Hopp til innhold

Wattle Siren (Climax SRAC-23B-ZBSR)

Bruksområder

Utvid til alarmsystem med en kraftig sirene (95 dB). Sirenen har et innebygget back-up batteri i tilfelle strømbrud eller at enheten skulle bli fjernet fra stikkontakten. Du kan ha flere sirener i ditt smarte hjem. Alle sirener som er koblet til Heimgard blir seire koblet. Utløses en, utløses alle.

Instruksjoner

Kom i gang

Steg 1. Plasser sirenen i en stikkontakt.

Steg 2. Trykk og hold knappen nede, slipp når den blinker en gang.

Søk etter enhet

Steg 1. Åpne Heimgard-appen og søk etter en ny enhet. (Innstillinger–> Administrere enheter)

Steg 2. Velg konfigurer når sirene vises i søket.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for: Sirene

Funksjon er som standard satt til Sikkerhet

Steg 3. Velg Bruk når du er fornøyd med konfigurasjonen.

Resette Sirene

Steg 1. Trykk og holde inne knappen. Hold inne i ca. 10 sekunder.

Steg 2. Slipp knappen når lysdioden blinker rødt en gang.

Steg 3. Enheten er nå klar for å koble til en gateway.

Back-up batteri

Batteritid ca 17 timer.
Ni-MH AAA-batteri x 4.
*Merk: Faktisk batteritid kan variere med produktinnstillinger, driftsmiljø og bruk.

Feilsøk

Sirenen er ikke funnet under skanning – følg tilbakestillngsrutinen og prøv å skann etter enheten på nytt.

Ved svakt eller dårlig signal, endre plassering på sirenen eller gatewayen. Evt bruk en Zigbee signalforsterker mellom sirene og gateway.