Hopp til innhold

Oppdateringslogg

Oversikt over ny funksjonalitet, endringer og reparasjoner som er inkludert i oppdateringer for Heimgard App og Hub

Mai 2023. Ny programvare!

Her finner du informasjon om våre siste oppdateringer

Tirsdag 16. Mai 2023
Hovedoppdatering HeimgardOs 6.5.5.16.0.4

Endringer/Fikser:

 • Basert på ioWRT 6.5.5
 • Container bygget fra siste 2023.3.7-gren
 • Justerte wpa_supplicant og hostapd-konfigurasjoner for å redusere gjentilkoblinger på backhaul
 • WDS backhaul-lenker er mer stabile nå
 • Generell forbedring av Wi-Fi-backhaul-stabilitet
 • Forhindret unødvendig restart ved bridge/ruter forandring i førstegangoppsett
 • Wifi binær blob oppdateres bare én gang, ikke ved hver oppstart
 • Implementerte en tcphy-driver som fikser problemet der du noen ganger bare får 100Mbit-kobling
 • Tilbakestilt minneinnstilling på QDMA sirkulære buffere for å forbedre nettverkshastighetsstabiliteten
 • Fjernet 8.8.8.8 som sekundær DNS til klienter i rutemodus
 • Nå er signalnivå, tilhørende node, IP-adresse og vertsnavnoppdateringer mer korrekte for tilkoblede enheter
 • Implementert tilkoblet klientleverandørinformasjon i ruter-agent
 • Implementerte portvideresendingsstøtte i ruter-agent
 • Fikset et krasj i testnettmodulen når ingen kabel er tilkoblet
 • Bruker nå automatisk kanalvalg for alle bånd når du kjører i mesh-modus og forkortet WPS onboarding
 • Redusert igmpsnooping-logging, dhcp-leietid endret fra 24t til 1t i rutemodus
 • Økt innstilling for sonde og forsøk på nytt for kontrollpolling for å redusere frakoblinger av utvider
 • Det er nå mulig å sende feilsøkingslogger fra både Heimgard Connect og Heimgard Smart
 • Heimgard smart appen viser nå serienummer fra Heimgard Omni Smart Mesh
 • Generelle forbedringer på wifi-trafikkflyt
 • Node og tilkoblede enheter har nå en mer korrekt representasjon som appen nå viser.
 • Implementert mulighet for å endre navn og slette navn på tilkoblet enhet/klient
 • Forberedt for mulighet å endre lokal ip-adresse-tildeling fra 192.168.39.1
 • Endret standardkryptering fra WPA2-PSK til WPA3-blandet (støtter både WPA3-PSK og WPA2-PSK)
 • Reduserte anrop til wifi-driveren ved polling av informasjon om tilkoblet enhet
 • Forbedret WiFi-opplevelse ved å oppdatere konfigurasjon og korrigere regulatoriske innstillinger
 • Forbedret roaming ved å oppdatere hw_nat-modulen og kernel hooks

Tirsdag 09. Mai 2023
Hovedoppdatering – Heimgard Smart App 2023.3.10

Nytt:

 • Oppdaterte Cordova til versjon 11 (med tilsvarende pakker) for å støtte android sdk 31/32
 • Støtte for Heimgard Smart Mesh
 • Strømsparingsfunksjon

Endringer/Fikser:

 • Flere mindre fikser for Mørkt tema
 • Rettet opp feil ordlyd for dørlås
 • CO- og gasssensorikoner
 • Skjult ruter-agent-enheter
 • Løste problem med hurtigregel med flere handlinger
 • Fikset flere (for det meste iOS) visuelle problemer
 • Rettet problemer med statuslinjen på flere enheter

Torsdag 04. Mai 2023
Hovedoppdatering – Heimgard Hub/Container 2023.3.6
Følgende endringer er utført:

