Hopp til innhold

Oppdateringslogg Heimgard Hub

Oversikt over ny funksjonalitet, endringer og reparasjoner som er inkludert i oppdateringer for Heimgard Smarthus Hub.

Heimgard Smarthus Hub

21.06.2023 – Hurtigoppdatering 2023.3.8

Endringer:
– Energistyring – økt hyppighet av betalingskontroll fra 24 timer til hver time
– Forberedende endringer for HeimgardOS(ikke relevant til denne releasen)

04.05.2023 – Hovedoppdatering 2023.3.6

ZIGBEE:
Forbedringer og rettelser:
Rettet opp ubehandlet unntak når /data/zigbee/firmware_version.json er tom
reset_ncp_after_bootload
Gargoyle ota firmware-bilde
Fiks OTA-oppgradering over zb mesh-nettverk (når enheten ikke er direkte koblet til gw, men via zb mesh)
Rapporterer zigbee chip gjeldende fastvareversjon fra zigbee driver

Nye støttede enheter:
frient_smrzb_332_smart_din_relay
frient_splzb_141_smart_plug
frient_smrzb_143_smart_cable
frient_sbtzb_110_smart_button
frient_wiszb_121_magnetic_sensor
frient_WISZB_120_magnetic_sensor
frient_HMSZB_110_humidity_sensor
fireangel_alarm_sd_device
Heimgard_htiwdim2p1_zb30_in_wall_dimmer
Heimgard_HT-SLM-2 doorlock
Heimgard_hc_iwdim2p-1
Heimgard_ht-keyw-1
Heimgard_HT-lWS16AHT-DWM2HT-CMZ3-1HC_HT-COSZB3-1
Home Control AS_Heimgard Smart Socket
SchneiderElectric_iTRV
BonondarZ-TRV-Z01
BonondarDoorWindowSensor
Bonondar-MotionLightSensor-ZB3.0
Bonondar-TempAndHumSensor-ZB3.0
Bonondar-WaterLeakSensorZB3.0
BonodarValveController
HEIMAN_GASSensor-EF-3.0
HEIMAN_GASSensor-EM HS1CG-E
Sedna_VA4220ZB
Sunricher_Thermostat_HT-THERMZ3W
OWON_PC321

Ny OTA fw-bilde-fil for HC HAN adapter

ONVIF:
Ny funksjonalitet:
Implementert OTA-system for oppdatering av kamerafastvare ved hjelp av TUF OTA-løsning

Hent Snapshot med mmpeg som alternativ for kameraer som ikke returnerer det på vanlig måte
Godtar tegnet ‘@’ som en del av kamerapassordet
Feilretting for oppdagelsesperiode, forbedrede spor
Standard autentiseringsfiks for Dahua-kameraer
Rettet opp for feilaktige IP-adresser når kameraet er koblet til både WiFi og kabel og har to IP-er
Utfør abonnering på nytt etter feil i PullMessages-kommandoen
Håndter feilsvar fra kamera med SOAP-feilbehandler
Fikset retning for fåtall kamerafunksjonsdefinisjoner: fra_enhet->til_enhet
Prøver å autentisere kameraet flere ganger (prøv på nytt)
Avansert bevegelsesdeteksjon: justerte terskelverdier for bevegelsesfølsomhet
Lagt til behandler for skanneforespørsel i onvif-driver.
Håndter legitimasjon endre hendelse fra kamera, når brukeren angir nytt passord og ikke oppfyller kameraspesifikke passordspesifikasjon slik at vi kan gi brukeren beskjed om å prøve noe annet (lengre passord, kortere passord osv.)
Fiks sending av standardlegitimasjonsinformasjon som ikke er endret advarsel, slik at appen kan advare brukeren om å endre den.
Lagt til RTSP URI-statusfunksjon
Ignorer StartRecordingReply-feil hvis opptaket allerede er aktivt.
Still inn riktig kamerasystemtid (OSD-tid) i henhold til valgt tidssoneforskyvning
Fiks pull point-lekkasje, der ONVIF aldri sletter gamle arrangementsabonnementer, bare oppretter nye
Fiks ONVIF tuf proxy – http-serveren er nå bare tilgjengelig fra container.

MQTT:
Fikset feilhåndtering, forbedret stabiliteten
Logiq: på sikkerhetsalarm dempet – stopp kameraopptak – send til ONVIF-driver

DRIVER HANDLER:
Ulike rettelser og forbedringer

STATISTIKKAGREGATOR:
Lagt til repeater-tjeneste for statistikkaggregator
Hvis hc_type mangler ved aggregering av enhetstyper så vil statistikkaggregato bruke drivernavn eller “ikke gjenkjent” (hvis driver også mangler)
Sender SCG merke og modell som en daglig statistikkhendelse

BYGGSYSTEM:
Defconfigs refactoring – introdusert feilsøkingsbuild
Bumpet opp Buildroot
Bumpet opp go toolchain
Fikset oppbygging av vertsbilder
Reparert ødelagt dt-arkiv
Fikset dt-arkiv når det er lite minne
Hcsys builder-bilde – erstatter squid_mgw_builder
Gruppert HC buildroot-pakker

