Hopp til innhold

Wattle HAN Adapter (Develco EMIZB-132)

Produktbeskrivelse

Strømmåler-adapteret sender informasjon om ditt strømforbruk fra din smartmåler (AMS)
og til din Heimgard multigateway. Med dette produktet kan du følge energiforbruket ditt
gjennom Heimgard på smarttelefonen i sanntid og enkelt styre ditt strømforbruk Heimgard vil
også gi deg statistikk over ditt strømforbruk.

Viktig å huske

• Produktmerkingen inneholder viktig informasjon og bør ikke fjernes.

Oppstart

Strømmåler-adaptere! krever ingen spesiell montering. Alle nye  strømmålere er
smarte strømmålere (AMS) og er utstyrt med en HAN-port.

1. Kontakt netteier for å åpne HAN-porten for bruk av adaptere.
2. Monter strømmåler-adapteren til HAN porten ved å plugge  i HAN-kontakten.
Verifiser brukermanualen for din strømmåler for nøyaktig plassering av HAN-porten.
3. Strømmåler-adaptere! vil nå begynne å lete etter Heimgard gatewayen
4. Start søk etter enheter i Heimgard appen.
5. LED-lyset vil blinke rødt mens strømmåleradapteret leter etter gatewayen.


6. Når lyset slutter å blinke er strømmåler-adapteren koblet til gatewayen.
Etter en liten stund vil den være synlig i søkeresultatet i appen.
7, Klikk ‘konfigurer’ for å sette opp adapteren og tildele den til et rom i appen.

Plassering

• Adapteren plasseres innendørs ved en temperatur mellom o – 5o°C.
• Plasser adapteren på utsiden av sikringsskapet ditt for å sørge for godt signal
mellom adapter og gateway

Montering

• To attach the adapter, first clean the desired location for optimal attachment
• Adapters can be mounted either directly on the wall next to the power meter,
or if the power meter is enclosed in a fuse box on the fuse box itself,
using double-sided tape, which is already applied to the back of the adapter.

Tilbakestilling

1, Åpne deksel


2. Hold knappen inne mens LED-lyset blinker rødt første gang, så to ganger og til
slutt blinker kontinuerlig. Slipp deretter knappen

3 Slipp knappen når LED blinker kontinuerlig. Tilbakestilling er fullført
og enhet kan søkes opp på nytt.

Feilsøking

• Hvis adaptere! ikke sender riktig målerdata, må du kontrollere at
kontakten er satt riktig inn i apparatet. Hvis du fortsatt ikke får
noen data, ta kontakt med strømleverandøren, og forsikre deg om at
HAN-grensesnittet er aktivert på måleren

• Du kan også relokalisere gateway eller plassere en smartplug mellom
adapteren og gatewayen for å styrke signalet.

• Hvis søket etter gateway har stoppet trykk raskt en gang på knappen for å
starte nytt søk.Installasjonmanual Strømmåleradapter HANkjøp Strømmåleradapteren