Hopp til innhold

Heimgard Hub Pro

Hva inneholder boksen?

Oversikt over enheten

  1. Sett inn batteriet (B) i hubben (A)
  1. Koble Ethernet-kabelen (B) fra huben (E) til en Internett-tilkoblet hjemmeruters LAN-port
  1. Koble strømkabelen (C) til hubben (D). Koble strømadapteren til et stikkontakt.
  1. Last ned Heimgard-appen

Apple Appstore

Google Playstore

Konfigurer og bruk

Hubben mottar og behandler informasjon fra ulike smart-enheter og styres via Heimgard mobilapp.

I tilfelle av strømbrudd varer batteriet inntil et par timer.

Koble hub til 4G(Mobildata)

Hvis internettforbindelsen går tapt, kan du fortsatt kontrollere / vise enhetene dine ved å aktivere det medfølgende SIM-kortet. For å aktivere det inkluderte SIM-kortet, åpne Heimgard-appen og følg stegen som er oppført her:

Angi APN: mdatks (for det medfølgende SIM-kortet)
Trykk på “Bruk” for å aktivere

Koble hub til WiFi

Kabeltilkobling anbefales men hvis av noen årsaker kabel ikke kan benyttes:

Åpne Heimgard-appen og følg disse stegen:

Skriv inn WiFi-navn og passord
Trykk på “Bruk” for å aktivere
Du kan nå koble Ethernet-kabelen fra hubben.

LED-indikasjonsstatus

Grønt. (blinker hvert sekund)
Oppstartsmodus, ikke online
Grønt (blinker hvert 4:e/sekund).
Klarmodus online
Grøn (solid)
Åpen for parring av telefon/app. (kort knapptrykk)
Blått (blinker).
Nullstiller eller oppgraderer. Skru ikke av når LED blinker blått.
Rød solid
Mangler tilgang til skyen. Kontakt kundeservice med serienummer til hub.
Rød (blinker).
Ikke online. Mangler kontakt med skyen/nett.
Sjekk internett-ruter. (Hvis koblet via WiFi, prøv koble til via kabel)
Ingen.
Ingen strøm. fjern batteriet og ta ut og inn strømkabel.
LED-farger

Feilsøking

  1. Kontroller at kablene er satt riktig inn
  2. Sjekk at du har internettforbindelse
  3. Kontroller at hubben og telefonen er koblet til
    det samme WIFI-nettverket.

Merk: Det kan ta opptil 5 minutter før hubben din
starter. Programvaren kan oppdateres fra start.
Hvis du opplever unormal oppførsel du
kan utføre en tilbakestilling til fabrikk-innstilling.

Koble fra hub (Tilbakestilling)

Hvis du opplever unormal atferd, kan du gjøre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Merk: Denne prosessen vil slette det eksisterende systemet og tilbakestille det. Du må konfigurere alle enhetene dine på nytt etter tilbakestillingen.

Du trenger en penn. Trykk på tilbakestillingsknappen (G) i fem sekunder. Det kan ta opptil fem minutter å tilbakestille prosessen. Du må nå koble til på nytt for å koble til enheten.

Merk: Denne prosessen vil slette det eksisterende systemet
og tilbakestille hubben til fabrikk-innstilling. Du må søke opp alle dine
enheter på nytt etter tilbakestillingen.

Du trenger et sim-kort-verktøy(inkludert i esken) eller en binders. Trykk og hold reset-knappen (H)
i 15 sekunder. LED (G) blinker blått for å indikere pågående tilbakestilling.
Hubben er redo at kobles til på nytt når LED blinker grønt hver 4:e sekund.