Hopp til innhold

Røykvarsler

FAQ

Hvorfor tar det tid før alle røykvarslere varsler for innbrudd?


Sirener vil ikke starte før 30 sekunders grace time har gått slik at man kan få tid at inaktivere alarmen via f eks en keypad.

Sensor kan også være i sovemodus for at spare batteri. I løpet av noen par minutter vil varsler rapportere batterinivå og hvis da systemet har et pågående innbrudd registrert vil varslere begynne og hyle i kor med sirene og andre varslere.

Varsler vil alltid våkne hvis den blir trigget med røyk som er hovedoppgaven for sensoren.

Hvorfor tar det tid for alle varslere at delta i hyling ved brann?


Normalt sett er alle varslere i løpet av kort tid med og hyler sammen men i noen tilfeller kan også varsleren være i sovemodus for at spare batteri. I løpet av noen par minutter vil varsler rapportere batterinivå og hvis da systemet har et pågående brannvarsel registrert vil varslere i sovemodus begynne og hyle i kor med sirene og andre varslere som eventuellt blitt trigget.

Varsler vil alltid våkne hvis den blir trigget med røyk som er hovedoppgaven for sensoren.

Hvorfor falskmelder varsleren?

Varsler er optisk og kan trigge falskt på:

støv
insekter
fukt
damp

Viktig at vedlikeholde minst en gång per år med støvsuging av kammeret.Kan varslers sirene tystes?

Ved innbruddsalarm kan sirene tystes gjennom appen eller via tastatur/keypad.

Ved røykalarm kan sirenene kun slumres midlertidig gjennom at taste inn kode på tastatur/keypad slik at man får tid å lufte ut eventuell røyk.

Hva inneholder boksen?

Oversikt over enheten

Koble til hubb

  1. Vri takbraketten (D) mot klokken for å skille braketten fra røykvarsleren (A). Fjern deretter batteriisolatoren (G) ved å trekke i plasttappen.
  1. Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din.
  2. Sett inn metallpinnen (C) og trykk på delta-knappen (F) i 3 sekunder mens appen din søker etter enheten.
  1. Enheten vises i listen Oppdagede enheter . Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom. Enheten har ingen avanserte innstillinger.

Montering og plassering

Alternativ 1. Fjern beskyttelseslaget på den tosidige tapen på baksiden av veggfestet.
Alternativ 2. Fest takbraketten ved hjelp av skruer

Flatt tak
Det er best å installere enheten midt på taket. Hold en avstand på minst 50 cm fra vegger og hjørner og minst 30 cm fra lys eller dekorasjoner.

Skrånende tak
Plasser røyksensoren 100 cm ned skråningen

Steder å unngå

  • Bad
  • Nær vifter eller varme-/kjøleventiler
  • Nær kokeapparater
  • Nær vinduer eller skyvedører i glass
  • Kjeller eller andre sted der det er mye fukt, støv eller damp.

LED beskrivelse

Grønt lys•Blinker raskt: Paring til nettverk
•Heldekkende i 3 sekunder: Tilkopling vellykket
•Blinking (x 6): Koble fra nettverk
Rødt lys•Blinker hvert 53. sekund – standby
•Blinker raskt: Alarm eller test
•Blinker hvert 10. sekund – standby Hysj-modus
•Blinker 2 ganger hvert 53. sekund: Feil
Lyder•“Di” hvert 53. sekund: Lite strøm
•”DI-DI” to ganger hvert 53. sekund: Feil
•“Di-Di-Di”: Alarm eller test

Koble fra hub – Tilbakestilling til fabrikkinnstilling(reset):

Sett inn metallpinnen (C) og trykk på tilbakestillingsknappen (F) i 5 sekunder for å koble enheten fra nettverket.
LED-lampen blinker (x 6) mens enheten tilbakestilles.