Hopp til innhold

Home Control Meter Reader (Develco ZHEMI101)

Bruksområder

ZigBee-IR / LED-måleren fungerer som eksternt ZigBee-grensesnitt for
elektroniske målere. Den samler måleravlesninger fra eksisterende målere
allerede installert og sender data via ZigBee til Heimgard gatewayen.

På denne måten kan du følge energiforbruket ditt på mobiltelefonen.
Måleenheten kan brukes med forskjellige typer meter;
strøm, vann, gass eller oppvarming.

Målergrensesnittet kan leveres med to sonder:
en IR-sonde for toveiskommunikasjon med støttet
måler og en LED-sonde for grensesnitt til måler med
blinkende LED.

Den optiske sonden festes enten med magneter eller med borrelås.
Batteriets levetid er over to år med oppdateringer hvert femte sekund.

Kom igang med Ekstern måleravleser

Steg 1. Åpne deksel og fjern tape fra batteriene.

Steg 2. Koble sensordelen til hovedenheten. Forsikre deg om at
den kobles ordentlig sammen. Enheten begynner nå å blinke
for å gi deg beskjed om at det er åpent for sammenkobling.

Søk etter Ekstern måleravleser

Steg 1. Åpne Heimgard-appen og søk etter enhet.
(Mer/… -> Enheter -> Legg til ny -> Søk)

Steg 2. Velg konfigurer når enheten vises i søket.

Konfigurer Ekstern måleravleser

Steg 1. Angi et enhetsnavn

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rommet du ønsker fra listen, eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for Kombinert Grensesnitt

Funksjon er som standard satt til Annet.

Steg 3.Trykk på innstillinger

Forsikre deg om at innstillingene er i samsvar med måleren din, som standard vil målerleseren konfigureres med 1000/Electricity meter.

Steg 4. Velg Bruk og Bruk når du er fornøyd med konfigurasjonen

Montere Ekstern måleravleser

Ikke legg hovedenheten inni metallboksen for din måler, da dette vil forringe
signalene.

Steg 1. monter hovedenheten utenfor den elektriske måleren

Steg 2.Fest borrelås-ringen over den blinkende LED-en på strømmåleren din.
Forsikre deg om at den er helt sentrert da minste mm forskyvning vil ødelegge avlesing.

Steg 3. Fest sensor til borrelås-ringen.

Tilbakestille målerleseren

Steg 1. Trykk og hold inne knappen (ved siden av grønn LED) innenfor dekslet. Hold i ca. 10 sekunder. (til den blinker raskt)

Steg 2. Slipp knappen

Steg 3.Enheten er nå klar til å kobles til en gateway.

Kjøp Ekstern måleravleser