 • Zigbee:
  • Forbedringer og rettelser:
   • Rettet opp ubehandlet unntak når /data/zigbee/firmware_version.json er tom
   • reset_ncp_after_bootload
   • Gargoyle ota firmware-bilde
   • Fiks OTA-oppgradering over zb mesh-nettverk (når enheten ikke er direkte koblet til gw, men via zb mesh)
   • Rapporterer zigbee chip gjeldende fastvareversjon fra zigbee driver
  • Ny OTA fw-bilde-fil
   • HC HAN adapter
  • Nye enheter(json):
   • frient_smrzb_332_smart_din_relay
   • frient_splzb_141_smart_plug
   • frient_smrzb_143_smart_cable
   • frient_sbtzb_110_smart_button
   • frient_wiszb_121_magnetic_sensor
   • frient_WISZB_120_magnetic_sensor
   • frient_HMSZB_110_humidity_sensor
   • fireangel_alarm_sd_device
   • Heimgard_htiwdim2p1_zb30_in_wall_dimmer
   • Heimgard_HT-SLM-2 doorlock
   • Heimgard_hc_iwdim2p-1
   • Heimgard_ht-keyw-1
   • Heimgard_HT-lWS16AHT-DWM2HT-CMZ3-1HC_HT-COSZB3-1
   • Home Control AS_Heimgard Smart Socket
   • SchneiderElectric_iTRV
   • BonondarZ-TRV-Z01
   • BonondarDoorWindowSensor
   • Bonondar-MotionLightSensor-ZB3.0
   • Bonondar-TempAndHumSensor-ZB3.0
   • Bonondar-WaterLeakSensorZB3.0
   • BonodarValveController
   • HEIMAN_GASSensor-EF-3.0
   • HEIMAN_GASSensor-EM HS1CG-E
   • Sedna_VA4220ZB
   • Sunricher_Thermostat_HT-THERMZ3W
   • OWON_PC321
 • ONVIF:
  • NY stor funksjon: Implementert OTA-system for oppdatering av kamerafastvare ved hjelp av TUF OTA-løsning
  • Hent Snapshot med mmpeg som alternativ for kameraer som ikke returnerer det på vanlig måte
  • Godtar tegnet ‘@’ som en del av kamerapassordet
  • Feilretting for oppdagelsesperiode, forbedrede spor
  • Standard autentiseringsfiks for Dahua-kameraer
  • Rettet opp for feilaktige IP-adresser når kameraet er koblet til både WiFi og kabel og har to IP-er
  • Utfør abonnering på nytt etter feil i PullMessages-kommandoen
  • Håndter feilsvar fra kamera med SOAP-feilbehandler
  • Fikset retning for fåtall kamerafunksjonsdefinisjoner: fra_enhet->til_enhet
  • Prøver å autentisere kameraet flere ganger (prøv på nytt)
  • Avansert bevegelsesdeteksjon: justerte terskelverdier for bevegelsesfølsomhet
  • Lagt til behandler for skanneforespørsel i onvif-driver.
  • Håndter legitimasjon endre hendelse fra kamera, når brukeren angir nytt passord og ikke oppfyller kameraspesifikke passordspesifikasjon slik at vi kan gi brukeren beskjed om å prøve noe annet (lengre passord, kortere passord osv.)
  • Fiks sending av standardlegitimasjonsinformasjon som ikke er endret advarsel, slik at appen kan advare brukeren om å endre den.
  • Lagt til RTSP URI-statusfunksjon
  • Ignorer StartRecordingReply-feil hvis opptaket allerede er aktivt.
  • Still inn riktig kamerasystemtid (OSD-tid) i henhold til valgt tidssoneforskyvning
  • Fiks pull point-lekkasje, der ONVIF aldri sletter gamle arrangementsabonnementer, bare oppretter nye
  • Fiks ONVIF tuf proxy – http-serveren er nå bare tilgjengelig fra container.
 • MQTT:
  • fikset feilhåndtering, forbedret stabiliteten
  • Logiq: på sikkerhetsalarm dempet – stopp kameraopptak – send til ONVIF-driver
 • Driver handler:
  • ulike rettelser og forbedringer
 • Statistisk aggregator:
  • Lagt til repeater-tjeneste for statistikkaggregator
  • Hvis hc_type mangler ved aggregering av enhetstyper så vil statistikkaggregato bruke drivernavn eller “ikke gjenkjent” (hvis driver også mangler)
  • Sender SCG merke og modell som en daglig statistikkhendelse
 • Byggsystem:
  • Defconfigs refactoring – introdusert feilsøkingsbuild
  • Bumpet opp Buildroot
