Hopp til innhold

Wattle Smart Plug Mini (Develco SPLZB-131)

Bruksområder

Smart Plug Mini lar deg styre lys, varmeovner, vifter, kaffetraktere og mye mer. Bruk din smart plugg for å styre og ha kontroll dine elektriske husholdningsapparater. Smart Plug Mini er også en signalforsterker for ditt Zigbee nettverk. Med smart pluggen kan sørge for å full kontroll på om strømmen og husholdningsapparatene er av eller på. Du kan også sette den opp til å regulere varmen i rommet sammen med en panelovn som en termostat. Ta kontroll uansett hvor du måtte befinne deg.

Instruksjoner

Kom i gang

Steg 1. Koble Smart Plug Mini til et strømuttak.

Steg 2. Smart Plug mini vil nå begynne å lete etter et Zigbee-nettverk den kan koble seg til.

Steg 3. LED-knappen vil blinke rødt mens Smart Plug Mini søker etter en gateway.

Søk etter enhet

Steg 1. Søk etter ny enhet i Heimgard for å koble den til din gateway. (Innstillinger–>Administrere enheter)

Steg 2. Når LED-knappen slutter å blinke, er Smart Plug Mini koblet til Heimgard.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for: Smartplugg

Steg 3. Velg Funksjon

Annet Funksjonen separeres fra systemets øvrige logikk.Du kan se status og styre denne funksjonen fra fanen “Annet” i det aktuelle rommet.

Lys Funksjonen er koblet med en lyskilde og vil inngå i systemets logikk for lysstyring. Du kan styre lyset enten sammen med rommets øvrige lys eller individuelt fra fanen “Lys” i det aktuelle rommet.

Temperaturstyring Funksjonen er koblet til en varme eller kjøleenhet og vil inngå i systemets logikk for temperaturstyring. Du kan styre temperaturen fra fanen “temperatur” i det aktuelle rommet. Funksjonsvalg velg mellom varme eller kjøleenhet.

Steg 4. Velg Bruk når du er fornøyd med oppsettet.

Plassering

Smartpluggen skal plasseres innendørs ved en temperatur på mellom 0 og 50 celsius. Smartpluggen er ikke beregnet for utendørsbruk.

Ved svakt signal flytt sensoren nærmere gatewayen eller sett en signalforsterker mellom gateway og smartpluggen.

Dersom enheten brukes som signalforsterker bør enheten plasseres mellom gatewayen og sensoren(e).

Moduser

Søker etter gateway – Det røde lyset blinker hvert sekund.

Normal modus – Et grønt LED-lys betyr at Smart Pluggen er aktiv og i status PÅ. Releet kan slås av og på ved å trykke på LED-knappen i tillegg til styring via Heimgard.

AV-modus – Dersom LED-lyset er lyser, betyr det at releet er avslått. Releet kan slås på ved å trykke på knappen i tillegg til styring via Heimgard.

Resette Smart Plug Mini

Resett kan være nødvendig dersom du ønsker å kople smart pluggen til en annen gateway eller må sette den tilbake til fabrikkinnstillinger for å eliminere abnormal adferd.

Steg 1. Koble Smart Plug Mini til et strømuttak.

Steg 2. Press og hold inne knappen på enheten.

Steg 3. Hold knappen inne til det røde LED-lyset blinker kontinuerlig (ca 10 sekunder). Slipp så knappen.

Steg 4. Det røde LED-lyset vil være på i 2-5 sekunder og så oransje og grønt etter at du slipper knappen. Ikke så av eller koble fra enheten mens lyset er på.

Steg 5. LED-lyset vil nå begynne å blinke rødt hvert sekund. Dette betyr at enheten er tilbakestilt og søker etter en gateway å koble seg til.

Feilsøking

Ved strømbrudd vil enheten stilles tilbake til den på/av-statusen den hadde før strømbruddet.

Ved dårlig eller svakt signal (se signalnivå i Heimgard), forsøk å flytte Smart pluggen eller gateway til et annet sted.

Hvis søket etter en gateway har tidsutkoblet, kan du starte det igjen ved å trykke raskt en gang på LED-knappen. Smartpluggen vil være i søkemodus i 15 min eller til den finner en gateway.