Hopp til innhold

Wattle Smart Cable (Develco SPLZB-143)

Bruksområder

Smartkabel gjør strømkabler til fjernstyrte enheter og overvåker strømforbruket. Smartkabelen kan brukes dersom der det ikke er plass til en smartplugg eller det er nødvendig med 10 Amp. kapasitet. Smartkabel har fleksibel kabelforbindelse og er ikke avhengig av kontakt type.

Instruksjoner

Kom i gang

Viktig før du begynner. Husk å koble ledningen du skal bruke fra strømuttaket før du begynner montering.

Steg 1. Skru løs de fire skruene på baksiden av smartkabelen.

Steg 2. Åpne dekselet på smartkabelen ved å trykke inn festemekanismen på begge sider. Bruk et skrujern med flatt hode.

Steg 3. Klipp ledningen i to med en avisoleringstang og fjern ca. 25 mm av den ytre isolasjonen fra begge ender av kabelen slik at tre ledninger kommer til syne. Fjern ca. 5 mm av isolasjonen på hver av de tre ledningene i begge ender av kabelen.’

Steg 4. Legg de eksponerte kablene under klemmene på smartkabelen og fest ledningene korrekt i riktig port (leder, jord og nøytral). Sørg for at ledningene er godt festet ved å stramme skruene.

Steg 5. Før du monterer ledningene til smartkabelen merk deg hvilke ende som er IN og hva som er LOAD. Sett kablene til enheten i LOAD-porten og enden som går til strømuttaket i IN-porten.

Steg 6. Etter at ledningene er festet, skru fast skruene på kabelklemmene for å feste ledningene.

Steg 7. Sett dekselet tilbake på enheten og skru til de fire skruene for å lukke dekselet.

Steg 8. Påse at kabelen er godt festet.

Steg 9. Koble smartkabelen til strømuttaket.

Steg 10. Smartkabelen vil nå begynne å lete etter en gateway å koble seg til (et Zigbee-nettverk).

Steg 11. LED-lyset blinker rødt hver sekund mens den leter etter en gateway.

Søk etter enhet

Steg 1. Søk etter en enheten i Heimgard. (Innstillinger–> Administrere enheter)

Step 2. När LED-knappen slutar blinka är Smart-kabeln ansluten till Heimgard.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Steg 3. Velg Funksjon

Annet Funksjonen separeres fra systemets øvrige logikk. Du kan se status og styre denne funksjonen fra fanen “Annet” i det aktuelle rommet.

Lys Funksjonen er koblet med en lyskillde og vil inngå i systemets logikk for lysstyring. Du kan styre lyset enten sammen med rommets øvrige lys eller individuelt fra fanen “Lys” i det aktuelle rommet.

Temperaturstyring Funksjonen er koblet til en varme eller kjøleenhet og vil inngå i systemets logikk for temperaturstyring. Du kan styre temperaturen fra fanen “Temperatur” i det aktuelle rommet. Funksjonsvalg Velg mellom enhet for oppvarming eller enhet for nedkjøling.

Steg 4. Velg Bruk når du er fornøyd med konfigurationen..

Ulike kabelstørrelser

Enheten kan enkelt å raskt justere til å passe til forskjellige kabelstørrelser. Hvis åpningen ikke er stor nok til kabelen, kan du løsne og skyve ut kabelkanaladapteren.

Hvordan bruke smartkabelen

Smartkabelen styres via Heimgard. Slå den av og på eller legg til tidsstyring av enheten. Smartkabelen er på (aktiv) når det grønne LED-lyset lyser.

Du kan manuelt styre enheten ved å trykke på knappen på smartkabelen.

Smart kabelen er i av-modus når LED-lyset ikke lyser.

Smart kabelen vil slå seg av automatisk dersom lasten overstiger 16 A eller den interne temperaturen blir for høy.

Ved strømbrudd vil enheten stilles tilbake til den på/av-statuen den hadde før strømbruddet.

Resette Smartkabel

Resett er nødvednig dersom du ønsker å koble smartkabelen til en annen gateway eller sette smartkabelen tilbake til fabrikkinnstillinger på grunn av unormal drift.

Steg 1. Koble smartkabelen til et strømuttak.

Steg 2. Press og hold inne knappen på smartkabelen.

Steg 3. Hold knappen inne til det røde LED-lyset blinker kontinuerlig. Ca. 10 sekunder. Slipp deretter knappen.

Steg 4. Det røde LED-lyset vil være på i 2-5 sekunder etter at du slipper knappen. Ikke slå av eller koble fra enheten mens den tilbakestilles.

Feilsøkning

Ved dårlig eller svakt signal, forsøk å montere smartkabelen eller gateway et annet sted.

Du kan forbedre signalet mellom smartkabelen og gateway ved å plassere en Zigbee signalforsterker mellom smartkabelen og gateway.