Hopp til innhold

Oppdateringslogg HeimgardOS

Oversikt over ny funksjonalitet, endringer og reparasjoner som er inkludert i oppdateringer for Heimgard Home CX20 Ruter (HeimgardOS).

Heimgard Home CX20 Ruter (HeimgardOS)

25.09.2023 – Hurtigoppdatering 6.5.5.16.0.5B

Forbedringer og feilrettinger:

1. Bedre Wi-Fi-forbindelse:
– Vi har løst et større problem der enheter noen ganger mistet Wi-Fi-forbindelsen.

TIPS: Hvis du bruker en iPhone og etter oppdateringen fortsatt opplever problemer, velg “glem dette nettverket/Wi-Fi” på enheten din, slik at den legges til nettverket på nytt. Problemet vil da være løst!

2. Ny tilkoblingsfunksjon aktivert:
– Basert på tilbakemeldinger har vi aktivert til en funksjon som enklere lar deg koble sammen flere rutere (kjent som Daisy-Chain) for brukere som benytter flere mesh-enheter (som vårt 3-pakk mesh system).

16.05.2023 – Hovedoppdatering 6.5.5.16.0.4

Forbedringer og feilrettinger:
– Basert på ioWRT 6.5.5
– Container bygget fra siste 2023.3.7-gren
– Justerte wpa_supplicant og hostapd-konfigurasjoner for å redusere gjentilkoblinger på backhaul
– WDS backhaul-lenker er mer stabile nå
– Generell forbedring av Wi-Fi-backhaul-stabilitet
– Forhindret unødvendig restart ved bridge/ruter forandring i førstegangoppsett
– Wifi binær blob oppdateres bare én gang, ikke ved hver oppstart
– Implementerte en tcphy-driver som fikser problemet der du noen ganger bare får 100Mbit-kobling
– Tilbakestilt minneinnstilling på QDMA sirkulære buffere for å forbedre nettverkshastighetsstabiliteten
– Fjernet 8.8.8.8 som sekundær DNS til klienter i rutemodus
– Nå er signalnivå, tilhørende node, IP-adresse og vertsnavnoppdateringer mer korrekte for tilkoblede enheter
– Implementert tilkoblet klientleverandørinformasjon i ruter-agent
– Implementerte portvideresendingsstøtte i ruter-agent
– Fikset et krasj i testnettmodulen når ingen kabel er tilkoblet
– Bruker nå automatisk kanalvalg for alle bånd når du kjører i mesh-modus og forkortet WPS onboarding
– Redusert igmpsnooping-logging, dhcp-leietid endret fra 24t til 1t i rutemodus
– Økt innstilling for sonde og forsøk på nytt for kontrollpolling for å redusere frakoblinger av utvider
– Det er nå mulig å sende feilsøkingslogger fra både Heimgard Connect og Heimgard Smart
– Heimgard smart appen viser nå serienummer fra Heimgard Omni Smart Mesh
– Generelle forbedringer på wifi-trafikkflyt
– Node og tilkoblede enheter har nå en mer korrekt representasjon som appen nå viser.
– Implementert mulighet for å endre navn og slette navn på tilkoblet enhet/klient
– Forberedt for mulighet å endre lokal ip-adresse-tildeling fra 192.168.39.1
– Endret standardkryptering fra WPA2-PSK til WPA3-blandet (støtter både WPA3-PSK og WPA2-PSK)
– Reduserte anrop til wifi-driveren ved polling av informasjon om tilkoblet enhet
– Forbedret WiFi-opplevelse ved å oppdatere konfigurasjon og korrigere regulatoriske innstillinger
– Forbedret roaming ved å oppdatere hw_nat-modulen og kernel hooks

07.03.2023 – Hurtigoppdatering 6.5.4.15.0.8

Feilrettinger:
– Loop problemer fikset
– Fikset en feil i topologien som fikk enheter som støtter RFC5227 til å koble fra tilfeldig

20.02.2023 – Hurtigoppdatering 6.5.4.15.0.6

Forbedringer:
– Daisychaining er midlertidig inaktivert. Trådløse noder må ha kontakt med master-node.
– Justerte trådløse innstillinger
– Forhindret trådløse noder som mist kontakt at sende signal/WiFi til enheter for å unngå at enheter er koblet til node uten nett.
– Økt tiden for trådløse noder begynner å lete etter link i tilfelle oppkoblingen feiler i tilfelle masternode restartes
– PPPoE-statusoppdateringer sendes nå korrigert
– Deaktiverer dhcpserver på riktig måte når den er bromodus
– Oppdaterer masternnode før slavenoder oppdateres
– Lagt annen DNS-server (8.8.8.8) i tillegg til LAN ip når du er i rutemodus

Feilrettinger:
– Rettet problemer med SSID inneholdende mellomrom
– Inaktivert ipv6 for både DHCP og Bro-modus

08.02.2023 – Hovedoppdatering 6.5.4.15.0.5

Forbedringer
– Multiaksesspunkt, stabilitetsfiks
– Fjernet gammel kode som er overflødig etter andre buggfikser
– Når du bytter mellom bro, ruter eller pppoe, gjøres en omstart for å tvinge klienter til å fornye IP
– LiFX-pærer kan nå legges til mesh
– Oppdater trådløs og multiap-konfigurasjon for å matche referanseprogramvare
– Routeragent støtter nå PPPoE wan-tilkobling
– Routeragent gir nå nodebackhaul-informasjon mellom noder
– Endring av mesh-modus lagt til systemappleten
– Multiaksesspunkt, mulighet for MESH/flere Smart mesh enheter

Feilrettinger
– Onvif-kameraoppdagelse fungerer nå som det skal
– Minnelekkasje i IoT-beholder fikset
– Minnelekkasje i Routeragent fikset
– Versjonsnummer vises nå riktig i Heimgard connect
– Sletting av WIFI-nettverk fra Heimgard Connect fungerer nå
– På trådløse utvidere kan begge LAN-portene brukes nå
– Rettet skrivefeil i datamodell som påvirker visning av signalstyrke
– Roaming mellom noder fungerer nå
– Wifimngr bruker mindre ressurser nå
– Endrer 2,4Ghz standardbåndbredde til 20Mhz
– WIFI BSSID:er er nå beregnet riktig
– Aktivert ZigBee-driver for IOT-tjeneste på nytt