PLATTFORMER (vertsagent og andre vertsspesifikke rettelser og forbedringer):
Forbedringer og feilretting:
Ulike andre reparasjoner og forbedringer av vertsagenter, inkludert noe koderefaktorisering
Forbedret gw_driver-endepunktet ved sending av full status
Utvidet feilsøkingsdata med ytterligere metadata

Heimgard Hub / Hub Pro:
Fiks for vertsbygg
Ulike forbedringer på WiFi-endepunkt – forbedret statushåndtering, forbedret wpasupplicant feilhåndtering
Ulike forbedringer på Mobilt endepunkt – SIM-håndtering, Ofono-håndtering, reconnect-håndtering, telenor APN-fix
Ulike forbedringer av nettverksmonitor (netmon).
Deaktiver strømendepunkt for x10 (Krakens uten batteri)

Heimgard Hub 4G:
Bumpet Pegasus Gemtek SDK fra e57294d til 8b33027 for wattle/standardbygg
Implementeret manglende fabrikktilbakestillingsfunksjon på Pegasus

HCSYS
Rettelser og forbedringer:
Fiks kombinert spawner-hack (RAM-reduserende hack brukt på Arcee/Hydra)
Lagt til nextgentel scg_config
Fikset push-varsling: ny klient ble med
Ny mulighet til å bruke en annen API-port enn hardkodet 8080 – også implementert i appen slik at den vet å bruke en annen port
Fjernet lysalternativ fra knapper
Fikset knapper (logiq) fargetemperatur-lyshåndtering
Logrotate fiks og justering av loggfilstørrelse
Lagt til støtte for custom_platform_config-fil (ligner på custom_scg_config)
Dynamisk konfigurasjonsretting – tar hensyn til standard hcsys config hvis registeret ikke inneholder data for din gw
Forbedringer og feilretting for frontend:
— Fikset minnelekkasje i gjentatt meldingsavsender
— Forbedret håndtering for varsling av nettstatus på enheten
— Lagt til funksjon der MC kan abonnere kun på definerte funksjonsoppdateringer
— Oppdatert appalias-cache i frontend_com
— Fikset løpstilstanden når det opprettes tjenesteidentifikator, forhindrer dobling av tjenesteidentifikatorer
— Fikset løpstilstanden når det genereres fellesnøkkel, generer den bare på ett sted, andre steder venter

Ny funksjonalitet:
Strømsparing (Energy management)
Henter strømpriser for utvalgt kraftsone (foreløpig kun Norge)
Henter dagens priser rett etter at energisonen er satt opp
Autoklima (øko/komfort)
Vartvannsbereder minimum på tid
Enhet Heimgard_HT-lWS16A-1 – endre applikasjons-ID fra 0x0000 til 0x0002 for å få det til å fungere for energistyring, boiler-styring
Sikringsbeskyttelse
Betalingssjekk

Andre forbedringer:
Lagt til juridisk innledningsskript for å legge til juridiske overskrifter på hver av kildefilene våre unntatt tredjepartskilder
Lagt til make legal target som automatisk kaller legal preamble script med standard config

23.02.2023 – Hurtigoppdatering 2022.4.18

Forbedringer:
Stabilitetsfiks for minnelekkasje

15.02.2023 – Hurtigoppdatering 2022.4.17

Forbedringer:
– Zigbee – justeret rapporteringsintervaller for zigbee-konfigurasjoner
– Statistikk (BI) – Send SCG merke og modell som en daglig statistikkhendelse

Feilrettinger:
– Statistikkaggregator – fiks manglende data ved aggregering av enhetsnavn med manglende hc_type

18.11.2022 – Hurtigoppdatering 2022.4.16

Feilrettinger:
– Rettet opp feilende OTA-oppgradering når Zigbee-enheten ikke er direkte koblet til gateway

08 11.2022 – Hurtigoppdatering 2022.4.14

Ny funksjonalitet:
– Lagt til støtte for “Heimgard Technologies HT-SLM-2” dørlås
– Lagt til ny OTA-firmware for HAN-adapteren
– Lagt til manglende konfigurasjon for HT-DWM2 magnetisk sensor

Forbedringer::
HUB
– Forbedret varsling fra frakoblede/online enheter
– Flere mindre forbedringer og buggfikser

ZIGBEE
– Rettet opp feilende OTA-oppgradering når Zigbee-enheten ikke er direkte koblet til gateway

ONVIF
– Rettet opp v2 kameraenes tidssone
– Kameraer godtar nå @-symbolet som gyldig tegn i passordet uten å bryte kameraautentiseringen
– Fikset et sjeldent problem der kameraet mangler etter systemoppgradering
– Flere mindre forbedringer og buggfikser

02.08.2022 – Hurtigoppdatering 2022.4.9

Forbedringer:
– Tilkoblinger, forbedret WiFi statusinformasjon og tilkoblingstid.
– Tilkoblinger, forbedret logikk for varsling av manglende nettdekning på sim-kort
– Hub, forbedret respons/status for LED/Farge for hubbens forskjellige statuser
– Flere mindre forbedringer og forberedelser for fremtidige produkter

23.05.2022 – Hovedoppdatering 2022.2.2

Ny funksjonalitet
– Lagt til støtte for CO- og gassdetektor for alarmer.

