Hopp til innhold

Smart Lock

FAQ

Kan man installere dørlåsen selv?

Ja vi tror det er lett for de aller fleste at selv installere denne låsen med medfølgande instruksjoner.

Se video her

Hvordan fjerne den gamle låsen?

se vår video her

Hvorfor får jeg ikke søkt opp låsen i appen?

Standard er at låsen skal være åpen for søk 15minutter etter at batteriene er satt inn.

Hvis du ikke finner låsen når du søker i appen kan du prøve følgende:

1. Utfør punkt 9. Trådløs frakobling (Zigbee)

2. Starte søket i appen

3 Utfør punkt. 8. Trådløs tilkobling (Zigbee)

Hvis du fortsatt ikke finner låsen så prøver du å starte søket i appen igjen og ta ut og inn batteriene i 5 sekunder.

Hvis låsen fortsatt ikke kan søkes opp, prøv å minske avstand mellom hub og dørlås og gjenta prosessen.

Kan man få installasjonshjelp hvis man ikke ønsker montere selv?

I utgangspunktet er det tenkt at man utfør montering selv men hvis man føler at man likevel ønsker installasjonshjelp så kan Elkjøp bidra med dette. Eventuelt bør også de fleste låsesmedene kunne hjelpe med dette.

Hvorfor vil ikke utvendig del låse seg?

Juster retningen på dørhåndtaket

se punkt 4.3 eller

se video her

Lås piper konstant

På baksiden av ytterdelen sitter det en sabotasjeknapp. Dersom denne ikke er trykt inn vil låsen pipe konstant. Sjekk etter hull i dør.

Hvorfor blir keypaden svart når man tastet inn feil kode flere ganger?

Låsen har innebygd sikkerhet for “bruteforce”-tasting av koder. Noe som innebærer at låsens keypad låser seg ved tre feilaktige forsøk. Man må siden vente et par minutt for man forsøker igjen (kan åpnes via app, innefra eller med nødnøkkel utenfra)

Hva betyr det når låsen piper flere ganger etter bruk av pin-kode?

Dette er en advarsel for lavt batteri-nivå. Bytt batteriene.

Hvilken RFID type bruker Heimgard dørlås?

Vi støtter MIFARE Classic 1–3 of ISO/IEC 14443 Type A

Frekvensen er den samme på tvers av MIFARE variant.

Tommelfingerregelen vil være at vi støtter de enkleste RFID brikkene. Vi har IKKE støtte for MIFARE DESFIRE f.eks.

1. Inneholdet i esken

Innvendig del med gummipakning & utvendig del med gummipakning
Låskasse, Sluttstykke & sluttstykke-adapter
RFID-brikker(5 stk) & Nødnøkler(3 stk)
Firkantpinne(vriderpinne)(4 stk) & AA Batterier(3 stk)
Monteringsskruer
40 –
55 mm
56 – 70 mm
71 – 84 mm
85 – 94 mm

Treskruer & korte skruer

Skruetrekker
Festebrakket (1st)
Verktøy for å frigjøre firkantpinnen & Isolasjonsmateriale

2. Kompatibilitet – Sjekkliste

Passer dørlåsen til døren din? Dørlåsen er kompatibel med dørblad med en tykkelse på 40-94 mm.

Passer sluttstykket? Sjekk om det nye sluttstykket har samme mål som det eksisterende sluttstykket. Mål 200x40mm

Størrelsen på låskassen: Sjekk om den nye låskassen har samme mål som den eksisterende låskassen. Låskassen følger SS 817383-standarden.

Flerpunkts- eller enkeltpunktslås: Hvis du har en flerpunktslåskasse, bruker du den eksisterende låskassen, og aktiverer sensorene som kreves for flerpunktslåser etter installasjonen. Se delen «Innstillinger for flerpunktslås»

3. Før du installerer dørlåsen

Putt nødnøkkelen i lommen for å unngå at du låser deg ute mens du utfører installasjonen.

Det er viktig å ha døren åpen mens du installerer dørlåsen.

