Hopp til innhold

Heimgard dør og vindussensor

FAQ

Hva betyr det når den røde kjettingen blinker i appen?


Dette er et sabotasje-alarm, hvis huset er i borte modus og noen prøver ta sensor fra festet så vil alarmen gå.

Hvis denne ikonen blinker uten at noen tatt den fra festet må det sjekkes at sensor sitter godt mot festet.

Hva betyr den røde blinkende lykt-ikonen i appen?


Hvis denne blinker i appen så registrerer sensor aktivitet(åpen dør/vindu)

Hvis huset er satt til borte-modus vil aktivitet på sensor trigge alarm og varsel(sms/epost/push)

Kan denne produkten trigge lys?


Ja via en hurtigregel

Hvor langt kan man ha mellom magnet og sensor?


< 15mm

Hva inneholder boksen?

Oversikt over enheten

Koble til hubb

  1. Trykk og skyv bakdekselet på sensoren (A) for å eksponere batteriet. Fjern batteriisolatoren (G) ved å trekke i plast-tappen. Sett på bakdekselet.
  1. Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er oppført her for å koble til enheten
  1. Sett inn metallpinnen (D) og trykk på Delta/tilbakestille-knappen (F) i 3 sekunder mens appen søker etter enheten.
  1. Enheten vil vises i enheter som er funnet listen. Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom

Konfigurer enheten

Denne enheten er forhåndskonfigurert som en del av alarmsystemet. Sensorn vil utløse alarmen når husmodus er satt til natt-, inne- eller borte-modus i alarmmodulen i appen. Du kan endre dette under Avanserte innstillinger mens du konfigurerer enheten.

Konfigurer dør- / vindussensoren som en generisk(annet) enhet hvis du ikke vil utløse alarmer.

Denne enheten kan brukes til å kontrollere lys og aktivere scener basert på å åpne en dør / vindu. Sett opp dette ved å klikke på Automatisering og legg til hurtigregler.

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for: Sikkerhetssensor

Steg 3. Velg Funksjon

Annet Sensoren blir separert fra systemets øvrige logikk. Du kan se status for sensoren i fanen  “annet” i det aktuelle rommet.

Sikkerhet Sensoren brukes som en del av alarmsystemet. Du kan se status for sensoren i fanen  “sensorer” i det aktuelle rommet.

Steg 4. Funksjonsvalg: velg hvilke alarmmodus du vil at sensoren skal være aktivert for. Du kan velge en eller flere alarmmoduser.

Borte / Inne / Natt- alarm.  Sensoren vil utløse alarmen basert på konfigurasjonen og modusen som er valgt.

Montering

Monter alltid sensoren innendørs.
Monteringsavstanden mellom sensoren (A) og sidene eller toppen av magneten (B) må være mindre enn 15 mm.

Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på enheten (A). Plasser enheten på veggen eller dør-/vindusrammen.
Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på magnet (B). Plasser magneten på døren/vinduet.

Eksempel

LED Beskrivelse

Rødt lys
Blinker en gang:Aktivitet på sensor
Grønt lys
Blinker rasktÅpen for tilkobling til hubb
Blinker (x6)Kobler fra hub/tilbakestilles

APP-Ikon Beskrivelse

Aktivitet på sensorSabotasje-alarmBatteri-varsel
Dør/Vindu er åpentSjekk at sensors deksel er satt på plassLavt batteri

Bytte batteri

Teknisk informasjon

Batteri: DC3V (2x AAA Batteri)

Statisk strøm: ≤5uA

Alarmstrøm: ≤30mA

Registreringsavstand (sensor-magnet):>15mm

Nettverk: Zigbee 1.2 Home Automation

Drlftstemperatur: -10°C ~+50°C

Relativ luftfuktighet: Maksimalt 95%RF (ingen kondensering)

Mål detektor: 76 x 36.6 x 16.5 mm

Mål Magnet: 76 x 13.9 x 16.5 mm

Koble fra hub – Tilbakestilling til fabrikkinnstilling(reset):

Sett inn metallpinnen (D) og trykk på tilbakestillingsknappen (F) i 5 sekunder for å koble enheten fra nettverket. LED-lampen blinker (x 6) mens du kobler fra nettverket