Hopp til innhold

Oppdateringslogg Heimgard Connect

Oversikt over ny funksjonalitet, endringer og reparasjoner som er inkludert i oppdateringer for Heimgard Connect app.

Heimgard Connect (app)

09.06.2024 – Hurtigoppdatering

New Features
– Advanced LAN Settings: Edit advanced LAN settings directly within the app. This feature allows for greater control and customization of your network setup.

– Timezone Configuration: There is now an option to change the timezone, ensuring your network settings match your local time.
 
Improvements
– Text and Language Translations: Significant improvements have been made to text and language translations for a more seamless user experience across different regions.

Bug Fixes
– Enhanced the overall stability and performance of the app.

25.05.2023 – Hovedoppdatering 2023.1.8


Forbedringer/feilrettinger:
– Implementert oppdatert connection manager
– Forbedret brukergrensesnitt/UX for å vise/skjule passord gjennom appen
– Forbedret brukergrensesnitt/UX for å opprette/endre nettverk
– Forbedret brukergrensesnitt/UX for mindre telefoner
– Fikset navigasjonsmeny som åpnes av seg selv
– Utmerket signal oversettes nå til “For sterkt” med en hjelpepopup som beskriver hvorfor
– Fikset størrelsen på pilikonene på “Kan ikke koble til”-skjermen på iOS
– Rettet gjengivelses- og navigasjonsproblemer for Node-sidevisning
– Å klikke på lagre-knappen uten å endre noden internett-modus utløser ikke endring av modus lenger
– skjemavalideringer er mer stabile
– Fikset innlastingstiden etter oppheving av blokkering av en enhet
– Fikset iOS-problemet der sidepanelet fryser når du kommer til det siste elementet
– Ulike reparasjoner for popup-vinduer for node og nettverk på startskjermen
– Lagt til IoT-versjon for hovednoden og endret teksten til “Programvareversjon” til “OS-versjon” for alle noder
– Rettet ulike app-feil (for det meste udefinerte variabler). Dette bør resultere i mer stabil erfaring
– Rettet feilen der noder ble vist som offline hvis brukeren henter appen tilbake fra hvilemodus
– Rettet riktigheten av signalnivåene for de tilkoblede enhetene
– Rettet redigeringen av Wi-Fi-flyten, hvis ingenting er endret, går brukeren tilbake til forrige skjerm
– Rettet gjengivelsesproblemet som oppstod hvis brukeren hadde opprettet for mange prosjekter/plasser
– Endret innstillingene for popover-design
– Endret innlastingsteksten for lasting av node som endrer navn
– Fikset innlastingstidsavbruddet for omdøping av noden
– Fikset at appen fryser når du sender inn feilrapport
– Rettet iOS-navigasjonen etter tilkobling til nytt sted
– Nodestatus oppdateres nå ordentlig på dashbordskjermen når du legger til/fjerner noder
– Lagt til funksjonaliteten for å slette/gi nytt navn til klientenheter i appen
– Redesignet “Kan ikke koble til”-skjermen
– Lagt til maksgrens for brukeropprettede Wi-Fi-nettverk
– Lagt til manglende oversettelser
– Rettet uklikkbar vis/skjul passordknapp på iOS
– Rettet feilen der alle enheter-skjermen ikke viste frakoblede enheter

16.02.2023 – Hurtigoppdatering 2022.12.5

Ny funksjonalitet:
– Lagt til støtte for nodesignalkvalitet

Forbedringer:
– Standard Wi-Fi-bånd for å opprette et nytt nettverk er nå 5GHz.
– Har gått gjennom oversettelser av tekst
Feilretting
– Du kan nå redigere/slette SSID med mellomrom
– Rettet inkonsekvent bruk av små/store bokstaver i MAC-adresser
– Rettet vellykket siden/teksten for oppheving av blokkering av en enhet