Hopp til innhold

Home Control Smoke Detector (Develco ZHSS101)

Nøkkelfunksjoner:

• Røyksensor
• Temperatur sensor
• Sertifisert ZigBee Home Automation-applikasjonsprofil (stabelprofil 2).
• RoHS-kompatibel i henhold til EU
• Direktiv 2002/95 / EF.
• DIN EN 14604 og DIN 14676 sertifisert

Bruksområder

Sørg for å bli varslet i tide med smarte røykvarslere. Home Control røykvarslere sender deg varsler på smarttelefonen din (push push, sms og e-post) når den oppdager røyk i tillegg til å aktivere lydsignalet fra sirenen. Alle sirener koblet til Heimgard er seriekoblet. Aktiverer en, aktiverer alle.

Bruksanvisning

Kom i gang

Steg 1. Sett i batteriet.

Steg 2. Røykvarsleren vil nå begynne å lete etter en gateway (et ZigBee-nettverk).

Steg 3. LED-en vil blinke rødt mens røykvarsleren leter etter en gateway. (Røykvarsleren er i søkemodus 15min)

Søk etter røykvarsler

Steg 1. Søk etter ny enhet i Heimgard for å koble den til gatewayen din. (Innstillinger -> Administrer enheter)

Steg 2. Når LED-lampen slutter å blinke, er røykvarsleren koblet til en gateway, og du vil se den i appen.

Konfigurer røykvarsler

Steg 1. Angi et enhetsnavn

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rommet du ønsker fra listen, eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for: Røykvarsler

Funksjon er Sikkerhet

Innstillinger for: Temperatursensor

Funksjon er Annet

Steg 3. Velg Bruk

Plassering

The smoke detector should be placed indoors at a temperature between 0 and 50 celsius.

It is important to install the smoke detector in bedrooms and at exits.

The distance between smoke detector and walls, ventilation openings or other obstacles should be at least 50 cm.

The smoke detector should be installed at least 4 meters from the fireplaces and stoves.

In rooms larger than 80 m2, one should install more smoke detectors to ensure the best possible fire protection.

The smoke detector should be positioned so that it is easily accessible to test the battery and for maintenance.

The smoke detector should not be mounted high in pointed roofs or roof corners. It should be placed at least 50 cm from walls.

Røykvarsleren skal plasseres innendørs ved en temperatur mellom 0 og 50 celsius.

Det er viktig å montere røykvarsleren på soverom og ved utganger.

Avstand mellom røykvarsleren og vegger, ventilasjonsåpninger eller andre hindringer bør være minst 50 cm.

Røykvarsleren bør monteres minst 4 meter fra peiser og ovner.

I rom som er større enn 80 m2 bør en montere flere røykvarslere for å sikre best mulig brannbeskyttelse.

Røyk varsleren bør plasseres slik at den er lett tilgjengelig å nå, for å teste batteriet og for vedlikehold.

Røykvarsleren bør ikke monteres høyt oppe i spisse tak eller takhjørnger. Den bør plassers minst 50 cm fra vegger.

Eksemper på plassering

Testing

Test alltid at røykvarsleren fungerer etter montering og bytte av batteri.

Røykvarsleren skal avgi et lydsignal når en trykker på knappen på røykvarsleren.

Test alle røykvarslerene en gang i uken for å sikre at fungerer som de skal.

Modus

Søker gateway-modus

Rød lysdiod på baksiden av enheten
blinker hvert sekund (opptil 15 minutter)

Normal modus

Front lysdioden blinker hvert 45 sekund.

Bytt ut enhetsmodus

Når lydsignaler og frontlampe blinker
asynkront, skal enheten erstattes. Forventet levetid for røykalarmer
er generelt 10 år, hvoretter deres sensorer
begynner å miste følsomhet.

Feilsøking og rengjøring

Støvpartikler i røykkammeret kan
fjernes ved støvsuging av enheten.

Hvis røykalarmen ikke fungerer når
testknappen trykkes inn er den sannsynlige årsaken
defekt batteri. Bytt batteriet om det
er slitt ut.

Ved dårlig eller svakt signal, endre
plassering av røykalarm. Ellers kan du
flytte gatewayen din eller styrke
signalet med utstyr som bygger mesh-nett.

Hvis søket etter en gateway er utløpt, trykk
kort på  lysdiod knappen så vil den starte på nytt.

Resette Røykvarlser

Resett kan være nødvendig dersom du ønsker å koble sensoren til en annen gateway eller må sette den tilbake til fabrikkinnstillinger for å eliminere abnormal adferd.

Steg 1. Ta av alarmen fra monteringsbunnen.

Steg 2. Bruk metallgjenstand for å kortslutte tilbakestillingshullet. Sørg for ikke å miste kontakten.

Steg 3. Hold i 20 sekunder.

Steg 4. Slipp mens lysdioden blinker
flere ganger på rad.

Spesifikasjoner:

• Dimensjoner: Ø106 x 40 mm
• Farge: Vit
• Batterier: 1 x 9V
• Batteritid: 1 år, rapporterer hvert 2. minutt.
• Driftstemperatur: 0 to +50°C
• Følsomhet: -92 dBm
• Utgangseffekt: +3 dBm
• Sirenutgang: 85 dB / 3m

Type nummer:

ZHSS101 – Optisk røykvarsler

Spesifikasjoner temperatur:

• Område: 0 til + 50 ° C
• Oppløsning: 0.1°C