Hopp til innhold

Tilgangskontroll: Brukere

Legg til en bruker

Heimgard lar deg legge til flere brukere med ulike nivåer av tillatelse.

Det eneste den nye brukeren trenger å gjøre er å laste ned appen og koble den til huben din.

Kontroller at smarttelefonen er koblet til samme wifi-nettverk(router) som hubben er koblet til.

1. Åpne den nye brukerens app og klikk “Start Heimgard” for å starte forbindelsen.
2. Les & Godkjenn vilkår og betingelser. Velg siden NYtt prosjekt.
 1. Velg type hub og velg neste og neste. (forutsatt at hub allerede er blitt oppkoblet hvis ikke, les instruksjonene i appen)
 2. Trykk kort på knappen på huben for å aktivere tilkoblingsmodusen. Hubben er i tilkoblingsmodus når den grønne LED-lampen lyser.
 3. Vent til hubben og smarttelefonen er koblet sammen.
 4. Skriv inn prosjekt- og brukerdetaljer, og klikk deretter på “OK, jeg er ferdig”.

For å se den nye brukeren, velg Innstillinger fra menyen, og velg deretter tilgangskontroll fra noen av de koblede appene.

Tillatelser og tilgangskontroll

Vi har lagt til fire nivåer av tillatelser for Heimgard. Som standard vil hvert ny bruker få rollen Administrator. Gå til Innstillinger – Tilgangskontroll for å endre rettighetene.

Rollebeskrivelse og tilgangsnivå:

 • Administrator: Kan gjøre alt.
 • Installer: Kan gjøre alt, unntatt: Gjøre endringer i eksisterende kamerakontoer og endre eksisterende roller.
 • Beboer: Kan bruke alle enheter, alarmer etc. De kan ikke gjøre noen endringer i enhetskonfigurasjonen.
 • Gjest: Kan bruke alle enheter med unntak av å styre alarmer, dørlås / låse opp eller enhetskonfigurasjon.

Endre brukertilgang

 1. Gå til Meny -> Innstillinger
 2. Velg Tilgangskontroll
 3. Du vil se en liste over brukere
 4. Velg ønsket bruker
 5. Velg brukerrolle og velg ok.

Valg inkluderer, Administrator, Installer, Beboer og Gjest

Fjern bruker

 1. Gå til Meny -> Innstillinger
 2. Velg Tilgangskontroll
 3. Du vil se en liste over brukere
 4. Velg Fjern tilgang og deretter det røde krysset av ønsket bruker
 5. Bekreft valget