Test dørlåsen når den er ferdig montert. Kontroller at du kan låse opp dørlåsen med PIN-koden og nødnøkkelen før du lukker døren etter monteringen.

Dørlåsen leveres fra fabrikken slik at den passer både til enkelt- og flerpunktslåskasser, og til dører som slår mot høyre og mot venstre, uavhengig av om de slår inn eller ut.
For dører med flerpunktslås: Flerpunktslåsen kan brukes både på dører der sylinderlåsen er montert over og under håndtaket. Etter montering må døren konfigureres for å aktivere flerpunktslås-funksjonen. Se trinn: 22. Innstillinger for flerpunktslås.

FLERPUNKTSLÅS / ENKELPUNKTSLÅS(STANDARD)

4. Montering

VIKTIG!

Legg reservenøklene i lommen før du installerer låsen. Dette er et sikkerhetstiltak i tilfelle du glemmer å sette inn batteriet når du er ferdig med monteringen og lukker døren.

Det er viktig å bruke det nye sluttstykket* som følger med den nye dørlåsen for å sikre at døren fungerer som den skal.

*Hvis du har en flerpunkts-låskasse, skal du bruke det eksisterende sluttstykket som er montert på dørkarmen.

 1. Ta av det gamle sluttstykket ved å ta
  ut skruene og trekke sluttstykket ut av dørkarmen.
 2. Sett inn det nye sluttstykket i dørkarmen. Pass på at mellomrommet mellom
  sluttstykket og låskassen ikke er større enn 2 mm. Du bør i tilfelle bruke sluttstykkeadapteren for å redusere mellomrommet.

4.2 Låskasse

VIKTIG!

Det er viktig å bruke den nye låskassen* som følger med den nye dørlåsen for å sikre at døren fungerer som den skal.

*Hvis du har en flerpunkts-låskasse, skal du bruke den eksisterende låskassen som er montert på døren.

Når du står på den siden av døren som åpner mot deg, kan du avgjøre om døren er hengslet på venstre eller høyre side.

venstre og høyrehengslet dør

Dersom hakereilen er ute kan du følge stegene under for å trekke den inn, slik at du kommer til den siste skruen på låskassens frontdeksel.

 1. Ta av den gamle dørlåsen og låskassen.
 2. Juster låskassen så den passer til den veien døren slår.
  • Skru av frontpanelet (4 skruer) på låskassen.
  • Vri fallen og utløserfallen til ønsket stilling.
  • Fest frontplaten på låskassen på nytt.
Skruer & Frontplate / Fall & Utløserfall
 1. Sett inn den nye låskassen i dørbladet, og bruk de samme skruene som
  holdt den gamle låskassen på plass.
låskasse & dørblad

4.3 Juster retningen på dørhåndtaket (innvendig og utvendig del)

Monter dørhåndtaket i riktig posisjon for veien døren slår (hengsler på venstre eller høyre side).

 1. Bruk stjerneskrutrekkeren til å skru ut monteringsskruen for dørhåndtaket på baksiden av den innvendige og utvendige delen.
 2. Løft håndtaket og posisjoner det i riktig retning for oppsettet.
Bruk Skruetrekker
 1. Bruk stjerneskrutrekkeren til å skru inn monteringsskruen for å sikre dørhåndtaket.
 2. For høyrehengslede dører skal R-merket på
  gjennomføringssylinderen til firkantpinnen
  posisjoneres på pilen.
  Referansemerke på bakplaten for riktig posisjonering.
Eksempel for høyrehengslet dør
Eksempel for venstrehengslet dør

4.4 Utvendig del

 1. Fest firkantpinnen som passer til tykkelsen på døren, og løft håndtaket og posisjoner det i riktig retning for oppsettet.
 2. Pass på at låsepinnen for firkantpinnen låses i posisjon. *Hvis du har satt inn en firkantpinne som er for kort eller lang, må du bruke verktøyet for å frigjøre firkantpinnen og sette inn en som passer.
Feste firkantpinnen
 1. Fest den medfølgende gummipakningen på baksiden av den utvendige delen. Det er forskjell på pakningene, så sørg for at du bruker den som er ment for den utvendige delen.
 2. Tre ledningen gjennom øverste hull i døren og låskassen, og firkantpinnen til håndtaket gjennom det nederste. posisjoner det i riktig retning for oppsettet.
Ledning og firkantpinne

VIKTIG!