  • Bumpet opp go toolchain
  • Fikset oppbygging av vertsbilder
  • Reparert ødelagt dt-arkiv
  • Fikset dt-arkiv når det er lite minne
  • Hcsys builder-bilde – erstatter squid_mgw_builder
  • Gruppert HC buildroot-pakker
 • Plattformer (vertsagent og andre vertsspesifikke rettelser og forbedringer):
  • Vanlige endringer/forbedringer:
   • Ulike andre reparasjoner og forbedringer av vertsagenter, inkludert noe koderefaktorisering
   • Forbedret gw_driver-endepunktet ved sending av full status
   • Utvidet feilsøkingsdata med ytterligere metadata
  • Kraken:
   • Fiks for vertsbygg
   • Ulike forbedringer på WiFi-endepunkt – forbedret statushåndtering, forbedret wpasupplicant feilhåndtering
   • Ulike forbedringer på Mobilt endepunkt – SIM-håndtering, Ofono-håndtering, reconnect-håndtering, telenor APN-fix
   • Ulike forbedringer av nettverksmonitor (netmon).
   • Deaktiver strømendepunkt for x10 (Krakens uten batteri)
  • Pegasus:
   • Bumpet Pegasus Gemtek SDK fra e57294d til 8b33027 for wattle/standardbygg
   • Implementeret manglende fabrikktilbakestillingsfunksjon på Pegasus
  • Dogfish/Catfish:
   • Ny plattform, komplett vertsagentimplementering med alle endepunkter
   • Forbedringer av minnebruk, ulike hacks for å redusere minneforbruk
  • Marzanna:
   • Ny generisk plattformkonfigurasjon for å eksperimentere med forskjellig tredjeparts maskinvare
   • Inkluderer NY cpp host-driver som er innebygd i hcsys image og erstatter behovet for ekstern Host-agent
   • Build virker på noe Kaon-maskinvare (kabelmodem) og på noen Technicolor/Vantiva-maskinvare (GPON-modem, Android TV-set-top-boks, 5g modem)
 • Hcsys rettelser og forbedringer:
  • Fiks kombinert spawner-hack (RAM-reduserende hack brukt på Arcee/Hydra)
  • Lagt til nextgentel scg_config
  • Fikset push-varsling: ny klient ble med
  • Ny mulighet til å bruke en annen API-port enn hardkodet 8080 – også implementert i appen slik at den vet å bruke en annen port
  • Fjernet lysalternativ fra knapper
  • Fikset knapper (logiq) fargetemperatur-lyshåndtering
  • Logrotate fiks og justering av loggfilstørrelse
  • Lagt til støtte for custom_platform_config-fil (ligner på custom_scg_config)
  • Dynamisk konfigurasjonsretting – tar hensyn til standard hcsys config hvis registeret ikke inneholder data for din gw
  • Frontend fixes and improvements:
   • Fikset minnelekkasje i gjentatt meldingsavsender
   • Forbedret håndtering for varsling av nettstatus på enheten
   • Lagt til funksjon der MC kan abonnere kun på definerte funksjonsoppdateringer
   • Oppdatert appalias-cache i frontend_com
   • Fikset løpstilstanden når det opprettes tjenesteidentifikator, forhindrer dobling av tjenesteidentifikatorer
   • Fikset løpstilstanden når det genereres fellesnøkkel, generer den bare på ett sted, andre steder venter
 • Hcsys nye funksjoner:
  • Strømsparing (Energy management)
   • Henter strømpriser for utvalgt kraftsone (foreløpig kun Norge)
   • Henter dagens priser rett etter at energisonen er satt opp
   • Autoklima (øko/komfort)
   • Vartvannsbereder minimum på tid
   • Enhet Heimgard_HT-lWS16A-1 – endre applikasjons-ID fra 0x0000 til 0x0002 for å få det til å fungere for energistyring, boiler-styring
   • Sikringsbeskyttelse
   • Betalingssjekk
 • Diverse andre forbedringer:
  • Lagt til juridisk innledningsskript for å legge til juridiske overskrifter på hver av kildefilene våre unntatt tredjepartskilder
  • Lagt til make legal target som automatisk kaller legal preamble script med standard config

