Hopp til innhold

Keypad

Hva inneholder boksen?

a. Keypad B. Veggfeste c. Ramme d. Batterier E. Dobbelsidigtape

Oversikt over enheten

F. kNAPP for bortemodus g. Knapp for innemodus(skallsikring) H. Avstandssensor I. NFC-Sensor

Koble til hub

 1. Ta ut batteridekselet på baksiden av tastaturet (A) og sett inn batteriene (D). Sett batteridekselet på igjen.
 2. Åpne Heimgard-appen og følg instruksjonene nedenfor
 1. Enheten vises i listen Oppdagede enheter . Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom.

Oppsett av PIN/Aktiveringskode

Gå til …mer-> Sikkerhetspanel her kan du stille en 4 sifret pin-kode for å deaktivere alarm.

Bruk

Koble fra hub
Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

Trykk og hold inne i 5 sekunder 

Sikkerhetsinformasjon

 1. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
 2. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
 3. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
 4. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
 5. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
 6. Du må bare bruke tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten.
 7. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte.
 8. Driftstemperatur: -10 °C til +50 °C
 9. Betjening av relativ driftsfuktighet: < 95 % relativ fuktighet (ingen kondens)

Kast produktet på korrekt måte når levetiden er ute. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.