Hopp til innhold

Temperatur og Luftfuktighetssensor

FAQ

Hva kan jeg bruke denne sensoren til?


Temperaturstyring:
Hvis du har en smart temperatursensor og en smartplugg, kan du koble et varmeapparat
eller en vifte til smartpluggen, så kan du kontrollere klimaforholdene i rommet.
Automatiser temperaturen med tidsplaner, scener og hurtigregler.

Hvorfor holdt ikke det inkluderte batteriet lenger enn?


Noen ganger kan man være litt uheldig med at noen batterier kommer med lavere ladning enn andre. Bytt batteri og se hvis problemet vedvarer. Sørg også for at enheten har godt signal da lavt signal kan gå hardt åt batteriene.

Hva inneholder boksen?

Oversikt over enheten

Koble til hubb

  1. Fjern veggfestet (D) og batteridekselet (G). Fjern deretter batteriisolatoren (G) ved å trekke i plasttappen.
  1. Sett på plass bakdekselet og åpne Heimgard-appen og følg trinnene som er beskrevet her for å koble til enheten din.
  1. Sett inn metallpinnen (C) og trykk på delta-knappen (E) i 3 sekunder mens appen din skanner etter enheten.
  1. Enheten vises i listen Oppdagede enheter . Klikk på konfigurer for å legge til enheten i et bestemt rom.

Konfigurer enhet

Enheten settes automatisk til Annet på både Temperatursensor og Fuktighetssensor. I appen kan du overvåke temperatur og fuktighet i rommet der enheten er plassert

LED Beskrivelse

Blinker raskt: Åpen for paring til hubb

Blinking (x 6): Kobler fra hubb/Tilbakestilles

Montering

Fjern beskyttelsesfilmen på den dobbeltsidige teipen på veggfestet (D). Trykk veggfestet godt mot veggen på ønsket sted.

Merk: Vennligst monter festebrakett med pil opp som vist på bildet.
Fest så sensoren til braketten.
*Kun for innendørsbruk

Spesifikasjoner

Batteri: DC3V (1x CR2450 Batteri)
Standbystrøm: :s10uA
Nettverk: ZigBee 1.2 Home Automation
Driftstemperatur: -15°C-+60°C
Relativ luftfuktighet: Maksimalt 95% RH (ingen kondensering)
Dimensjoner: 60x60x20.8mm

Koble fra hub – Tilbakestilling til fabrikkinnstilling(reset):

Sett inn metallpinnen (C) og trykk på tilbakestillingsknappen (E) i 5 sekunder for å koble enheten fra hubben. LED-lampen blinker (x 6) mens enheten tilbakestilles til fabrikkinnstilling.