Tirsdag 07. Mar 2023
Hurtigoppdatering HeimgardOs 6.5.4.15.0.8

Følgende endringer er utført:

 • loop problemer fikset
 • fikset en feil i topologien som fikk enheter som støtter RFC5227 til å koble fra tilfeldig

Torsdag 23. Feb 2023
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2022.4.18

Følgende endringer er utført:

 • stabilitetsfiks minneslekasje

Mandag 20. Feb 2023
Hurtigoppdatering/Hovedoppdatering – HeimgardOs 6.5.4.15.0.6

Følgende endringer er utført:

 • Daisychaining er midlertidig inaktivert. Trådløse noder må ha kontakt med master-node.
 • Justerte trådløse innstillinger
 • Forhindret trådløse noder som mist kontakt at sende signal/WiFi til enheter for å unngå at enheter er koblet til node uten nett.
 • Økt tiden for trådløse noder begynner å lete etter link i tilfelle oppkoblingen feiler i tilfelle masternode restartes
 • PPPoE-statusoppdateringer sendes nå korrigert
 • Deaktiverer dhcpserver på riktig måte når den er bromodus
 • Oppdaterer masternnode før slavenoder oppdateres
 • Rettet problemer med SSID inneholdende mellomrom
 • Lagt annen DNS-server (8.8.8.8) i tillegg til LAN ip når du er i rutemodus
 • Inaktivert ipv6 for både DHCP og Bro-modus

Torsdag 16. Feb 2023
Hurtigoppdatering – Heimgard Connect app 2022.12.5

Følgende endringer er utført:

 • Rettet vellykket siden/teksten for oppheving av blokkering av en enhet
 • Du kan nå redigere/slette SSID med mellomrom
 • Lagt til støtte for nodesignalkvalitet
 • Standard Wi-Fi-bånd for å opprette et nytt nettverk er nå 5GHz
 • Rettet inkonsekvent bruk av små/store bokstaver i MAC-adresser
 • Har gått gjennom oversettelser av tekst

Onsdag 15. Feb 2023
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2022.4.
17

Dette er nytt:

 • Statistikkaggregator – fiks manglende data ved aggregering av enhetsnavn med manglende hc_type
 • Statistikk (BI) – Send SCG merke og modell som en daglig statistikkhendelse
 • Zigbee – justeret rapporteringsintervaller for zigbee-konfigurasjoner

Onsdag 08. Feb 2023
Hurtigoppdatering/Hovedoppdatering – HeimgardOs 6.5.4.15.0.5

Følgende endringer er utført:

 • Multiaksesspunkt, stabilitetsfiks
 • Fjernet gammel kode som er overflødig etter andre buggfikser
 • Når du bytter mellom bro, ruter eller pppoe, gjøres en omstart for å tvinge klienter til å fornye IP
 • Onvif-kameraoppdagelse fungerer nå som det skal
 • LiFX-pærer kan nå legges til mesh
 • Minnelekkasje i IoT-beholder fikset
 • Minnelekkasje i Routeragent fikset
 • Versjonsnummer vises nå riktig i Heimgard connect
 • Oppdater trådløs og multiap-konfigurasjon for å matche referanseprogramvare
 • Routeragent støtter nå PPPoE wan-tilkobling
 • Routeragent gir nå nodebackhaul-informasjon mellom noder
 • Endring av mesh-modus lagt til systemappleten
 • Sletting av WIFI-nettverk fra Heimgard Connect fungerer nå
 • På trådløse utvidere kan begge LAN-portene brukes nå
 • Rettet skrivefeil i datamodell som påvirker visning av signalstyrke
 • Roaming mellom noder fungerer nå
 • Wifimngr bruker mindre ressurser nå
 • Endrer 2,4Ghz standardbåndbredde til 20Mhz
 • WIFI BSSID:er er nå beregnet riktig
 • Aktivert ZigBee-driver for IOT-tjeneste på nytt
 • Multiaksesspunkt, mulighet for MESH/flere Smart mesh enheter

