Hopp til innhold

Heimgard Hub

Hva inneholder boksen?

Oversikt over enheten

  1. Koble Ethernet-kabelen (B) fra huben (E) til en Internett-tilkoblet hjemmeruters LAN-port
  1. Koble strømkabelen (C) til hubben (D). Koble strømadapteren til et stikkontakt.
  2. Last ned Heimgard-appen

Apple Appstore

Google Playstore

LED-indikasjonsstatus

Grønt. (blinker hvert sekund)
Oppstartsmodus, ikke online
Grønt (blinker hvert 4:e/sekund).
Klarmodus online
Grøn (solid)
Åpen for parring av telefon/app. (kort knapptrykk)
Blått (blinker).
Nullstiller eller oppgraderer. Skru ikke av når LED blinker blått.
Rød (solid)
Mangler tilgang til skyen. Kontakt kundeservice med serienummer fra hub.
Rød (blinker).
Ikke online. Mangler kontakt med skyen/nett. Sjekk internett-ruter.
Ingen.
Ingen strøm. Sjekk at strømadapter står i.
LED-farger

Feilsøking

  1. Kontroller at kablene er satt riktig inn
  2. Sjekk at du har internettforbindelse
  3. Kontroller at hubben og telefonen er koblet til
    det samme WIFI-nettverket.

Merk: Det kan ta opptil 5 minutter før hubben din
starter. Programvaren kan oppdateres fra start.
Hvis du opplever unormal oppførsel du
kan utføre en tilbakestilling til fabrikk-innstilling.

Koble fra hub (Tilbakestilling)

Hvis du opplever unormal atferd, kan du gjøre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Merk: Denne prosessen vil slette det eksisterende systemet og tilbakestille det. Du må konfigurere alle enhetene dine på nytt etter tilbakestillingen.

Du trenger en penn. Trykk på tilbakestillingsknappen (G) i fem sekunder. Det kan ta opptil fem minutter å tilbakestille prosessen. Du må nå koble til på nytt for å koble til enheten.

Merk: Denne prosessen vil slette det eksisterende systemet
og tilbakestille hubben til fabrikk-innstilling. Du må søke opp alle dine
enheter på nytt etter tilbakestillingen.

Du trenger et sim-kort-verktøy(inkludert i esken) eller en binders. Trykk og hold reset-knappen (H)
i 15 sekunder. LED (G) blinker blått for å indikere pågående tilbakestilling.
Hubben er redo at kobles til på nytt når LED blinker grønt hver 4:e sekund.