Når du monterer låsen på inngangsdøren, må du bruke det medfølgende isolasjonsmaterialet. Spre isolasjonen i det øvre og nedre hullet rundt firkantpinnen for å forhindre varmebroer.

Flerpunktslås:

Montering på dører med en oval sylinderlås der sylinderen er plassert ovenfor håndtaket. Bor bort materialet der låsesylinderen var plassert, med et 14 mm spiralbor. Tre ledningen gjennom det nye øverste hullet og firkantpinnen gjennom det nederste.

Montering på dører med eurosylinderlås der sylinderen er plassert nedenfor håndtaket: Plasser monteringsbraketten korrekt sentrert over det eksisterende hullet for dørhåndtaket på utsiden, og merk plasseringen av alle hullene. Plasser deretter monteringsbraketten riktig sentrert over det eksisterende hullet for innsiden, og merk det nederste hullet og de 3 hullene øverst (2 små og ett større hull helt øverst). Bor halvveis gjennom fra begge sider nederst inn i låskassen og de 3 øverste inntil hullene møtes i midten. (Det store hullet øverst må være stort nok til at pluggen kan føres gjennom.) I tillegg bør det være plass til kabelen. De 4 merkene rundt det firkantede pinnehullet til håndtakene bores for å passe til de 4 utstikkende gjengede hylsene på den utvendige delen. Sjekk at den nye firkantpinnen til håndtaket passer inn i det firkantede hullet. Tre ledningen gjennom øverste hull i døren, og firkantpinnen gjennom det nederste.

4.5 Innvendig del

 1. Fest den medfølgende gummipakningen på baksiden av monteringsbraketten.
 2. Plasser den medfølgende braketten riktig vei, og skru den fast til den utvendige enheten (gjennom døren og låskassen) med de 4 medfølgende lange maskinskruene.
  Bruk den medfølgende stjerneskrutrekkeren. Ikke stram disse skruene med elektrisk skrutrekker eller for stor kraft på skrutrekkeren, da det kan skade braketten. Velg den lange skruen med riktig lengde for tykkelsen på dørbladet. Sørg for å ha minimum 5
  mm lengde å skru inn. Hvis skruene er for lange, butter de i bunnen av
  gjengene. Bruk en tang til å kappe skruene om nødvendig.
festebrakett
 1. Koble ledningen fra den utvendige delen inn på låsens innvendige del. Det er bare én måte å koble ledningen til innvendig del på. Overskytende ledning dyttes forsiktig inn i hullet mot låskassen samtidig som du trer den innvendige enheten på firkantpinnen og skyver denne helt inn mot pakningen og døren. Pass på at pakningen ikke settes i klem.
kontakt
 1. Ta av batteridekselet
 2. Skru deretter fast innerdelen til braketten med de 3 korte skruene
tre korte skruer
 1. Sett i de medfølgende batteriene (3 stk. AA 1,5 V). Husk å vende «+»- og «–»-polene riktig. «–»-polen skal vende oppover i midten og nedover på de to sidene. Til slutt setter du på batteridekselet.
Batterier + / – / +
 1. Monter gummipakningen og batteridekselet.
Flerpunktslås:

For låser med eurosylinder festes monteringsbraketten med 3 av de medfølgende maskinskruene. De 2 øverste skruene skal ha samme lengde som tykkelsen på døren. Den nedre skal være 2 gjengestykker lengre enn dørens tykkelse.

Batteritid:

Batteriene forventes å vare i ca. 12 måneder med normal bruk. Når låsen varsler med flere raske pipelyder ved åpning, bør batteriene byttes. Når dørlåsen er koblet til en Heimgard Hub, får du et varsel om lavt batteri i appen for å minne deg på å bytte batteriene.