Fredag 18. Nov 2022
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2022.4.
16

Følgende endringer er utført:

 • Tilbakestilt: Rettet opp feilende OTA-oppgradering når Zigbee-enheten ikke er direkte koblet til gateway

Tirsdag 08. Nov 2022
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2022.4.
14

Dette er nytt:

Zigbee:

 • Lagt til støtte for “Heimgard Technologies HT-SLM-2” dørlås
 • Lagt til ny OTA-firmware for HAN-adapteren
 • Lagt til manglende konfigurasjon for HT-DWM2 magnetisk sensor

Følgende endringer er utført:

Hub

 • Forbedret varsling fra frakoblede/online enheter
 • Flere mindre forbedringer og buggfikser

Zigbee:

 • Rettet opp feilende OTA-oppgradering når Zigbee-enheten ikke er direkte koblet til gateway

Onvif:

 • Rettet opp v2 kameraenes tidssone
 • Kameraer godtar nå @-symbolet som gyldig tegn i passordet uten å bryte kameraautentiseringen
 • Fikset et sjeldent problem der kameraet mangler etter systemoppgradering
 • Flere mindre forbedringer og buggfikser

Torsdag 27. Okt 2022
Hovedoppdatering – Heimgard App 2022.10.4

Dette er nytt:

 • Dørlås (eksperimentelle funksjoner, arbeid pågår)
  • Legg til fingeravtrykk (setter dørlåsen i tilstanden for å legge til fingeravtrykk)
  • Legg til RFID (setter låsen i tilstanden for å legge til tag)

Følgende endringer er utført:

 • Forbedret “Oooops, ser ut til at vi har et problem”-skjermen.
 • Mindre UI og UX forbedringer
 • Feilretting: Redigering av scene lys av/på
 • Feilretting: Dørlåsfunksjoner assosiert til en trådløs knapp
 • Feilretting: Dørlås var tidigere ikke synlig i scener eller tidsplaner hvis ikke annen kontrollerbar enhet var lagt til

Tirsdag 02. Aug 2022
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2022.4.9

Følgende endringer er utført:

 • Tilkoblinger, forbedret WiFi statusinformasjon og tilkoblingstid.
 • Tilkoblinger, forbedret logikk for varsling av manglende nettdekning på sim-kort
 • Hub, forbedret respons/status for LED/Farge for hubbens forskjellige statuser
 • Flere mindre forbedringer og forberedelser for fremtidige produkter

Tirsdag 26. Jul 2022
Hovedoppdatering – Heimgard App 2022.6.5

Dette er nytt:

 • Dørlås, automatisering av låsing/opplåsing
 • Nye varsel-meldinger for forskjellige enheter og oppførsel
 • Flertallet grafiske forbedringer av brukergrensesnitt

Følgende endringer er utført:

 • Google voice, forbedret linking og rettet flere mindre problem
 • App, forbedret tilkoblinga
 • Statistikk, flere mindre forbedringer
 • Modul for strømforbruk, nytt design

Mandag 06. Jun 2022
Hovedoppdatering/Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2022.4.8

Dette er nytt:

 • Ny enhet: Gassdetektor
 • Støtte for knapper

Følgende endringer er utført:

 • Forbedret responstid for røykvarsleres sirene
 • Forandret standard APN for inkludert SIM-kort til: mdatks
 • Onvif-kamera, Forbedret stabilitet og ytelse
 • Forbedret overføring av feilrapport/debug

