Hopp til innhold

Wattle Smoke Alarm Mini (Develco SMSZB-120)

Bruksområder

Sørg for å bli varslet i tide med smarte røykvarslere. Heimgard røykvarsler sender deg varsler på din smarttelefon (Push-varsle, sms og epost) når den oppdager røyk i tillegg til å aktivere lyd-signalet fra sirenen. Alle sirener som er koblet til Heimgard er serie-koblet. Aktiveres en, aktiveres alle.

Instruksjoner

Kom i gang

Steg 1. Fjern batterisikringen som vist.

Steg 2. Røykvarsleren vil nå begynne å lete etter en gateway (et ZigBee-nettverk).

Steg 3. LED-lyset vil blinke rødt mens røykvarsleren leter etter en gateway. (Røykvarsleren er i søkemodus 15min)

Søk etter enhet

Steg 1. For å legge til enheten i Heimgard starter du Søk etter ny enhet. (innstillinger–>administrere enheter)

Steg 2. Når LED-lyset slutter å blinke, er røykvarsleren koblet til en gateway og du vil se den i appen.

Konfigurer enheten

Steg 1. Angi et enhetsnavn.

Steg 2. Legg enheten til et rom.

Velg rom du vil ha fra listen eller legg til et nytt rom.

Innstillinger for: Røykvarsler

Funksjon er Sikkerhet

Innstillinger for: Temperatursensor

Funksjon er Annet

Steg 3. Velg Bruk

Plassering

Røykvarsleren skal plasseres innendørs ved en temperatur mellom 0 og 50 celsius.

Det er viktig å montere røykvarsleren på soverom og ved utganger.

Avstand mellom røykvarsleren og vegger, ventilasjonsåpninger eller andre hindringer bør være minst 50 cm.

Røykvarsleren bør monteres minst 4 meter fra peiser og ovner.

I rom som er større enn 80 m2 bør en montere flere røykvarslere for å sikre best mulig brannbeskyttelse.

Røyk varsleren bør plasseres slik at den er lett tilgjengelig å nå, for å teste batteriet og for vedlikehold.

Røykvarsleren bør ikke monteres høyt oppe i spisse tak eller takhjørnger. Den bør plassers minst 50 cm fra vegger.

Eksemper på plassering

Montering

Steg 1. Ta røykvarsleren ut av sokkelen ved å dreie den mot klokken.

Steg 2. Bruk sokkelringen til å markere skurehullene i taket eller på veggen.

Steg 3. Bruk de vedlagte skruene og pluggene til å installere monteringssokkelen.

Steg 4. Hvis batteriet ikke er montert eller satt i feil, er det ikke mulig å feste røykvarsleren til sokkelen.

Steg 5. Fest røykvarsleren ved å dreie den med klokken til du hører et klikk.

Testing

Test alltid at røykvarsleren fungerer etter montering og bytte av batteri.

Røykvarsleren skal avgi et lydsignal når en trykker på knappen på røykvarsleren.

Test alle røykvarslerene en gang i uken for å sikre at fungerer som de skal.

Modus

Søker gateway-modus

Rød lysdiod på baksiden av enheten
blinker hvert sekund (opptil 15 minutter)

Normal modus

Front lysdioden blinker hvert 45 sekund.

Bytt ut enhetsmodus

Når lydsignaler og frontlampe blinker
asynkront, skal enheten erstattes. Forventet levetid for røykalarmer
er generelt 10 år, hvoretter deres sensorer
begynner å miste følsomhet.

Feilsøking og rengjøring

Støvpartikler i røykkammeret kan
fjernes ved støvsuging av enheten.

Hvis røykalarmen ikke fungerer når
testknappen trykkes inn er den sannsynlige årsaken
defekt batteri. Bytt batteriet om det
er slitt ut.

Ved dårlig eller svakt signal, endre
plassering av røykalarm. Ellers kan du
flytte gatewayen din eller styrke
signalet med utstyr som bygger mesh-nett.

Hvis søket etter en gateway er utløpt, trykk
kort på  lysdiod knappen så vil den starte på nytt.

Resette Røykvarlser

Resett kan være nødvendig dersom du ønsker å koble sensoren til en annen gateway eller må sette den tilbake til fabrikkinnstillinger for å eliminere abnormal adferd.

Steg 1. Ta av alarmen fra monteringsbunnen
ved å vri den mot klokka.

Steg 2. Trykk og hold lysdiod-knappen nede.

Steg 3. Mens du holder knappen inne, blinker den
først lysdioden en gang, deretter to ganger på
og til slutt mange ganger på rad.

Steg 4. Slip knappen mens lysdiod-lampen blinker
mange ganger på rad.

Steg 5. Når du slipper knappen, viser lysdiod-lampen
ett langt blink, og resett er fullført.

Teknisk spesifikasjon

Generelt

 • Dimensjoner: Ø 65 x 40 mm
 • Farge: Hvit

Strømforsyning

 • Batteri: 1 x CR123
 • Batteritid: 3 år, rapportering hvert 5. minutt

Miljø

 • IP klass: IP20
 • Driftstemperatur: 0 to +50°C
 • Relativ luftfuktighet 10-95% ikke-kondenserende

Radiofunksjoner

 • Følsomhet: -98 dBm
 • Utgangseffekt: +8 dBm

Spesifikasjoner røykføler

 • Optisk
 • Sirene 85 dB/3m

Spesifikasjoner temperatursensor

 • Område: 0 til +50°C
 • Oppløsning: 0.1°C (nøyaktighet± 0.5°C)

Certifications

 • RoHS-kompatibel i henhold til EU-direktiv 2002/95 / EF
 • DIN EN 14604 og 14676 sertifisert
 • ZigBee Home Automation sertifisering