5. Justeringer

 1. I noen tilfeller, hvis mellomrommet mellom sluttstykket og låskassen er større enn 2 mm, er det nødvendig å bruke sluttstykke-adapteren. Monter sluttstykke-adapteren ved å løsne sluttstykket litt og skyve inn adapteren bak sluttstykket. Stram deretter monteringsskruene for
  sluttstykket igjen.
 2. Hvis du har problemer med dørlåsen og låskassen, og sluttstykket ikke sitter i flukt, kan det hende du må tilpasse dørbladet. Følg instruksjonene for døren din om hvordan du kan jobbe med dørbladet så låsen passer optimalt.

VIKTIG!

6. Sjekkliste før døren lukkes

Prøv å trykke ned det innvendige håndtaket. Det skal bevege seg lett, samtidig som den store tappen på låskassen trekkes inn. Hvis denne ikke beveger seg lett, kan det være at låsen er montert skjevt på døren.

Ved å trykke inn den minste tappen på låskassen, skal hakereilen sprette ut. Trykk håndtaket på innsiden helt ned for å trekke denne inn igjen til ulåst stilling. Hakereilen og fallen skal nå være trukket tilbake i låskassen.

Sett i nødnøkkelen i den utvendige enheten og vri nøkkelen en kvart omdreining. Det utvendige håndtaket skal nå være i inngrep. Gjenta trinn 1 og 2 med det utvendige håndtaket. Vri en kvart omdreining tilbake til utgangsposisjonen for å ta ut nøkkelen. Ha nødnøkkelen i lommen.

Når alt er montert, kontrollert og festet, tester du låsen (HOLD
DØREN ÅPEN) ved å taste inn fabrikkoden 1234 og avslutte med #. Låser er nå ulåst. Displayet blinker grønt og låsen avgir et pip før døren kan åpnes.

Lukk døren og se at hakereilen spretter ut når døren er helt lukket (håndtaket må slippes). Hvis den ikke spretter ut, er det fordi avstanden mellom døren og sluttstykket er for stor. Da må man fôre ut sluttstykket i karmen ved hjelp av medfølgende beslag på 2 mm. Hvis problemet vedvarer, må du trolig justere
plasseringen av sluttstykket for å sikre at hakereilen fungerer som
den skal.

7. Innstillinger for dørlås – meny

1Zigbee1. Trådløs tilkobling
9. Frakobling
2Hoved-PINStandard Hoved-PIN indeks 00-kode: 1234
Hoved-PIN er tilordnet indeks 00
1. Legg til ny kode
3Bruker-PINBruker-PIN-koder er tilordnet indeks 01-39
1. Legg til ny kode
9. Slett kode
4RFID-brikkerEr tilordnet indeks 01–39
1. Legg til ny brikke
9. Slett
5FingeravtrykkEr tilordnet indeks 01–39
1. Legg til ny finger
9. Slett
6Autolås-innstillinger1. Aktiver/deaktiver
(1 – innvendig, 2 – utvendig)
2. Klokkeslett/varighet for autolås
3. Midl. deaktivert autolås i 60 min
7LED-innstillingerLED-lysstyrke
Øk/demp
8VoluminnstillingerLydvolum
Øk/demp
9FlerpunktslåsAktiver/deaktiver
Hengselretning
1. Venstre
2. Høyre
10Tyverisikring1. Aktiver/deaktiver
MENY

8. Trådløs tilkobling (Zigbee)

*Gå til «Enheter» i appen. Trykk på plusstegnet [+] nede i høyre hjørne, og trykk deretter på «Søk etter nye enheter».

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [1] [*]
 4. Trykk på [1] [*]
 5. Panelet blinker grønt for å bekrefte at inkluderingen er vellykket

9. Trådløs frakobling (Zigbee)

*Gå til «Enheter» i appen. Trykk på tannhjulet [*] oppe i høyre hjørne og trykk deretter på «Slett»

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [1] [*]
 4. Trykk på [9] [*]
 5. Panelet blinker grønt for å bekrefte at inkluderingen er vellykket

10. Registrer ny hoved-PIN

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*] (standard hoved-PIN 1234, indeks 00)
 3. Trykk på [2] [*] for å gå inn i tilgangsmenyen
 4. Trykk på [1] [*]
 5. Velg indeks [00] [*] (indeks 00 er låst til hoved-PIN-koden)
 6. Tast inn [ny hoved-PIN] [*]
 7. Gjenta [ny hoved-PIN] [*]
 8. Bekreft med [#]

11. Legg til fingeravtrykk

*For å legge til et fingeravtrykk, må brukeren skanne fingeren tre ganger for å registrere fingeravtrykket.