Mandag 23. Mai 2022
Hovedoppdatering – Heimgard Hub 2022.2.2

Dette er nytt:

 • Lagt til støtte for CO og gassensor og alarmer

Følgende endringer er utført:

 • Forbedret kameraoppdagelse på wifi-tilkoblede hubber
 • Forbedret ulike stabilitetsproblemer med kameratilkobling
 • Sikkerhetsalarm utløser kameraopptak
 • Rettet feil der kameraopptak ikke ble utløst i enkelte alarmtilfeller
 • Forbedret bytte av nettverkstilkobling på ulike hubmodeller
 • Forbedret diverse mindre alarmfeil
 • Forbedret kompatibilitet med ulike zigbee-enheter

Torsdag 05. Maj 2022
Hovedoppdatering – Heimgard App 2022.2.3

Dette er nytt:

 • Forbedret slettemodus for rom, scener, tidsplaner, hurtigregler, prosjekter og enheter
 • Forbedrede innstillinger for kamerabevegelsesdeteksjon
 • Støtte for russisk språk
 • Forbedringer for spenning-/strømstatistikk siste 24 timer
 • Forbedret sceneopprettingsflyt

Følgende endringer er utført:

 • Fikset kameramodulen som ikke ble viset på startskjermen
 • Forbedret linker og tekster i vilkår og betingelser
 • Forbedret visningstid for kameramodul
 • Gjesterollen har ikke lenger tilgang til kameraer, dørlåser og hub-programvareoppdatering
 • Fikset Heimgard Alarm-telefonvalidering og UX-feil på mørkt tema
 • Fikset valideringsfeilmelding på Unloc
 • Fikset at man nå kan redigere hurtigregler uten å endre navnet
 • Fikset statistikkinnlastingen på startskjermen
 • Fikset Hue-lys, farger på flere pærer på romsvyen.
 • Fikset feil ved prosjektredigering og sletting
 • Fikset Lys og bevegelsestelling
 • Fikset “forsvinnende” alarmknapper
 • Fikset fåtallet mindre feil på modul for hurtighandlinger
 • “Noe gikk galt” feilmelding erstattet med mer beskrivende feilmeldinger
 • Mange strenger/oversettelser forbedret og fikset
 • Fikset store iOS-ikoner-feil
 • Fikset alarmmodulene på startskjermen
 • Lagt til mange manglende oversettelser
 • Forbedret stabilitet startskjermen
 • Fikset feil: legge til en ny handling til tidsplanen
 • Kameranavn oppdatert på suksessskjermen
 • Mindre feilrettelser for mørkt tema

Søndag 16. Jan 2022
Hurtigoppdatering – Heimgard App 2021.7.19

Dette er nytt:

 • Connection Manager ble erstattet av et nytt tilknytningsbibliotek
  • kortere tid for å etablere forbindelse
  • henger ikke lenger på tilkoblingsskjermen
  • raskere bekreftelse i tilfellen av tilkoblingsfeil
  • lagt til avbryt-knapp på tilkoblingsskjermen
  • sømløs bytting fra skytilkobling til lokal (når 4g og wifi begge er tilgjengelig)
 • Forbedrede feilmeldinger og advarselmeldinger

Følgende endringer er utført:

 • Appen vil nå prøve skytilkobling én gang parallelt med lokal tilkobling når nettverksstatusen er ‘wifi’
 • Fikset problem med “hvit skjerm” på iOS
 • App-ytelse er forbedret
 • Fikset problem med alarm-modul for å vise aktive alarmer
 • Manglende oversettelser på modulen for hele huset er lagt til
 • Manglende oversettelser på hjelpefiler for kamera er lagt til
 • “Bruk”-knappen på kamerainnstillingene er ikke lenger nedtonet mens strømmen er aktiv
 • Fikset problem ved navngivning av Google Voice-konto
 • Home Control AS ble erstattet med Heimgard Technologies AS gjennom personvernerklæringen og dokumentene for tjenestevilkår

