Hopp til innhold

IN-WALL DIMMER 1,8A

Kan man selv installere denne enheten?

For at installere dette produktet må man være behørig elektriker.

Sikkerhetsinformasjon

 1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
 2. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
 3. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
 4. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
 5. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
 6. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
 7. Beskytt de vedlagte kablene mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt ved plugger, beholdere og punktet ut av apparatet.
 8. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
 9. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
 10. Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C
 11. Relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Hva er i esken?

Oversikt over enheten

Spesifikasjoner for enhet

Inngangsspenning:
100-240V
Utgangsspenning:100- 240V
Utgangsstrøm:1,5 A (maks.)
Belastning: 400 W (maks.)
Bypass inkludert: Belastninger med minimumseffekt ned til 3W

Kompatible belastningstyper

BelastningssymbolBelastningstypeMaksimal_belastningMerknader
Dimmbare LED-lamper med transformatorer200W @ 230V
100W @ 110V
På grunn de ulike LED-lampedesignene, er maksimalt antall LED-lamper også avhengig av effektfaktorresultatet når de er koblet til dimmern.
Dimmbare LED-drivere200W @ 230V
100W @ 110V
Maksimalt tillatt antall drivere er 200W delt på strømklassifiseringen på driverskiltet.
Glødelampebelysning, HV halogenlamper400W @ 230V
200W @ 110V
Belastningstype100 – 240V
Resistive belastninger konvensjonell glødelampe20 – 400W @ 230V
20 – 200W @ 110V
kapasitive belastninger
Lysrørslampe
(kompakt / med elektronisk ballast), elektronisk transformator, LED
med bypass
3 – 200W @ 230V
3 – 100W @ 110V
uten bypass
20 – 200W @ 230V
20 – 100W @ 110V

Kabling – Ingen nøytral ledning

Bypass skal brukes med LED-pærer eller energisparende kompaktlysrør og ingen nøytral ledning.

Bypass forhindrer LED-lamper i å flimre og kompakte lysrør fra å lyse når de er slått av.

Det reduserer minimumsbelastningen som kreves av dimmern for korrekt drift.

Bypass gir strøm til dimmern ved styring av lav belastning.

Kabling: med nøytral ledning

Koble til hubb

 1. Slå av strømmen til dimmeren ved strømbrytere/sikring.
 2. Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet for å koble til enheten.
 1. Slå på dimmerns strømforsyning. Den går automatisk inn i paringsmodus. LED-indikatorlampen på dimmer blinker sakte to ganger for å indikere paring.
 2. Når LED-indikatoren blinker fem ganger og deretter forblir på, er enheten funnet i appen.
 3. Du vil nå se dimmern i listen over nye enheter. Konfigurer dimmern ved å gi den et navn og legge den til i et rom. Lyset kan nå styres av appen eller med dimmern på veggen.

Justere oppstart og minimumnivå-lysstyrke

Oppstartsnivå

Slik stiller du ønsket dim-nivå når du slår på lysene med dimmern.

 1. Juster lysstyrken på lysene til ønsket lysstyrke.
 2. Dobbeltklikk på knapp for minimumnivå på dimmern for å stille inn lysstyrken ved oppstart.

  For å slette oppstartsnivå, sett lysstyrken til 0% og dobbeltklikke på knappen for minimumnivå.

Minimumnivå

Dette angir minimum lysstyrkenivå på dimmern.

 1. Juster lysstyrken på lysene til ønsket lysstyrke.
 2. Trykk og hold inne knappen for minimumnivå i 3 sekunder eller til det tilkoblede lyset blinker for å stille inn lysstyrkeverdien.

  For å slette minimumsverdien for lysstyrke, sett lysstyrken til maksimal lysstyrke og dobbeltklikke på knappen.

Koble fra hubb – Tilbakestilling til fabrikkinnstilling(reset):

Hvis dimmeren din har blitt koblet til en tidligere gateway, eller du opplever problemer at søke etter enheten, må du kanskje utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstilling.

 1. Trykk raskt på tilbakestillingsknappen 5 ganger. Hvis tilbakestillingsknappen ikke er tilgjengelig, slå av og på strømbrytere/sikring for enheten.
 2. Det tilkoblede lyset vil blinke 3 ganger for å indikere vellykket tilbakestilling.
 3. Du må søke etter og konfigurere enheten på nytt