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [5] [*] for å få opp fingeravtrykksmenyen
 4. For å legge til [1] [*]
 5. Velg indeks [01–39] [*]
 6. Skann [fingeren] når LED-lampen for fingeravtrykkssensoren lyser blått (når fingeravtrykket er skannet, lyser LED-lampen grønt, og det avgis et pip. Løft fingeren og skann den deretter på nytt)
 7. Skann [fingeren] på nytt når LED-lampen for fingeravtrykkssensoren lyser blått
 8. Skann [fingeren] på nytt når LED-lampen for fingeravtrykkssensoren lyser blått
 9. Når fingeren er skannet tre ganger, slås LED-lampen av, og du hører et langt pip for å bekrefte at den nye fingeren er registrert.

  NOTER
  Hvis skanningen mislykkes, lyser LED-lampen rødt, og du hører to pip.
  Du må gå gjennom hele prosedyren på nytt for å skanne nye fingre.

12. Legg til ny bruker-PIN

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [2] [*] for å gå inn i tilgangsmenyen
 4. Trykk på [1] [*]
 5. Velg indeks [01–39] [*]
 6. Skriv inn [ny bruker-PIN] [*]
 7. Bekreft med [#]

13. Slett bruker-PIN

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [2] [*] for å gå inn i tilgangsmenyen
 4. Trykk på [9] [*] for å slette
 5. Velg indeks [01–39] [*], eller [0] [*] for å slette
 6. Bekreft sletting med [#]

14. Legg til RFID-brikke

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [4] [*] for å få opp RFID-menyen
 4. For å legge til [1] [*]
 5. Velg indeks [01–39] [*]
 6. Skann [brikken] for å lagre

15. Slett RFID-brikke

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [4] [*] for å få opp RFID-menyen
 4. Slik sletter du [9] [*]
 5. Velg indeks [01–39] [*], eller [0] [*] for å slette alle
 6. Bekreft sletting med [#]

16. Slett fingeravtrykk

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [5] [*] for å få opp fingeravtrykksmenyen
 4. Slik sletter du [9] [*]
 5. Velg indeks [01–39] [*], eller [0][*] for å slette alle
 6. Bekreft sletting med [#]

17. Autolås – Aktiver / deaktiver

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [6] [*] for å gå til innstillingsmenyen
 4. Trykk på [1] for innvendig del [*] Trykk på [2] for utvendig del [*]
 5. Trykk på [1] [*] i menyen for autolås på/av
 6. Trykk på [1] [*] for å aktivere (aktivert som standard for utvendig del – standard varighet 5 sekunder) Trykk på [2] [*] for å deaktivere
 7. Lagre innstillingene med [#]

18. Autolås – Åpningsvarighet

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [6] [*] for å gå til innstillingsmenyen
 4. Trykk på [1] for innvendig del [*] Trykk på [2] for utvendig del [*]
 5. Trykk på [2] [*] i menyen for varighet før automatisk låsing
 6. Velg sekunder [X] [*] for å angi sekunder ved å taste inn VERDI i sekunder
  (f.eks. tast inn 180 for å angi en varighet på 3 minutter)
 7. Lagre innstillingene med [#]

19. Autolås – Midlertidig deaktivert

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen i 15 sekunder for å midlertidig
  deaktivere automatisk låsing.
 • Låsen låser opp døren når denne innstillingen er aktivert
 • Autolåsen deaktiveres i 60 minutter. Etter 60 minutter aktiveres
  autolåsen på nytt, og døren låses

