # 4 masterkode # 1 Eksempel: # 4 3456 # 1
SLÅ AV FUNKSJONEN Trykk # 4 masterkode # 0 Eksempel: # 4 3456 # 0

BATTERISKIFT

Når låsen trenger nye batterier, vil den gi fra seg 8 pip når du åpner låsen på vanlig måte.
Dette skifter du enkelt ved å fjerne dekslet på innerdelen. Du trenger ikke programmere
låsen om igjen etter batteriskift.

MULTIPOINT-MODUS (kun MPL lås)

Dette er en spesiell versjon av vår dørlås med ekstra sensorer som brukes opp mot spesielle sikkerhets-dører. Dette kjennetegnes av at man løfter håndtaket for at låse dørens alle låspunkter(3st). I pakken til disse låsene inkluderes ikke noen låskasse eller tilbehør som med Singelpunkt låsene da dette sitter på døren og karmen fra før.

MULTIPUNKT / 3-PUNKTS MODUS

SETTE FUNKSJONEN Trykk # 6 masterkode # 0 (venstrehengslet dør) / # 1 (høyrehengslet dør) Eksempel: # 6 3456 # 0

Med funksjonen aktivert vil låsen forbli ulåst etter at den er åpnet.

Lås med standard interiørenhet

For å låse døren, løftes håndtaket fra enten innersiden eller yttersiden.

Lås med display på interiør-enhet

For å låse døren fra yttersiden, løft håndtaket og begge håndtak låses.
(Trykk * 4 før håndtaket løftes for å kun låse ute)

For å låse døren fra innsiden, løft håndtaket og dør låses utvendig.
(Trykk # 4 før håndtaket løftes for å låse på begge sider)

DØRLÅS FABRIKK-INNSTILLING 

Wattle® Touch og Wattle® Smart

Følg prosedyren under for å sette låsen tilbake til fabrikkinnstillinger.

PS: La døren stå åpen, og ikke lukk døren under prosessen!

Demonter ytterdel og innerdel av låsen fra døren.
Sett deretter tilbake batterier og koble ledning fra innerdel til ytterdel , da enheten må ha strøm.
På undersiden av ytterdelen vil du oppe til høyre se et lite hull like under de to skruefestene (her kan det i noen tilfeller sitte et klistremerke over hullet).


Benytt en skrue fra ytterdelen eller noe som passer inn i hullet for å holde inne den lille knappen. Hold den inne til du hører to pip.

Låsen skal nå være tilbakestilt til fabrikkinnstilling.

Test at koden nå er 123 #. FØR du monterer låsen igjen.

Dersom koden over ikke virker gjenta prosessen.


Alternativ måte for å unngå demontering:

Klikke på * etterfølgt av # imens du holder inne knappen på innsiden døren.

Keypad skal lyse opp i grønt og låsen skal pipe.

Dersom koden over ikke virker gjenta prosessen.


Wattle® Pro

PS: La døren stå åpen, og ikke lukk døren under prosessen!

Demonter innerdel av låsen fra døren.
Dette gjøres ved og ta ut batteriene og løsne de to skruene som sitter bak batteriene og den under håndtaket.
Sett deretter tilbake batteriene, da enheten må ha strøm.
Snu innedelen rundt og du kan se inn på kretskortet (elektronikken) på baksiden.
Hold inne den lille knappen (øverst til høyre ved siden av den røde og sorte ledningen) til displayet lyser blått og den piper to ganger, og slipp knappen.

Låsen skal nå være tilbakestilt til fabrikkinnstilling.

Test at koden nå er 123 #. FØR du monterer låsen igjen.

Dersom koden over ikke virker gjenta prosessen.

OPPSETT AV LÅS MOT DITT SMARTE HJEM

Dørlåsene Heimgard Smart og Pro har trådløs kommunikasjon innebygd. Med denne
funksjonen kan du med et par klikk koble låsen til resten av Heimgard Smarthome-systemet.

PAIRING/KOBLE TIL SMARTHUSET

Når du har satt inn batteriene starter automatisk modulen å søke etter en gateway.
Den vil søke i 4 minutter. Åpne din Heimgard app > gå til menyen,
administrere enheter > Ny > Søk.
I løpet av kort tid skal låsen vises.

Legg det til det rommet du ønsker, og nå er du klar for en nøkkelfri hverdag.
Hvis du trenger mer tid, ta ut batteriene og sett dem inn igjen for å starte prosessen på nytt.

Når du har lagt til låsen i systemet vil du få opp snarveier på appens startskjerm for at enkelt låse og låse opp med noen få trykk.
Uansett om du sitter i sofaen eller ikke er hjemme.

RESET/NULLSTILLE MODUL

1. Åpne dekselet for batteriene

2. Ta ut batteriene

3. Skru ut skruene som holder på plass innerdelen
(2 bak batteriene og en under handtaket)

4 .Sett tilbake batteriene

5. Lokalisere den grønne brikken/chippen på undersiden innerdelen

6. Hold inne knappen ca 15 sekunder frem til at det begynner blinke grønt fra modulens LED

På siden av denne sitter en liten grå knapp

Bruk noe for at nå knappen når brikken/chippen sitter på plass.

Låsen er nå søkbar i ca 4minuter men kan siden gjenåpnes for søk gjennom at ta inn og ut batteriene hvis man ikke skulle få søkt opp låsen i løpet av denne tiden.