Hopp til innhold

Heimgard hub 4G

Hvorfor må jeg taste inn pin-kod hvert gang ruter restarter?

Noen simkort kommer med pinkod, andre ikke. Hvis ditt kort har pin anbefalles denne å settes til av slik at ruter restarter automatisk ved f eks strømavbrudd.

Bør roaming være på eller av?

Ønsker du at hub 4G skal virke i utlandet må denne være skrudd på. Hvis ikke kan den i de fleste tilfellene stå avskrudd. Vi har dokk fått tilbakemeldinger fra noen brukere at noen abonnementer også trenger denne funksjonen skrudd på ved bruk i Norge.

Hva inneholder boksen?

Oversikt over enheten

 1. Noen SIM-kort er for tynne og krever at du legger til SIM-kortklistremerket (C) på SIM-kortet (D) for at sørge for riktig passform. Fjern beskyttelseslaget på SIM-kortklistremerket (C) og plasser klistremerket på toppen av SIM-kortet.
 1. Sett inn Mini-SIM-kortet (C) inn i SIM-kortsporet (H).
 1. Koble strømkabelen (B) til hubben (A) og strømadapteren til et stikkontakt
 2. Slå på strømmen ved å trykke på strømbryteren (D). LED-lampen indikerer at strømmen er på når lyset vises over strømsymbolet.
 1. Du er klar til å koble til WiFI når det lyser over indikatorene 2.4 og 5. Det kan ta opptil 3 minutter før systemet ditt at starte.
 1. Koble til laptop eller en annen enhet til det trådløse nettverket. WiFi-nettverksnavnet (WiFi SSID) og passord finner du nederst på hubben din.

  Du vil nå være koblet til den trådløse ruteren, men du har kanskje ikke tilgang til internett uten å angi SIM-kortets PIN-kode.
 1. Åpne nettleseren din og skriv inn: http://192.168.8.1
 2. Nettleseren din kan informere deg om det forbindelsen din er ikke privat.
  Klikk: avansert Klikk: fortsett til 192.168.8.1
 3. Du blir nå bedt om å skrive inn et brukernavn og et passord.
  Brukernavn: admin
  Passord: admin + siste 4 sifre av IMEI #
  (eksempel): admin1234
  Finn de siste 4 sifrene i IMEI-nummeret ditt på bunnen av hubben.
  Efter en vellykket pålogging blir du bedt om å gjøre det Bytt passord. Dette er ikke nødvendig. Hvis du endre passordet ditt må du logge på igjen.
 1. Tast inn PIN-koden du har fått av SIM kortleverandøren

  Klikk: Bekreft
  Klikk: OK

  Under fanen Pin Management

  Klikk: Deaktiver
  Skriv inn: PIN-koden din
  Klikk: Bruk
  Last ned Heimgard-appen

Koble fra hub (Tilbakestilling)

Hvis du opplever unormal atferd, kan du gjøre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Merk: Denne prosessen vil slette det eksisterende systemet og tilbakestille det. Du må konfigurere alle enhetene dine på nytt etter tilbakestillingen.

Du trenger en penn. Trykk på tilbakestillingsknappen (G) i fem sekunder. Det kan ta opptil fem minutter å tilbakestille prosessen. Du må nå koble til på nytt for å koble til enheten.