20. LED-innstillinger

*LED-lysstyrke øk/demp

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [7] [*] for å gå til innstillingsmenyen
 4. Trykk på [1][*] for AV Trykk på [2][*] for lav
  Trykk på [3][*] for mid Trykk på [4][*] for høy
 5. Lagre innstillingene med [#]

21. Voluminnstillinger

*Lydvolum øk/demp

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [8] [*] for å gå til innstillingsmenyen
 4. Trykk på [1][*] for AV Trykk på [2][*] for lav
  Trykk på [3][*] for mid Trykk på [4][*] for høy
 5. Lagre innstillingene med [#]

22. Innstillinger for flerpunktslås

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [9] [*] for å gå til innstillingsmenyen
 4. Trykk på [1] [*] for venstrehendt (fra utsiden – hengselen er på venstre side) Trykk på [2] [*] for høyrehendt (fra utsiden – hengselen er på høyre side)
 5. Trykk på [0] [*] for å deaktivere (standard)
 6. Lagre innstillingene med [#]

23. Tyverisikringsmodus

 1. Trykk og hold inne funksjonsknappen [3 sek]
 2. Skriv inn [hoved-PIN] [*]
 3. Trykk på [10] [*] for å gå til innstillingsmenyen
 4. Trykk på [1] [*] for å Aktivere (standard) Trykk på [2] [*] for å Deaktivere
 5. Lagre innstillingene med [#]

24. Slik bruker du den nye dørlåsen

 1. PIN-kode:
  Berør displayet, det vil da lyse opp i blått. Skriv inn PIN-koden og avslutt med #. Du hører at låsen setter håndtaket i inngrep, og du kan nå åpne døren.
 2. RFID-brikke:
  Aktiver dørlåsen og hold RFID-brikken opp til RFID-logoen på den utvendige delen. Du hører at låsen setter håndtaket i inngrep, og du kan nå åpne døren.
 3. Fingeravtrykk
  Skann fingeren på fingeravtrykkssensoren. Du hører at låsen setter håndtaket i inngrep, og du kan nå åpne døren.
 4. App
  Åpne Heimgard-appen og trykk på opplåsingsknappen for å låse opp døren. Du hører at låsen setter håndtaket i inngrep, og du kan nå åpne døren.
 5. Funksjonsknappen på den innvendige delen
  • Kort klikk – Lås eller lås opp det innvendige håndtaket
  • Trykk og hold i 3 sek. – Aktiver innstillingsmenyen
  • Trykk og hold i 15 sekunder – Autolås deaktiveres midlertidig på det
   utvendige håndtaket

25. Bytt batterier

Når låsen trenger nye batterier, vil den gi fra seg 8 pip når du åpner låsen på vanlig måte. Ta av dekselet på innsiden og bytt de 3 AA 1,5V-batteriene. Du trenger ikke programmere låsen om igjen etter batteriskift.

26. Viktig sikkerhetsinformasjon

Les gjennom og følg disse instruksjonene.

 • Skal bare rengjøres med tørr, myk klut. Husholdningsvaskemidler og løsemidler kan skade enheten.
 • Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeregistre, varmeovner eller andre enheter som produserer varme.
 • Ikke bruk enheten i nærheten av vann.
 • All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Det skal utføres service hvis enheten har blitt skadet på en eller annen måte.
 • Driftstemperatur:
  Utvendig: -25º C til 70º C
  Innvendig: 0º C til 70º C
 • Omgivelsestemperatur:
  Innvendig enhet: IP21
  Utvendig enhet: IP55
  Låskasse: IP55
 • Kassér produktet på korrekt måte når levetiden er ute. Dette er elektronisk avfall, og skal resirkuleres som det.

27. Tilbakestilling

Hvis du har problemer med dørlåsen, må du kanskje tilbakestille den til fabrikkinnstillingene. Slik gjør du det:

 1. Trykk på tilbakestillingsknappen i 2 sekunder
 2. Tastaturet på utvendig del piper to ganger og blinker GRØNT dersom tilbakestillingen er vellykket. Knappen er plassert på kretskortet på den innvendige delen
reset/tilbakestillknapp