Hopp til innhold

Smart LED Light

Hva betyr “enheten svarer ikke” ved søking etter enhet?


Dette er en midlertidig feil ved søking etter ny enhet.

Prøv strømreset av lyspæren og se hvis den da dukker opp i søket.

Hvis det igjen blir enheten svarer ikke prøv nullstille enheten og starte søket på nytt.

Virker ikke dette anbefales at teste søke opp pæren i en annen armatur og sørge for at pæren er innom signalrekkevidde.

Advarsel

Bare for dimming med tilkoblet app/hub.
Det anbefales ikke å bruke SMART LIGHT-pærene med en dimmer for linjespenning. Hver av de tilkoblede pærene inneholder en trådløs radio. Om man reduserer eller fjerner strøm gjennom en dimmer for linjespenning kan dette føre til skade på den tilkoblede pæreelektronikken.

Sikkerhetsinformasjon

 1. Les gjennom og følg disse instruksjonene.
 2. Slå av strømforsyningen til lampekontakten og la pæren få avkjøles tilstrekkelig lenge før du fjerner den fra stikkontakten. Ikke egnet for standard veggdimmere
 3. Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
 4. Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
 5. Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
 6. Advarsel: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet.
 7. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut.
 8. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service når enheten har blitt skadet på noen måte. Driftstemperatur: -20 °C til +40 °C
 9. Kast produktet på korrekt måte når levetiden går ut. Dette er elektronisk avfall og skal resirkuleres som det.

Koble til hubb

 1. Sett lyspæren inn i lampekontakten.
 2. Åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten
 1. Slå strømmen fra AV til PÅ. På lampen vil lyspæren blinke raskt to ganger når den starter prosessen for å koble til huben.
 2. Lyspæren vil blinke én gang når den er “inkludert” i Zigbee-nettverket.
 3. Enheten vil dukke opp i listen Oppdagede enheter. Klikk konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom.

Koble fra hub – Tilbakestilling til fabrikkinnstilling(reset):

Slå lyspæren PÅ og AV seks(6) ganger i intervaller på 0,5-2 sekunder. Kontroller at det ikke er andre koblingshandlinger under 3 sekunder før du slår på første gang. Den sjette gangen du slår på pæren venter du i 2 sekunder. Pæren blinker to ganger, noe som indikerer at den er tilbakestilt.