Hopp til innhold

Wattle Keypad (Centralite 3400-G)

Bruksområde

En alarmpanel som er lett å bruke for å kontrollere Heimgard sikkerhetssystem. Alarmpanelen har et bakgrunnsbelyst tastatur og armaturknapper og store LED-statuslamper. Tastaturet vekker og tennes selv ved å oppdage når en bruker er i nærheten. Kan monteres på veggen med skruer eller tape.

Instruksjoner

Kom i gang

Steg 1. Fjern plastbeskyttelsen fra batteriene på tastaturet.

Søk etter enhet

Steg 1. Start søket etter ny enhet i Heimgard. (innstillinger–>Administrere enheter)

Steg 2. Konfigurer alarmpanelet. Klikk på “Konfigurer” på alarmpanelet i søkeresultatet når enheten er funnet.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for: Sikkerhetsstyrende enhet
Funksjon: settes som standard til Annet

Steg 3. Lagre konfigurasjon ved å klikke “Bruk”.

Steg 4. Hvis nettverkssymbolet blinker (symbolet på fronten av panelet nederst til venstre), trykk en gang på sabotasjebryteren på baksiden av tastaturet. Nettverks-LED vil slutte å blinke og tastaturet kan nå brukes med Heimgard.

Hvordan bruker jeg alarmpanelet?

I appen:
Sett pin-koden (Innstillinger–> Administrere alarmer)

På tastaturet:
Trykk på modusknappen Inne/Borte/Natt på tastaturet etterfulgt av pin-kode på tastaturet for å aktivere alarm.

Deaktiver modus på alarmpanelet:
Trykk inn pin-kode for at deaktivere inne/borte/nattmodus.

Resette Alarmpanel

Steg 1. Fjern begge batteriene

Steg 2. Trykk og holder sabotasjebryteren (tamper switch)

Steg 3. Sett inn ett batteri (spiller ingen rolle hvilken plass)

Steg 4. Se på forsiden av tastaturet, lysene kommer på og i løpet av 2 sekunder slipper du sabotasjebryteren (tamper switch) MÅ SLIPPES FØR DEN GRØNNE LED-LAMPEN FOR SIGNAL (nederst til venstre) SLUKKES. Hvis det gjøres riktig, vil nettverksymbolet nederst til venstre begynne å blinke, du er nå i paringsmodus (inkluderingsmodus)

Steg 5. Åpne appen og søk etter ny enhet.
Når appen finner alarmpanelet, må man “utløse” enheten. (Trykk og slipp sabotasjebrytern bak (tamper switch) ca. et sekund)

Steg 6. Konfigurer enheten og sett inn det andre batteriet.