Hopp til innhold

Lekkasjesensor

FAQ

Hva kan jeg bruke denne sensoren til?


Denne varsler deg via hubben og SMS og/eller Epost i tilegg til push-varsel

Hva lang er kabel til sensor?


120cm

Hva inneholder boksen?

Oversikt over enheten

120CM Kabel

Koble til hubb

  1. Trykk og skyv bakdekselet på sensor (A) for å eksponere batteriet. Fjern batteriisolatoren (G) ved å trekke i plasttappen. Sett på plass bakdekselet.
  1. Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din.
  1. Sett inn metallpinnen (C) og trykk på delta-knappen (F) i 3 sekunder mens appen din søker etter enheten.
  1. Enheten vises i listen Oppdagede enheter . Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom.

Konfigurer enheten

Enheten settes automatisk til sikkerhet. Det er ingen avanserte innstillinger at sette.

LED Beskrivelse

Rødt lys
Blinker 1 gang: Still inn som alarm
Grønt lys
Blinker raskt: Paring til nettverk Blinking (x 6): Koble fra nettverk

Montering

Unngå steder der regnvann kan utløse sensoren eller der den kan nedsenkes i vann.

Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på enheten (A). Plasser enheten på veggen.

Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på sensoren (H). Plasser sensoren på gulvet der det er størst fare for lekkasje.

Eksempel på montering

Monter tilbake på veggfestet

Spesifikasjoner

Batteri: DC3V (2x AAA batteri)
Statisk strøm: ≤5uA
Alarmstrøm: ≤30mA
Nettverk: ZigBee 1.2 Home Automation
Driftstemperatur: -10°C ~+50°C
Relativ luftfuktighet: Maksimalt 95%RH(ingen kondensering)
Enhetsdimensjon: 76 x 36.6 x 16.5 mm
Sensor dimensjon: 28.3 x 26.5 x 12,2 mm

Koble fra hub – Tilbakestilling til fabrikkinnstilling(reset):

Sett inn metallpinnen (C) og trykk på tilbakestillingsknappen (F) i 5 sekunder for å koble enheten fra nettverket. LED-lampen blinker (x 6) mens du kobler fra nettverket.