Torsdag 16. Des 2021
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2021.9.
11

Følgende endringer er utført:

 • Hub Premium(x20) og Pro(x30) Wifi stabilitetsforbedring
 • Hub Pro(Boreas x30): sim-kort (LTE-modem) stabilitetsforbedring
 • ONVIF: Ny kamera firmware
 • ONVIF: Forbedret prosedyren for kamerasletting
 • ONVIF: Eliminerer eller reduserer betydelig sjansen for at det sendes tomme øyeblikksbilder til resten av systemet
 • Zigbee: Lagt til nye endepunkt-typer for zigbee 3.0

Tirsdag 2. Nov 2021
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2021.9.
7

Følgende endringer er utført:

 • Statistikk, fikset flere bugs

Tirsdag 12. Okt 2021
Hovedoppdatering – Heimgard Hub 2021.9.5

Dette er nytt:

 • Dørlås, engangskoder
 • Dørlås, Pinkode eller RFID-brikke kan brukes for at skru av alarmsystem
 • Hub 4G(Pegasus): kamera WIFI QR nå generert fra pegasus wifi -innstillinger
 • Hub Pro(Boreas x30): APN-automatisk innstilling
 • Hub statistikk samling

Følgende endringer er utført:

 • Hubber: Forbedringer av databasens robusthet
 • Hubber: WebSocket -tilkoblingsstabilitetsforbedringer
 • Hubber: Feilrettelse av innsending av feilrapport-data
 • Hubber: Godtar nå keypad-koder med ledende 0 -er
 • Zigbee: HC -knapper: Forbedret enhetskommandostøtte
 • Zigbee: HC -knapper: Ny firmware-OTA
 • Zigbee: Forbedringer av beregning av batterinivå
 • Zigbee: Fikset Crash ved sletting av knapper
 • Zigbee: LDS_A806ST_Q1Z rapportering fiks
 • Zigbee: keypad Vesta KP-23EL-ZBS-ACE
 • Onvif: Feilrettelse fellesnøkkel kamera konfigurasjon
 • Onvif: Kameraer: Deaktivert å ta et øyeblikksbilde når et kamera er frakoblet
 • Onvif: Sjekk om kameraet sender det samme øyeblikksbildet
 • Onvif: Kameraer sjekker ikke lenger onlinestatus ved oppstart av strøm for raskere oppstart.
 • Onvif: Oppfrisket kode for getCameraStreamURL
 • Onvif: Mye raskere funksjonssamling når kamera legges til
 • Onvif: lagt til en forsinkelse etter at funksjonene er samlet inn for kameraen.
 • Onvif: Kameraer: PTZ -forbedringer (Reolink, Dahua, Wansview)
 • Onvif: Kameraer: forbedringer av bevegelsesgjenkjenning (kameraets bevegelsesdeteksjon)
 • Onvif: Mindre resursbruk
 • Onvif: Ingen zombiprosesser igjen på systemet etter hver strømstart
 • Onvif: Forbedret parsing av webadresser
 • Onvif: Generelle stabilitetsforbedringer

Mandag 11. Okt 2021
Hovedoppdatering – Heimgard App 2021.7.10

Dette er nytt:

 • Dørlås, engangskoder
 • ny scene -moduldesign
 • SSID forhåndsfylt for enklere kameraforbindelse på Pegasus
 • Nye startskjermsmoduler for varme, lys og annet
 • lagt til knappen for personvernerklæring på siden om systemet

Følgende endringer er utført:

 • Fikser ett problem der Multigateway ikke kunnet linkes opp mot appen
 • Løste Android -varsling og filnavn for nedlastet videoopptaksfil
 • Flere rettinger på introduksjon av appen
 • Fikset feilen der redigeringstid for tidsplanen endret alle
 • Fikset feilen der man ikke kunnet endre på scene-navn.
 • Løst problemet der brukeren kunnet tilbakekalle tilgangen for seg selv
 • Grafer, økt lesbarhet og brukbarhet.
 • Løst problem med batterinivåikoner.
 • Diverse feilrettinger

