Hopp til innhold

Wattle Magnetsensor (Develco WISZB-120)

 

 

Bruksområder

Overvåk utganger og innganger av bygninger. Sensoren har også en innebygd temperaturmålingsfunksjonalitet som måler endringer i romtemperatur, ned til 0,1 ° C-intervall.

Instruksjoner

Kom igang

Steg 1. Åpne dekselet ved å trykke inn knappen øverst på enheten. Fjern frontpanelet fra dekselet på baksiden som vist under.

Steg 2. Sett de vedlagte batteriene inn i enheten. (2xAAA-batterier) Pass på riktig polaritet.

Steg 3. Sett på dekselet.

Steg 4. Sensoren vil nå lete etter et Zigbee nettverk (Gateway) den kan koble seg til. Magnet sensoren vil søke i 15 minutter. LED-lyset vil blinke rødt mens magnetsensoren leter etter din gateway.

Søk etter enhet

Steg 1. For å legge til enheten på din gateway må du søke etter ny enhet i Heimgard. (Innstillinger–>administrere enheter)

Steg 2.  Når det røde lyset slutter å blinke er magnetsensoren parret med gatewayen og du vil kunne se den nye enheten i appen. Konfigurer enhet for å ta den i bruk.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

 

Innstillinger for: Sikkerhetssensor

Steg 3. Velg Funksjon

Annet Sensoren blir separert fra systemets øvrige logikk. Du kan se status for sensoren i fanen  “annet” i det aktuelle rommet.

Sikkerhet Sensoren brukes som en del av alarmsystemet. Du kan se status for sensoren i fanen  “sensorer” i det aktuelle rommet.

Steg 4. Funksjonsvalg: velg hvilke alarmmodus du vil at sensoren skal være aktivert for. Du kan velge en eller flere alarmmoduser.

Borte / Inne / Natt- alarm.  Sensoren vil utløse alarmen basert på konfigurasjonen og modusen som er valgt.

Innstillinger for: Temperaturesensor

Funksjon er som standard Annet.

Steg 5. Velg Bruk når du er fornøyd med konfigurasjonen.

Montering

Rengjør overflaten før montering. Magnetsensoren (a) monteres på karmen (ramme) ved hjelp av den dobbeltsidige tapen på baksiden av enheten. Trykk sensoren ned mot underlaget slik at den sitter godt.

Magnetsensoren (b) monteres på døren eller vinduet ikke mer en 5 mm. fra den grå pilen på sensoren.

En kan montere sensoren og magnet på flere måter, ettersom alle dører og vinduer er forskjellige.

Sensoren og magneten kan plasseres på separate tredimensjonale flater, men det kan innvirke på maksimal tillatt avstand. Magneten kan også plasseres slik at den vender mot siden på sensoren eller parallelt overfor den.

MERK: Sensoren er kun beregnet for innendørs bruk.

Monteringseksempler for vindu og dører/skyedør:

Pass på å montere sensoren på karmen for å beskytte elektronikken mot kraftige vibrasjoner. Sensoren og magneten bør plasseres på motsatt side av hengselleddet/dreiepunktet. Ta hensyn til pilen på sensoren. Den må vende mot magneten. Maks avstand fra sensor til magnet bør ikke overstige 5 mm.

Resette Magnetsensor

Resett kan være nødvendig dersom du ønsker å koble sensoren til en annen gateway eller må sette den tilbake til fabrikkinnstillinger for å eliminere abnormal adferd
Knappen for resett er markert med den hvite sirkelen foran på sensoren.

For å resette gjør du følgende:

Steg 1. Trykk og hold inne knappen for resett i ca 10-15 sekunder (det røde lyset vil blinke hurtig).

Steg 2. Når det røde lyset begynner å blinke hvert sekund, er resett ferdig og vellykket. Du kan nå søke opp enheten igjen i Heimgard.

Moduser

Aktivert: Et enkelt grønt blink betyr at sensoren og magneten enten beveger seg fra eller mot hverandre.

Søk etter gateway: Hvis det røde lyset blinker hvert sekund betyr det at enheten søker etter en gateway. Denne modusen er aktiv i 15 min.

Feilsøking

Dersom magnetsensoren ikke reagerer når du åpner vinduet eller døren kan det være feil på batteriet. Sjekk batteriet er satt ordentlig i eller bytt batteriene hvis de er utladet.

Ved dårlig eller svakt signal, forsøk å montere sensoren et annet sted. Du kan også bruke en signalforsterker mellom gateway og sensor for å styrke signalet. Zigbee er et mesh-nettverk.

Hvis søket etter en gateway har tidsutkoblet, kan du starte på nytt igjen ved å trykke raskt en gang på knappen på sensoren og starte søk etter enhet i Heimgard.