Hopp til innhold

Home Control Motion Sensor (Develco ZHOT101)

Bruksområder

Et bevegelsessensor kan brukes til flere ting. Heimgard bevegelsesensor er en multisensor som registrerer temperatur og lysnivå i tillegg til bevegesler. Du kan lage en termostat med bevegelsessensoren sammen med en smart stikkontakt for å regulere en varmeovn eller lignende.

Instruksjoner

Kom i gang

Steg 1. Åpne dekselet på sensoren.

Steg 2. Sett inn batteriene. Pass på riktig polaritet.

Steg 3. Bevegelsessensoren vil nå lete etter et Zigbee-nettverk den kan koble seg til (den søker etter nettverk i opptil 15 min).

Steg 4. LED-lyset vil blinke rødt mens sensoren leter etter et Zigbee nettverk den kan koble seg til.

Søk etter enhet

Steg 1. Søk etter ny enhet i Heimgard for å koble den til gatewayen din. (Innstillinger–>Administrere enheter)

Steg 2. Når LED-lyset slutter å blinke, er Motion-sensoren koblet til Heimgard.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Steg 3. Innstillinger for: Sikkerhetssensor

Velg Funksjon

Annet Sensoren blir separert fra systemets øvrige logikk. Du kan se status for sensoren i fanen “Annet” i det aktuelle rommet.

Sikkerhet Sensoren brukes som en del av alarmsystemet. Du kan se status for sensoren i fanen “Sensorer” i det aktuelle rommet. Funksjonsvalg: velg hvilken av de væpnede modusene denne sensoren vil utløse. Det er mulig å velge en eller flere alarmer.
Borte / Inne / Natt- alarm.  Sensoren vil utløse alarmen basert på konfigurasjonen og modusen som er valgt.

Innstillinger for: Temperature sensor

Funksjon er som standard “annet”

Innstillinger for: Lyssensor

Funksjon er som standard “annet”

Steg 4. Velg Bruk når du er fornøyd med konfigurasjonen.

Resette Bevegelsessensor

Resett er nødvendig dersom du ønsker å koble sensoren til en annen gateway eler gjennomføre tilbakestilling til fabrikkinnstillinger på grunn av unormal adferd. For å tilbakestille sensoren gjør du følgende:

Steg 1. Åpne dekselet.

Steg 2. Kontroller at batteriene er riktig satt inn.

Steg 3. Trykk og hold inne resett-knappen (ca 15 sekunder) til det røde LED-lyset blinker gjentakende.

Steg 4. Slipp knappen når lyset blinker kontinuerlig.

Steg 5. Resett er fullført når LED-lyset begynner å blinke hver sekund.

Feilsøk og rengjøring

Ved dårlig eller svakt signal, forsøk å montere sensoren et annet sted. Du kan også bruke en smartplug som signalforstekere mellom sensoren og gatewayen for å styrke signalet.

Hvis søket etter gateway har tidsutkoblet kan du starte det igjen ved å trykke en gang på resett-knappen.