Mandag 13. Sep 2021
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2021.3.11

Følgende endringer er utført:

 • Fikset ett problem der kameraer ville slutte å fungere etter en stund på Boreas gateways.
 • Mange forbedringer av kameratjenestestabilitet.
 • Varsler online/frakoblet sendes nå når en enhet har vært frakoblet i 24 timer og aldri på den opprinnelige statusen etter omstart av hub.
 • Løst ett problem der gatewayen ikke ville koble seg til skyen og forbli i den tilstanden selv etter omstart.
 • Ny firmware for dørlås for Wattle dørlåser. Fjerner kontrollen over autolås fra appen og aktiverer muligheten til å slå av automatisk låsing igjen. Dørlåsen låses automatisk (én gang) når firmwaren blitt oppdatert.
 • Nye konfigurasjonsfiler for Home Control -pærer

Mandag 20. Aug 2021
Hurtigoppdatering – Heimgard Hub 2021.3.9

Følgende endringer er utført:

 • Dørlås tvinger nå auto-lås etter 5 sekunder som standard.

Mandag 16. Aug 2021
Hovedoppdatering – Heimgard Hub 2021.3.8

Dette er nytt:

 • Ny Z-wave drivere
 • Innsamling av statistikk
 • Onvif Avansert bevegelsesdeteksjon

Følgende endringer er utført:

 • Wattle han adapter zigbee konfig

Reparasjoner:

 • Fikset OTA oppdatering av firmware for dørlås
 • Diverse feilrettinger

Mandag 24. Mai 2021
Hovedoppdatering – Heimgard App 2021.5.5

Dette er nytt:

 • Heimgard redesign og rebranding
 • Forbedret arbeidsflyt for sceneopprettelse
 • Lagt til støtte for paring av IR-enheter

Følgende endringer er utført:

 • Prosjekt gateway/hub navn oppdatert
 • Nokas omdøpt til Avarn
 • Lagt til oversettelser for hjelpesiden for frakoblet enhet
 • Russisk språk er forbedret men fortsatt under utvikling

Reparasjoner:

 • Fikset flere designproblemer (innspillingsside, heimgard-splashskjermer, feilplassering av scenehandlinger, sceneelementer feil polstring, gjennomgang av høydepunkt, skriftstørrelser gjennom appen, mørkt tema, tidshjul, mørkt tema på / av-indikator, fab add-ikon, sceneknapper overlappende, erstatte batteri, wifi eiendeler, ios prosjektopprettelse logo plassering, gnagende varsel etter oppdatering, heimgard logo på oppdateringsskjerm, scene handlinger trykkområde)
 • Fikset statusmeldinger for tilkobling av enheter
 • Walkthrough gjenta alternativ
 • Tidsplan bug med å fjerne alle dager
 • FAQ url
 • Fikset problem med overskrevne prosjekter
 • Prosjekt gateway/hub navn oppdatert for markedsføringsformål
 • Fikset rombytte fra rullegardinmeny overskrift, enheter oppdateres ordentlig nå
 • Fikset tidsstempler på ukentlig plan for søndagsfanen
 • Fikset lysoppførsel når du endrer nivå eller farge på rommet
 • Noen mindre designrettinger for nye iOS-enheter
 • Noen mindre designrettinger for det mørke temaet
 • Fikset vær-widget for eldre GW-versjoner
 • Fikset antall lys på statusmodulen

Fredag 28. April 2021
Hurtigoppdatering – Heimgard App 2021.1.9

Reparasjoner:

 • Rettet feil på det første trinnet i Avarn-registreringsflyten, som forhindret noen brukere å laste inn og velge en abonnementsplan

Fredag 9. April 2021
Hurtigoppdatering – Heimgard App 2021.1.8

Reparasjoner:

 • Rettet feil på det tredje trinnet i Avarn-registreringsflyten som forhindret noen brukere å fortsette til fjerde trinn