Hopp til innhold

Wattle Motion sensor (Develco MOSZB-130)

Bruksområder

Et bevegelsessensor kan brukes til flere ting. Heimgard bevegelsesensor er en multisensor som registrerer temperatur og lysnivå i tillegg til bevegesler. Du kan lage en termostat med bevegelsessensoren sammen med en smart stikkontakt for å regulere en varmeovn eller lignende.

Kom i gang

Steg 1. Fjern den magnetiske monteringssokkelen og åpne dekselet på sensoren.

Steg 2. Sett inn batteriet. Pass på riktig polaritet.

Steg 3. Bevegelsessensoren vil nå lete etter et Zigbee-nettverk den kan koble seg til (den søker etter nettverk i opptil 15 min).

Steg 4. LED-lyset vil blinke rødt mens sensoren leter etter et Zigbee nettverk den kan koble seg til.

Søk etter enhet

Steg 1. Søk etter ny enhet i Heimgard for å koble den til gatewayen din. (Innstillinger–>Administrere enheter)

Steg 2. Når LED-lyset slutter å blinke, er Motion-sensoren koblet til Heimgard.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Steg 3. Innstillinger for: Sikkerhetssensor

Velg Funksjon

Annet Sensoren blir separert fra systemets øvrige logikk. Du kan se status for sensoren i fanen “Annet” i det aktuelle rommet.

Sikkerhet Sensoren brukes som en del av alarmsystemet. Du kan se status for sensoren i fanen “Sensorer” i det aktuelle rommet. Funksjonsvalg: velg hvilken av de væpnede modusene denne sensoren vil utløse. Det er mulig å velge en eller flere alarmer.
Borte / Inne / Natt- alarm.  Sensoren vil utløse alarmen basert på konfigurasjonen og modusen som er valgt.

Innstillinger for: Temperature sensor

Funksjon er som standard “annet”

Innstillinger for: Lyssensor

Funksjon er som standard “annet”

Steg 4. Velg Bruk når du er fornøyd med konfigurasjonen.

 

Montering

Du kan montere beveglsessensoren på flere måter.

Magnetisk base

Steg 1.  Fjern basen fra den magnetiske sokkelen ved å trekke den av.

Steg 2. Bruk den magnetiske monteringssokkelen til å markere skruehullene på taket eller veggen.

Steg 3. Bruk de vedlagte skruene og pluggene til å montere sokkelen.

Steg 4. Fest sensoren til den magnetiske monteringssokkelen.

Fastmontert med skruer

Steg 1. Fjern den magnetiske sokkelen og åpne dekselet på sensoren.

Steg 2. Bruk sensordelen med hull til å markere skruehullene.

Steg 3. Bruk de vedlagte skruene og pluggene til  montere sensoren på merket sted.

Steg 4. Sett dekselet tilbake på sensoren.

Magnet

Steg 1. Fjern den magnetiske sokkelen fra sensoren ved å trekke den av.

Steg 2. Løsne skruen på den som fester magneten til sokkelen.

Steg 3. Skru magneten fast i taket eller på veggen.

Steg 4. Fest sensoren til magneten.

Holder

Ønsker du ikke å montere sensoren på vegg eller i tak kan du bruke medfølgende plastholder for å sette den på en hylle eller et bord.

Steg 1. Sett plastholderen inn i åpningen på baksiden av sensoren som vist på tegningen.

Steg 2. Plasser sensoren stående på en hylle eller et bord.

Resette Bevegelsessensor

Resett er nødvendig dersom du ønsker å koble sensoren til en annen gateway eler gjennomføre tilbakestilling til fabrikkinnstillinger på grunn av unormal adferd. For å tilbakestille sensoren gjør du følgende:

Steg 1. Fjern sensoren fra den magnetiske sokkelen og/eller åpne dekselet.

Steg 2. Kontroller at batteriet er riktig satt inn.

Steg 3. Trykk og hold inne meny-knappen (ca 15 sekunder) til det røde LED-lyset blinker gjentakende.

Steg 4. Slipp knappen når lyset blinker kontinuerlig.

Steg 5. Resett er fullført når LED-lyset begynner å blinke hver sekund.

Feilsøk og rengjøring

Ved dårlig eller svakt signal, forsøk å montere sensoren et annet sted. Du kan også bruke en smartplug som signalforstekere mellom sensoren og gatewayen for å styrke signalet.

Hvis søket etter gateway har tidsutkoblet kan du starte det igjen ved å trykke en gang på meny-knappen.