Hopp til innhold

Wattle Flood Sensor (Develco FLSZB-110)

Bruksområder

Slipp å bekymre deg for vannlekkasjer. Med en smart lekkasjealarm får du varlser på din telefon samt alarmsirene når den oppdager vann. Plasser den på utsatte steder som under kjøkkenbenken, på vaskerommet og andre steder med potensiale for vannlekkasjer.

Instruksjoner

Kom i gang

Steg 1. Fjern dekselet på alarmen ved å vri den mot klokken og løft opp plastskiven.

Steg 2. Sett inn det medfølgende CR123A-batteriet. Pass på riktig polaritet.

Steg 3. Lekkasjealarmen vil nå begynne å lete etter en gateway å koble seg til (et Zigbee-nettverk).

Steg 4. LED-lyset vil blinke rødt mens alarmen eter etter et Zigbee-nettverk den kan koble seg til.

Søk etter enhet

Steg 1. Søk etter ny enhet i Heimgard. (Innstillinger–> Administrere enheter)

Steg 2. Når lyset slutter å blinke, er lekkasjealarmen har funnet og koblet seg til en gateway, du vil nå se enheten i Heimgard.

Steg 3. Sett plastskiven tilbake på plass (den passer kun en vei) og sett dekselet tilbake på plass ved å dreie det med klokken.

Steg 4. Velg konfigurer

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et navn på enheten

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for: Vannvarsler

Funksjon som standard settes denne til Sikkerhet.

Innstillinger for: Temperatursensor

Funksjon som standard settes denne til annet.

Steg 3. Trykk på Bruk

 

Plassering

Alarmen skal plasseres innendørs ved en temperatur på mellom 0 og 50 celsius.

Lekkasjealarmen bør plasseres på gulvet, der det er fare for vann.

Den bør installeres slik at den lett kan nås for å skifte batteri og for vedlikehold.

Testing

Test alltid at lekkasjealarmen fungerer etter montering og bytte av batteri.

Et trykk på testknappen (like ved siden av batteriet) vil aktivere et lydsignal.

Du kan utføre en nettverkstest ved å holde testknappen inne i minst 6,5 sekund. (tell 3 lydsignaler).

Et testmelding vil bli sendt fra Heimgard.

Resette Lekkasjealarm

Steg 1. Fjern dekselet på alarmen ved å vri den mot klokken.

Steg 2. Fjern plastskiven.

Steg 3. Trykk og hold inne resettknappen til LED-lyset begynner å blinke kontinuerlig.

Steg 4. Slipp knappen.

Steg 5. Resett er fullført når resettknappen begynner å blinke rødt hvert sekund.

Du kan nå søke etter ny enhet i Heimgard for å finne lekkasjealarmen.

Feilsøking

Hvis alarmen ikke fungerer når en trykker på LED-tilbakestilling, er det sannsynligvis noe feil med batteriet. Sjekk at det er riktig montert. Bytt batteri hvis det er utladet.

Ved dårlig signal eller svakt signal, forsøk å montere alarmen et annet sted. Du kan også bruke en smartplugg til styrke signalet (signalforsterker). Eller du kan relokalisere gatewayen.

Hvis søket etter en gateway har tidsutkoblet, kan du starte det på nytt ved å trykke raskt en gang på LED-knappen.