Hopp til innhold

Sikkerhetsalarm – Innbrudd

Startskjermen: Alarmmodulen
Her er alarmsystemet på hjemmemodus og det er aktivitet på Bevegelsessensoren

Du kan velge å sette smarthuset i følgende Alarmmodus:

  • Hjemmemodus (Deaktivert)
  • Nattmodus (skallsikring)
  • Innemodus (skallsikring)
  • Bortemodus (alle sensorer+eventuelle kamera)
bortemodus er valgt

Alle alarmsensorer er aktive. I denne modusen er også kamera som er satt opp som “Ved bevegelse og bortemodus er aktiv” med som støttespiller og lager opptak ved trigget bevegelse. Les mer om kamera her.

Skallsikring

Magnetsensorer

er som standard satt opp for å utløse i alle tre modusene: Natt / Inne / Borte

Bevegelsessensorer

er som standard satt opp for skallsikring å utløse kun på Bortemodus slik at man kan bevege seg innendørs mens inne eller nattmodus er aktivt. Dette gjør at systemet er klart for å brukes med skallsikring uten behov for ekstra innstillinger.

Om ønskelig kan man justere hver enkelt sensor for hvilken modus den skal utløse alarm på.

Dette kan være fornuftig hvis man har områder i boligen der man ønsker bruke bevegelses-sensorene til tross for at man er hjemme. For eksempel kan man justere nattmodusen slik at alle sensorer unntatt dem på vei til nærmeste toalett er aktive. Dette gir en liten sone man kan bevege seg i om natten uten å måtte deaktivere alarmen først.

…mer -> enheter -> konfigurer.

bevegelsessensorer der man ikke ferdes på natten kan legges til nattmodus skallsikring
Alarmoversiktsiden
Her er alarmet trigget av REGISTRERT bevegelse

Hvis du går tilbake til startskjermen uten å ha trykket på ‘stopp alarmer’, vil du også ha denne muligheten fra startskjermen.

Hva betyr varsel-ikonene?
Aktivitet på sensorSabotasje-alarmBatteri-varsel
Bevegelse/Aktivitet er registrertSjekk at sensors deksel/feste er satt på plassLavt batteri
Hvis noen prøver og tukle med sensorene når alarmen er aktiv vil det bli trigget en sabotasjealarm for de sensorer som støtter dette.
Still inn varslinger
sms
push
E-post

Heimgard støtter forskjellige typer varslinger, inkludert noen rettet mot alarmsystemet. Du kan lese mer her

Sirener og Gracetime

For å gi brukeren nok tid til å deaktivere alarmen via keypad, er det en “grace time” på 30 sekunder fra sensoren blir aktivert til et varsel blir sendt ut via push-varsling og/eller e-post/SMS, og sirenen(e) starter.

Røykvarslere koblet til Heimgard fungerer også som sirener ved innbruddsalarm. Våre røykvarslere er seriekoblet via huben og når en alarm aktiveres, aktiveres alle sammen.

Alarmet skrudd av grunnet inaktivitet

Alarmen/sirenene høres maksimalt i 5 minutter av gangen. Hvis det fremdeles er bevegelse eller en ny bevegelse blir oppdaget, vil alarmen aktiveres igjen med sirener. Hvis ingen bevegelse blir registrert, vil sirenen stoppe og alarmen være aktiv. Du kan alltid stoppe en pågående innbruddsalarm selv via appen eller på noen av følgende måter:

Keypad, knapper og dørlås

Her skal vi gå gjennom et par alternativ for dere som ikke ønsker å bruke appen for aktivering/deaktivering av alarm.

Hvordan stille inn PIN-kode for dedikert keypad

En keypad må først være lagt til systemet slik at dette valget vises i menyen.

Gå til …mer-> Sikkhetspanel og sett her en 4 siffer PIN-kode for bruk opp mot keypad.

Hvordan bruke en dedikert keypad?

Tradisjonelt sett aktiveres de fleste keypads med modus+pin-kode eller omvendt. Du finner bruksanvisning for vår keypad her.

Deaktiver alarmen med pin-kode på din smarte dørlås?

Hvis du bruker en av våre lås eller f eks ID-lock så kan du via appen lage en pin-kode for låsen og i innstillingene for denne pin-koden kan man også da angi hvis man ønsker at den skal slå av alarmen når man taster den inn på dørlåsen. Du finner disse innstillingene på …mer-> enheter -> konfigurer(på dørlåsen) -> koder

Hvis man ikke har dedikert keypad eller smart dørlås men en trådløs knapp?

Her har vi tatt utgangspunktet å bruke en IKEA on/off switch og satt denne opp for å aktivere og inaktivere borte-modus.

OBS! Advarsel!
Husk at denne knappen vil kunne deaktivere alarmmodusen uten PIN-kode. Dette betyr at du bør gjemme denne knappen godt, slik at bare de som skal være i boligen vet hvor den er.