Forbedringer:
– Kameraoppdagelse på wifi-tilkoblede hubber
– Ulike stabilitetsproblemer med kameratilkobling
– Sikkerhetsalarm utløser kameraopptak
– Forbedret kompatibilitet med ulike zigbee-enheter

Feilrettinger:
– Feil der kameraopptak ikke ble utløst i enkelte alarmtilfeller
– Forbedret bytte av nettverkstilkobling på ulike hubmodeller
– Utbedret diverse mindre alarmfeil

16.12.2021 – Hurtigoppdatering 2021.9.11

Forbedringer:
– Wi-Fi stabilitetsforbedring for Hub Pro
– LTE (4G) stabilitetsforbedringer for Hub Pro
– ONVIF
— Ny kamera firmware
— Forbedret prosedyren for kamerasletting
— Eliminerer eller reduserer betydelig sjansen for at det sendes tomme øyeblikksbilder til resten av systemet
– Zigbee: Lagt til nye endepunkt-typer for Zigbee 3.0

02.11.2021 – Hurtigoppdatering 2021.9.7

Feilrettinger:
– Statistikk, fikset flere bugs

12.10.2021 – Hovedoppdatering 2021.9.5

Legg til svar

06.06.2022 – Hovedoppdatering 2022.4.8

Ny funksjonalitet:
– Støtte for gassdetektor
– Støtte for knapper

Forbedringer:
– Responstid for røykvarsleres sirene
– Forandret standard APN for inkludert SIM-kort
– Onvif-kamera, Forbedret stabilitet og ytelse
– Onvif-kamera, Forbedret stabilitet og ytelse
– Forbedret overføring av feilrapport/debug
– Dørlås, engangskoder
– Dørlås, Pinkode eller RFID-brikke kan brukes for at skru av alarmsystem
– Hub 4G(Pegasus): kamera WIFI QR nå generert fra pegasus wifi -innstillinger
– Hub Pro(Boreas x30): APN-automatisk innstilling
– Hub statistikk samling

Feilrettinger:

HUBBER
– Forbedringer av databasens robusthet
– WebSocket -tilkoblingsstabilitetsforbedringer
– Feilrettelse av innsending av feilrapport-data
– Godtar nå keypad-koder med ledende 0 -er

ZIGBEE
– HC -knapper: Forbedret enhetskommandostøtte
– HC -knapper: Ny firmware-OTA
– Forbedringer av beregning av batterinivå
– Fikset Crash ved sletting av knapper
– LDS_A806ST_Q1Z rapportering fiks
– Keypad Vesta KP-23EL-ZBS-ACE

ONVIF
– Feilrettelse fellesnøkkel kamera konfigurasjon
– Kameraer: Deaktivert å ta et øyeblikksbilde når et kamera er frakoblet
– Sjekk om kameraet sender det samme øyeblikksbildet
– Kameraer sjekker ikke lenger onlinestatus ved oppstart av strøm for raskere oppstart.
– Oppfrisket kode for getCameraStreamURL
– Mye raskere funksjonssamling når kamera legges til
– Lagt til en forsinkelse etter at funksjonene er samlet inn for kameraen.
– Kameraer: PTZ -forbedringer (Reolink, Dahua, Wansview)
– Kameraer: forbedringer av bevegelsesgjenkjenning (kameraets bevegelsesdeteksjon)
– Mindre resursbruk
– Ingen zombiprosesser igjen på systemet etter hver strømstart
– Forbedret parsing av webadresser
– Generelle stabilitetsforbedringer

13.09.2021 – Hurtigoppdatering 2021.3.11

Ny funksjonalitet
– Nye konfigurasjonsfiler for Home Control -pærer
Feilrettinger:
– Fikset ett problem der kameraer ville slutte å fungere etter en stund på Hub/Hub Pro.
– Løst ett problem der gatewayen ikke ville koble seg til skyen og forbli i den tilstanden selv etter omstart.

Forbedringer:
– Mange forbedringer av kameratjenestestabilitet.
– Varsler online/frakoblet sendes nå når en enhet har vært frakoblet i 24 timer og aldri på den opprinnelige statusen etter omstart av hub.
– Ny firmware for for Wattle dørlåser.
— Fjerner kontrollen over autolås fra appen og aktiverer muligheten til å slå av automatisk låsing igjen. Dørlåsen låses automatisk (én gang) når firmwaren blitt oppdatert.

20.08.2021 – Hurtigoppdatering 2021.3.9

Forbedringer:
– Dørlås tvinger nå auto-lås etter 5 sekunder som standard.

16.08.2021 – Hovedoppdatering 2021.3.8

Ny funksjonalitet
– Ny Z-wave drivere
– Innsamling av statistikk
– Onvif Avansert bevegelsesdeteksjon

Forbedringer:
Heimgard HAN adapter Zigbee konfig

Feilrettinger:
– Fikset OTA oppdatering av firmware for dørlås
– Diverse feilrettinger