Hopp til innhold

In-Wall Bryter 16A

Kan man selv installere denne enheten?

For at installere dette produktet må man være behørig elektriker.

Sikkerhetsinformasjon

 1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
 2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
 3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
 4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
 5. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
 6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
 7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, beholdere og punktet ut av apparatet.
 8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
 9. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
 10. Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C
 11. Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Oversikt over enheten

Spesifikasjoner for enhet

InngangsspenningUtgangsspenningUtgangsstrømStørrelse (LxWxH)
100-240VAC100-240VAC16A maks45,5 x 45 x 20,3 mm

Produktspesifikasjoner

Kompatible belastningstyper

BelastningssymbolBelastningstypeMaksimal_belastningMerknader
LED-lamper med transformatorer1220W @ 230V
580W @ 110V
På grunn de ulike LED-lampedesignene, er maksimalt antall LED-lamper også avhengig av effektfaktorresultatet når de er koblet til bryteren
LED-drivere1220W @ 230V
580W @ 110V
Maksimalt tillatt antall drivere er 1220 W delt på strømklassifiseringen på driverskiltet.
Glødelampebelysning, HV halogenlamper3680W @ 230V
1760W @ 110V
Lavspenning halogenbelysning med elektroniske transformatorer 1220W @ 230V
580W @110V
Elektriske apparater som TV, kjøleskap, vannoppvarming osv. 3680W @ 230V
1760W @110V

Overstrømsvern
Når belastningsstrømmen er over 16,1A i over 10
sekunder, vil releet bli tvunget til å slå av og
er dermed beskyttet.

Når lasteeffekten er over 3700W for over 5
sekunder, vil releet bli tvunget til å slå av og
er dermed beskyttet.

Installasjon og kabling


Denne enheten må installeres av en lisensiert elektriker på en måte som er i samsvar med lokale forskrifter og byggeforskrifter.
ADVARSEL: Elektrisk strøm må være slått av
under installasjonen
Elektroniske egenskaper
• Belastning (A) 16 Maks
• Spenning (V) 100-240
• Spenningstype AC
• Strømkilde AC
FØRST FORSIKRE STRØMEN ER AV ved hovednettet
strømbryter, og test deretter ledningene med en sonde
eller multimeter for å verifisere.
Koble inngangsstrømmen og utgangsledningene til
riktige enhetsterminaler. Følg forbindelsen
diagram og instruksjoner på neste side.

Oversikt over koblingsskjema

Notater for diagrammene:
LTerminal for strømførende ledning
NTerminal for nøytral ledning
L1utgangsterminaler på enheten
(kontrollerer tilkoblet enhet)
STerminal for ekstern bryter
NCIngen tilkobling
GNDJord

Koblingsskjema

Alternativ 1: uten tilkoblet bryter
Alternativ 2: med tilkoblet bryter

Koble til hubb

Disse trinnene skal følges etter at bryteren er riktig installert og kablet av en sertifisert elektriker.

 1. Slå av strømmen til bryteren med strømbrytere/sikring.
 2. Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet for å koble til enheten
 1. Slå på bryterens strømforsyning. Den går automatisk inn i paringsmodus. LED-indikatorlampen på bryteren blinker sakte to ganger for å indikere paring.
 2. Når LED-indikatoren blinker fem ganger og deretter forblir på, er enheten funnet i appen.
 3. Du vil nå se den innebygde bryteren i listen over nye enheter. Konfigurer bryteren ved å gi den et navn og legge den til i et rom. Enheten kan styres av appen, fjernkontrollen eller med bryteren på veggen.

Koble fra hubb – Tilbakestilling til fabrikkinnstilling(reset):

Hvis bryteren tidligere er koblet til en annen hub eller opplever problemer at søke opp enheten må du kanskje tilbakestille til fabrikkinnstilling.

 1. Trykk fem ganger raskt og kontinuerlig på tilbakestillingsknappen. Hvis du ikke har tilgang til enheten, slår du strømforsyningen på og av fem ganger fra enten strømbryteren eller lysbryteren.
 1. Enheten som er koblet til denne bryteren blinker eller slås av/på tre ganger for å indikere en vellykket tilbakestilling. Du må konfigurere enheten på nytt.