Hopp til innhold

Wattle Door lock (Danalock V3 BTZB)

Bruksområde

Fjernstyr din dørlås – lås og lås opp med Heimgard.

Instruksjoner

Kom igang

Søk etter enhet

Steg 1. Start søket etter ny enhet i Heimgard. (innstillinger–>Administrere enheter)

Steg 2. Fjern tapen fra batteriene (alternativ trykk en gang på knappen for inklusjon-grønt lys)

Klikk på “Konfigurer” på dørlåsen i søkeresultatet når enheten er funnet.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for: Dørlås

Funksjon er satt til Annet

Steg 3. Velg Bruk

Hvordan montere Heimgard dørlås

Forberedelser:

Nødvendig verktøy: Philips skrutrekker og to tenger eller en avbitertang

Steg 1. Sjekk at du har alle delene klare til å installere dørlåsen.

  • 1 bakplate
  • 1 syllinderpinne
  • 1 syllinderplate
  • 1 syllinderpinneadapter
  • 2 brytbare lange skruer
  • 2 korte skruer
  • 1 Heimgard dørlås
  • 4 CR123A Lithsumbatterier.

Steg 2. Fest låsen på utsiden. Før du fjerner din eksisterende lås, bruk tape for å sikre det utvendige nøkkelhullet. Dette vil holde den på plass når du fjerner skruene på innsiden.

Steg 3. Fjern låsen på innsiden. Først må du fjerne låsen på innsiden (vrideren). Sett skruvene til side. Du installerer dem på nytt i trinn 6.

Steg 4.

A) Normal sylinderpinne-lengde. De fleste dører har sylinderpinne som strekker seg 10mm fra dørbladet. De vil passe på den nye smarte dørlåsen uten behov for noen justeringer av lengden. Hvis sylinderpinnen er mindre enn 10mm fra dørbladet, bruker du den medfølgende sylinderpinnen du finner i esken.

B) Noen låser har sylinder og når denne er fjernet skal du bruke  sylinderpinne og sylinderplate som er med i esken.

Dørlåsen kan monteres med en sylinderpinnelengde på maksimalt 35mm. Hvis sylinderpinnen overstiger 35 mm må du forkorte den. (Se illustrasjon i trinn 7).

Du må forkorte sylinderpinnen etter at du har montert sylinderplaten som vist i punkt 5.

Steg 5. Monter sylinderpinnen med sylinderplaten og de korte skruene.

Steg 6. Monter bakplaten. Finn frem bakplaten og fjern papiret fra de tre klistremerkene på baksiden av bakplaten. Plasser bakplaten hvor vrideren pleide å være. Det runde hullet i midten er for sylinderpinnen. Bruk de to brytbare lange skruene for å feste bakplaten. Tilpass lengden etter behov.Eventuelt kan du bruke de gamle skruene dersom de passer bedre.

Steg 7. Pass på at sylinderpinnen er riktig lengde. For å unngå skader på dør og lås må du forkorte sylinderpinnen til maks 35 mm fra dørbladet. Bruk to tenger eller en avbiter for å forkorte sylinder pinnen.

Steg 8. Fest sylinderpinne adapteret. Ta den grønne sylinderpinneadpateren fra esken og sett adapteret inn i senterrøret på dårlåsens bakside. Trykk på adapteret til et klikk sikrer at den er ordentlig festet til dørlåsen.

Steg 9. Monter dørlåsen over bakplaten med batteridekselet vendt nedover, sylinderpinnen føres inn i adapteren og bakplatens haker inn i låsens bakside.

Steg 10. Finn den lille merkingen på kanten av bakplaten og juster den med hullet i dekslet rundt låsen. Nå er du sikker på å treffe hakene på bakplaten med dørlåsfestet.

Steg 11. Vri låsen med klokken til den klikker for å feste den til bakplaten. MERK: Hvis du trenger å løsne prøve på nytt. Se “Avinstaller”.

Steg 12. Aktivere batteirene. Trekk ut plastfilmen for å aktivere batteriene. Et lys blinker for å bekrefte at dørlåsen er klar.

Steg 13. Åpne appen og søk etter ny enhet. Sett dørlåsen i oppdagelsesmodus ved å trykke en liten pinne i hullet på dørlåsen. Ett klikk vil aktivere det grønne LED-lyset som indikerer at låsen er klar til å koble seg til Heimgard. Det vil blinke under skanning. Merk: La døren stå åpen, slik at låsen ikke påvirkes når den kalibreres.

Passer smartlåsen til min dør?

Smartlåsen er laget for å passe standard dører over hele verden. De tre vanligste typene av sylindre er ovale låsesylindere, dråpeformede euro-sylindre og deadbolt-låser.
Danalock passer ikke på overflatemonterte dørlås eller låsesylinderlås.

Hvordan bruke låsens knapp

Låsen har en knapp tilgjengelig via et lite hull (på toppen av låsen når montert på dørblad).

1 klikk Grønt lys

Sett låsen i oppdagelses modus. Når du skal koble din smartlås til Heimgard, klikk en gang og vent i fem sekunder.
Låsen vil blinke grønt og du har 30 sekunder på å søke opp din smartlås i Heimgard.

2 klikk Gult lys

Manuell kalibrering. Sett smartlåsen i ulåst posisjon. Klikk to ganger og vent 5 sekunder til den blinker gult.
Vri så låsen til låst posisjon og klikk 1 gang for å lagre.

3 klikk Hvitt lys

Auto-kalibrering. Sett smartlåsen i ulåst posisjon og la døren stå åpen når du auto-kalibrerer.
Løft dørhåndtaket om nødvendig. Klikk 3 ganger, vent 5 sekunder. Låsen begynner nå auto-kalibrering.

7 klikk

Du kan kansellere valget ditt ved å klikke 7 ganger.

10 klikk Rødt lys

For å resette låsen, klikk 10 ganger, vent 5 sekunder. Låsen vil nå blinke rødt og tilbakestille seg.

Hvordan demontere smartlåsen

Hvis du trenger å demontere/ta bort din smart lås gjør du følgende:

Bruk en pen eller lignende til å stikke inn i hullet på toppen som vist på tegningen under. Press ned mens du vrir låsen mot klokken for å løsne låsen fra bakplaten. Dette vil ikke tilbakestille låsen eller koble den fra appen. Men det kan hende den må re-kalibreres når du har montert låsen tilbake på dørbladet.